W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00321
GEOCACHING

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Geocaching jest zabawą w poszukiwanie skarbów z zastosowaniem odbiornika GPS. Na specjalnej stronie internetowej  można uzyskać współrzędne punktów ukrytych pojemników tzw. kesz i po ich odnalezieniu odnotować ten fakt na wspomnianej stronie. Oprócz współrzędnych podaje się tam informacje o stopniu trudności, zagrożeniach i wymaganiach, które pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań. Cenione jest, jeśli opis zawiera informacje dotyczące danego miejsca, historię ciekawostki. Im więcej mało znanych informacji tym opis jest ciekawszy. Warto zamieścić także zdjęcia ilustrujące obiekt którego dotyczy tematyka skrytki. Podstawowym wyposażeniem skrytki jest tzw. „logbook” czyli papierowy dziennik wpisów, w którym należy umieścić zapis o odnalezieniu skrytki. Dodatkowo umieszcza się w środku różnego rodzaju przedmioty mające służyć wymianie. Mogą również zostać umieszczone przedmioty podróżne tj. TravelBug oraz Geocoin, których trasę podróży może śledzić ich właściciel. Oprócz skrytek będącymi pojemnikami z logbookiem istnieje także szereg różnego typu skrytek wirtualnych, które nie posiadają pojemnika ani logbooka a ich znalezienie polega jedynie na dotarciu do określonego miejsca i zebranie stamtąd określonych informacji.

Cele projektu

Oprócz wspomnianych wcześniej celów projekt ma przynieść również następujące korzyści dla uczniów:

 • umiejętność pracy w grupie
 • integrowanie wiadomości z różnych przedmiotów nauczania (geodezja, geografia, historia)
 • generowanie pomysłów
 • umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji
 • korzystanie z różnych źródeł informacji
 • stymulowanie rozwoju uczniów

Elementy unikatowe

Nasz projekt posiada kilka ukrytych celów, bo oprócz dobrej zabawy podczas zakładania i poszukiwania skrytek chcemy:

 • podnieść atrakcyjność turystyczną Grodziska w Owidzu z uwagi na powstanie nowej, ciekawej i innowacyjnej zabawy geocachingowej
 • wdrożyć nowatorską dziedzinę rozwoju turystyki jaką jest geocaching
 • zaktywizować młodzież  w zakresie rozwoju nowoczesnej turystyki okolic Starogardu Gd.
 • przedstawić efekty naszej pracy uczniom klas gimnazjalnych

Miejsce i czas realizacji

Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

czas realizacji: maj 2016- październik 2016

Wykorzystanie grantu

 • założenie keszy: zakup logbooka, geocoin, zabezpieczenie keszy przed zwierzętami i warunkami atmosferycznymi
 • zakup odbiorników GSI
 • dofinansowanie do wycieczek celem odnalezienia istniejących skrytek i założenia nowych

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Technikum, Jabłowo

Adres szkoły:
Owidz, Szkolna 6, 83-211
Jabłowo

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone