W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00342
Poznaj swojego przyszłego pracodawcę !

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Termin imprezy planowany jest w marcu 2016 r. W spotkaniu z absolwentami będą uczestniczyli  nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie klas maturalnych, wkraczający na rynek pracy. Zaproszenie do udziału w zjeździe zostanie ogłoszone w prasie i na stronie internetowej ZSS w Łodzi. W czasie spotkania przy kawie, herbacie i „słodkich wypiekach” odbędzie się pokaz materiałów i zdjęć archiwalnych, prezentacja sukcesów osiągniętych przez szkołę w minionych latach i autoprezentacja wyróżniających się uczniów. Goście wysłuchają występu zespołu muzycznego w skład, którego wchodzą uczniowie klasy maturalnej  naszej szkoły, będą mogli zwiedzić pracownie i warsztaty szkolne. W miłej atmosferze koleżeńskiego spotkania dyrekcja przedstawi ofertę tego, co może zrobić szkoła dla swoich absolwentów.

Cele projektu

  • Powołanie do życia idei założenia Stowarzyszenia Absolwentów „Samochodówka  przy Prożka”.
  • Miłe, koleżeńskie spotkanie poświęcone wspomnieniom minionych szkolnych lat.
  • Integracja środowiska przyszłych pracodawców – firm z branży samochodowej  ze społecznością uczniów i pracowników ZSS w Łodzi.
  • Pozyskiwanie partnerów wspierających działalność statutową szkoły
  • Rozszerzenie dostępu do nowoczesnych technologii poprzez współpracę z firmami branży motoryzacyjnej.
  • Dla dyrekcji i nauczycieli projekt daje możliwość  nawiązania współpracy z wychowankami - absolwentami naszej szkoły.
  • Promocja szkoły w łódzkim środowisku lokalnym.

Elementy unikatowe

  • Projekt obejmuje społeczność  uczniów klas czwartych oraz środowisko przedsiębiorców działających na rynku pracy w branży motoryzacyjnej, którzy mogą być ich potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Daje możliwość promocji Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w środowisku lokalnym i integracji oraz nawiązania współpracy między naszymi absolwentami  ubiegłych lat za pośrednictwem  mającego powstać stowarzyszenia .
  •  Dla uczniów naszej szkoły, projekt stanowi trening umiejętności zawodowych, trening kompetencji społecznych- autoprezentacji przed pracodawcami.

Miejsce i czas realizacji

Budynek Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi - marzec 2016 r.

Wykorzystanie grantu

Doposażenie szkoły w profesjonalny aparat fotograficzny.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, Łódź

Adres szkoły:
F.Prożka 3/5, 91-335
Łódź

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone