W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00027
Rowerem do szkoły. Lubię to!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Najważniejsze działania

        Mieszkamy w mieście uzdrowiskowym, dlatego chcemy promować wśród uczniów, również nauczycieli i pracowników szkoły, codzienną jazdę na rowerze. Będziemy też zachęcać ich, by włączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Rower pomaga”. Używając takiego środka transportu, będzie można zarejestrować się w szkole, na stronie internetowej akcji, podając pokonany dystans. Dzięki specjalnemu kalkulatorowi, będzie można zobaczyć, o ile ograniczono emisję CO2, gdyby tą samą odległość pokonał samochód.                                                                                                     „Wyjeżdżone” przez dowolną ilość osób, 5000 km, zgłoszone do Fundacji Ekologicznej Arka, będzie zamienione na rower, który trafi do jednego z domów dziecka.                                               W tym celu zorganizujemy także wycieczkę rowerową i będziemy  zachęcać gimnazjalistów do udziału w rajdach rowerowych, systematycznie organizowanych przez OSiR w Ustce. Propozycję przystąpienia do akcji Fundacji Ekologicznej Arka „Rower pomaga”, planujemy przedstawić również panu burmistrzowi.

Projekt rozpoczęliśmy 1 października, dlatego część naszych zadań zostało już zrealizowane.

Byliśmy na spotkaniu z panem burmistrzem, gdzie omawialiśmy temat komunikacji rowerowej na terenie miasta, budowę ścieżek rowerowych oraz plany przebudowy niektórych ulic, uwzględniające ścieżki rowerowe, które w przyszłości stworzą ważny ciąg komunikacyjny. Zadaliśmy również pytania i daliśmy propozycje na temat organizacji ruchu po sezonie, z uwzględnieniem rowerzystów.

Urząd Miasta zaprosił nas do udziału w spocie reklamowym, kręconym przez ekipę telewizyjną, która realizowała kolejny odcinek magazynu turystycznego "Turystyczna jazda", Wystąpiliśmy w tej części materiału filmowego, która ukazywała jak aktywnie spędzać czas na rowerach. Film został wyemitowany 16 października na antenie wszystkich 16 pasm regionalnych TVP.

Promując jazdę rowerem, chcemy  podpowiedzieć  jak to robić bezpiecznie. W ramach  projektu, przeprowadziliśmy w szkole, we wszystkich klasach ankietę, celem zorientowania się m.in. czy uczniowie jadą rowerem jezdnią czy chodnikiem.                                                                                                                                        Po analizie wyniku ankiety: ”W Ustce ulice są zbyt wąskie i  są tu tylko krótkie odcinki ścieżek rowerowych, dlatego wielu rowerzystów jeździ chodnikami, łamiąc przepisy drogowe”, zorganizujemy spotkanie z policjantem, który wyjaśni w jakich sytuacjach rowerzysta może poruszać się po chodniku, jak powinien jeździć po mieście itp. Przygotujemy prezentację multimedialną na temat wyposażenia roweru i rowerzystów, przeglądów serwisowych roweru. Przy okazji będzie także poruszony problem zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i przeprowadzona akcja znakowania rowerów.

Zwrócimy się też do banku BGŻ z prośbą o przekazanie naszym uczniom odblasków

Mając na uwadze tych rowerzystów, którzy wybierają chodnik bo nie wiedzą którędy mogą przejechać, gdzie są ścieżki (lub tylko krótkie ich odcinki) w mieście, planujemy opracować Mapę Rowerową wskazującą trasy bezpiecznej jazdy rowerem na terenie miasta.                                                                   W tym celu przeprowadzimy lustrację ulic naszego miasta i  udokumentujemy miejsca obniżające komfort jazdy rowerem (np. wysokie krawężniki, lampy, znaki drogowe na ścieżce rowerowej).

W szkole, na lekcjach plastyki będą malowane plakaty przedstawiające zalety korzystania z roweru. Prace wezmą udział w konkursie i będą zaprezentowane na korytarzu szkolnym.


W projekcie wykorzystano metody:

planowania, grupowego podejmowania decyzji,

rozwijające umiejętność krytycznego myślenia.

integrujące zespół i pracy we współpracy,

twórczego rozwiązywania problemu,

diagnostyczne – zbieranie i opracowywanie informacji

 

 Nowe umiejętności nabywane przez uczniów:

podejmowania decyzji, odpowiedzialności za swoje i grupowe decyzje,

myślenia twórczego i krytycznego, łączenia wiedzy z doświadczeniem opracowywania ankiet i wyciągania wniosków

wykorzystywanie  różnorodnych źródeł informacji

efektywnego uczestnictwa w dyskusji i kultury dyskusji

odkrywania swoich predyspozycji

 

Wpływ projektu na najbliższe otoczenie (szkoła, środowisko, lokalną społeczność)

Zwrócenie uwagi na promowanie w mieście uzdrowiskowym przyjaznego dla środowiska środka lokomocji

Udział w akcji charytatywnej związanej z aktywną jazdą na rowerze. Możliwość uświadomienia sobie ile CO2 emituje samochód w porównaniu do roweru

Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w rajdach rowerowych

Wskazanie uczniom zalet jazdy na rowerze

Współpraca z Urzędem Miasta w sprawie ścieżek rowerowych dla Ustki i bezpiecznej jazdy po mieście

Udział w ogólnopolskiej, telewizyjnej reklamie promującej aktywne spędzanie czasu na rowerze

Dbanie o bezpieczeństwo rowerzysty (odblaski i in. wyposażenie, przepisy ruchu drogowego, przegląd w serwisie)  i zabezpieczenie roweru (przed kradzież)

Wskazanie miejsc obniżających komfort i mogących stanowić niebezpieczeństwo podczas jazdy rowerem


 

Cele projektu

- zachęcenie uczniów, nauczycieli i innych pracowników naszej szkoły do codziennej jazdy na rowerze

- zwrócenie uwagi na akcje charytatywne, wykorzystujące aktywną jazdę na rowerze, dołączenie do ogólnopolskiej akcji „Rower pomaga”

- przeprowadzenie ankiety, dotyczącej bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem do szkoły

- spotkanie z panem burmistrzem. Zwrócenie uwagi władz miasta na potrzebę rozwijania infrastruktury uwzględniającej ścieżki rowerowe prowadzące do szkoły

- udział w spocie reklamowym uwzględniającym rekreacyjną jazdę na rowerze

 - zorganizowanie wycieczki rowerowej i zachęcenie do korzystania z oferty rajdów rowerowych przygotowanych przez OSiR

- prezentacja dla uczniów na temat wyposażenia roweru i rowerzystów, przeglądów serwisowych roweru, zabezpieczenia roweru przed kradzieżą

 - spotkanie z policjantem i przeprowadzenie akcji znakowania rowerów.

- zwrócenie się z prośbą do banku BGŻ o przekazanie na nasz projekt gadżetów rowerowych (odblaski)

- przygotowanie Mapy Rowerowej wskazującą trasę umożliwiającą bezpieczną jazdę rowerem po Ustce

- lustracja ulic naszego miasta i udokumentowanie miejsc obniżających komfort jazdy rowerem

- przeprowadzenie konkursu szkolnego na plakat dot. Zalet jazdy na rowerze

- prezentacja prac konkursowych w szkole

Elementy unikatowe

Ustka jest miastem uzdrowiskowym, dlatego warto promować rower, nie tylko do rekreacji, ale przede wszystkim jako ekologiczny, przyjazny mieszkańcom środek lokomocji. Zachęcamy też do udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Rower pomaga”. Dzięki specjalnemu kalkulatorowi można sprawdzić o ile ograniczyło się emisję CO2, gdyby tą samą odległość pokonał samochód.  

W mieście jest mało ścieżek rowerowych i wielu rowerzystów jeździ chodnikami (to jeden z wyników przeprowadzonej przez nas ankiety), dlatego podpowiadamy jak jeździć bezpiecznie (spotkanie z policjantem). Przeprowadzona też będzie akcja znakowania rowerów.

Na spotkaniu z burmistrzem zadajemy pytania i dajemy propozycje dot. organizacji ruchu po sezonie, z uwzględnieniem rowerzystów.

Z myślą o tych uczniach-rowerzystach, którzy wybierają chodnik, bo nie wiedzą którędy mogą przejechać, opracujemy Mapę Rowerową wskazującą trasy bezpiecznej jazdy rowerem na terenie miasta. Udokumentujemy też miejsca obniżające komfort jazdy rowerem (np. wysokie krawężniki, lampy, znaki drogowe na ścieżce rowerowej).

Zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Miasta do udziału w telewizyjnym spocie promującym m.in. aktywne spędzanie czasu na rowerze (był wyemitowany w regionalnych programach tv w całej Polsce, w październiku b.r.)

Mamy takie marzenie, żeby wkrótce każdy uczeń z terenu miasta i gminy mógł bezpiecznie dojechać rowerem do szkoły. 

 

Miejsce i czas realizacji

Będzie realizowany na terenie naszej szkoły i miasta Ustka.

Projekt rozpoczął się 1 października 2015.

Planujemy jego zakończenie do 10 czerwca 2016

Wykorzystanie grantu

Pozyskane środki przeznaczone byłyby na:

  1. zakup dobrej jakości stojaków(w kształcie odwróconej litery „U” do parkowania rowerów przy szkole, umożliwiających przypięcie ramy roweru).
  2. nagrody w konkursie na plakat (np. zapięcia typu U-Lock, odblaski, pompka do roweru, kamizelka)

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego, Ustka

Adres szkoły:
Wróblewskiego 7, 76-270
Ustka

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone