Projekt nr 00063
Życie to nie gra, nie przegraj Go!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

My, uczniowie 2 klasy technikum o profilu organizacji reklamy, kręcąc spot reklamowy o tematyce społecznej, dotyczącej uzależnienia od komputera i internetu, chcieliśmy sprawdzić się jako przyszli technicy organizacji reklamy i stworzyć unikalny dla nas produkt.

Oprócz zdobycia doświadczenia, które na pewno wykorzystamy w przyszłości, pragniemy uświadomić rówieśnikom konsekwencje, jakie może nieść za sobą nadmierne i często bezcelowe korzystanie z komputera i internetu.

W ramach projektu oraz w celu podkreślenia problemu, postanowiliśmy również przeprowadzić w naszej szkole ankietę dotyczącą uzależnienia od internetu i komputera. 

Wyniki przeprowadzonego badania dostępne są w załączniku, jak i na stronie naszej szoły:

http://www.zs5elk.boo.pl/

W projekcie każdy z nas miał przydzielone zadanie, z którego wywiązał się na miarę swoich możliwości. 

Podczas nagrywania reklamy niektórzy z nas mogli wykazać się grą aktorską, umiejętnością reżyserowania, obchodzenia się z kamerą, montowania filmu, a także kreatywnością związaną z pisaniem scenariusza.

Każdy element tego przedsięwzięcia został samodzielnie wykonany przez uczniów naszej grupy. Było to m.in. logo, hasło przewodnie, scenariusz, ankieta, a także sam pomysł na projekt i jego realizację.

W trakcie filmowania oprócz nowo zdobytej wiedzy, jeszcze bardziej zgraliśmy się z naszą grupą. Była to ciekawa i interesująca odmiana od monotonnej nauki w szkole. Czekamy na kolejne etapy projektu dotyczącego kampani społecznej.

Oczekujemy pozytywnego odbioru ze strony naszych kolegów i koleżanek.

Otrzymany grant byłby dla nas ogromną satysfakcją, gdyż umożliwiłby on nam bardziej profesjonalną realizację naszych kolejnych zadań.

Cele projektu

Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny.

Jego założenia to:

1) nabycie umiejętności przekazu reklamowego/organizacji reklamy/pracy nad projektem/tworzenia opisu projektu

2) tworzenie przekazu reklamowego do licznych i zróżnicowanych odbiorców

3) stworzenie spotu reklamowego o tematyce społecznej

3) wykonanie logo, badania

4) prezentacja pracy na stronie szkoły i poprzez to zwrócenie uwagi na otaczające nas problemy

5) nabycie umiejętności przekazywania unikatowych pomysłów za pomocą mediów

6) kształcenie współpracynauka rozwiązywania kwestii spornych i kontrowersyjnych

Elementy unikatowe

1) samodzielne nakręcenie spotu reklamowego

2) samodzielne stworzonie logo i ankiet

3) podsumowanie wyników ankiety

4) prezentacja projektu na stronie szkoły i poprzez to zwrócenie uwagi na otaczające nas problemy

5) zastosowanie różnorodnych metod pracy: metoda projektów, współpracy, metoda pracy indywidualnej

6) zaprezentowanie oraz uświadomienie problemów, które dotyczą wielu z nas

7) rozwinięcie naszych zainteresowań (organizacja reklamy, film, fotografia, muzyka)

8) uwydatnienie naszych mocnych stron, cech i umiejętności, które dotychczas nie były przez nas dostrzeżone

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

Rok szkolny 2014/2015

Semestr I - rok 2014 (kampania dotycząca uzależnienia od komputera/gier, pt. Życie to nie gra, nie przegraj go!)

Semestr II - rok 2015 (kampania dotycząca akceptacji siebie i tolerancji)

Wykorzystanie grantu

Nagrodę pieniężną chcielibyśmy przeznaczyć na profesjonale studio fotograficzno-nagraniowe.

Chcemy zakupić:

1) profesjonalną lustrzankę cyfrową z funkcją nagrywania filmów
(w chwili obecnej korzystaliśmy z prywatnej lustrzanki naszej koleżanki)

2) lampę studyjną i akcesoria

3) tło do robienia profesjonalnych zdjęć 

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku, Ełk

Adres szkoły:
Sikorskiego 5, 19-300
Ełk

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone