Projekt nr 00628
Hałas zagrożeniem zdrowia

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Hałas oddziaływuje w sposób szkodliwy na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, co powoduje zmęczenie, rozdrażnienie, rozkojarzenie i z czasem ubytki słuchu. Wolniej przyswajamy informacje, co powoduje mniejszą wydajność intelektualną.

  W projekcie do najważniejszych zadań uczniów należy zbadanie natężenia dźwięków w różnych miejscach w szkole, przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły na temat hałasu oraz opracowanie wniosków wraz z przykładowymi  sposobami rozwiązań oraz wykonanie działań promujących naukę w szkole bez hałasu.

  Wyniki naszej pracy zostaną przedstawione w formie prezentacji nauczycielom i dyrekcji na Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom i uczniom podczas Święta Projektów w naszej szkole,a także na lekcjach biologii i przyrody.

  Planujemy przeprowadzić konkursy plastyczne dla młodzieży gimnazjalnej oraz dzieci ze szkoły podstawowej  pt.,, Hałas - niewidzialny  wróg” zwracające uwagę na problem hałasu. Najciekawsze prace będą eksponowane w całej szkole oraz wykorzystane do prezentacji multimedialnej.

   W ramach projektu będą opracowane ulotki dla uczniów promujące kulturalny styl wypoczynku, bez hałasu. Zostaną przeprowadzone  prelekcje we wszystkich klasach przez nauczycieli biologii i przyrody. 

  Grupa projektowa przedstawi przykładowe rozwiązania wizji szkoły bez nadmiernego hałasu np. projekt wprowadzenia roślinności na boisko szkolne ( dziedziniec), co przyczyniłoby się do stłumienia hałasu podczas przerw oraz projekt wybranej sali lekcyjnej przystosowanej do celów relaksacyjnych podczas przerw dla uczniów szczególnie wrażliwych na hałas.

Przeprowadzony zostanie wywiad z dyrektorem i pracownikami obsługi na temat możliwości modyfikacji dzwonka szkolnego i sposobu technicznej możliwości ograniczenia hałasu na boisku szkolnym.

 

 

Cele projektu

1.Uświadomienie, że często w szkole przekroczone są normy natężenia dźwięku oraz przedstawienie skutków zdrowotnych związanych z tym problemem.

2. Przedstawienie propozycji wprowadzenia zasad i działań w dokumentach szkolnych obowiązujących w szkole dotyczących ograniczenia hałasu.

3. Zmotywowanie wszystkich do spokojniejszego zachowania się w szkole przez bezwzględne nietolerowanie głośnych krzyków na terenie całej szkoły i biegania w  budynku szkolnym oraz organizację konkursów plastycznych.

 4. Zachęcenie wychowawców do częstszych pogadanek na temat kultury osobistej uwzględniających dezaprobatę zbyt głośnych zachowań w szkole i innych miejscach publicznych i rekreacyjnych.

5. Przedstawienie przykładów możliwych rozwiązań ograniczenia hałasu.

Przystosowanie wybranej sali  lekcyjnej przystosowanej do celów relaksacyjnych podczas przerw dla uczniów szczególnie wrażliwych na hałas.

Zaprojektowanie elementów zieleni na boisku szkolnym tłumiących nadmierny hałas.

 Założenia przezroczystych ekranów dźwiękoszczelnych oddzielających boisko szkolne od sal sąsiadujących, w których podczas przerw dla dzieci z klas 1-3 gimnazjaliści mają zajęcia lekcyjne lub wyznaczenie części boiska na spędzanie przerwy przez młodsze dzieci.

Modyfikacja lub zmiana dzwonka szkolnego na bardziej przyjazny i nowoczesny sygnał.

6. Opracowanie i przedstawienie etapów projektu w formie prezentacji multimedialnej społeczności szkolnej i rodzicom.

 

Elementy unikatowe

Grupa projektowa przedstawi przykładowe kreatywne rozwiązania wizji szkoły przyszłości bez nadmiernego hałasu inicjując powstanie planu wprowadzenia roślinności na boisko szkolne ( dziedziniec), co przyczyniłoby się do stłumienia hałasu podczas przerw i wpłynęłoby na poprawę estetyki i wizerunku szkoły oraz projektu wybranej sali lekcyjnej np. biologicznej jako oazy spokoju, przystosowanej do celów relaksacyjnych podczas przerw dla uczniów szczególnie wrażliwych na hałas, którzy potrzebują krótkiego odpoczynku między lekcjami słuchając np. muzyki relaksacyjnej lub odgłosów przyrody przy jednoczesnej emisji obrazów pokazujących elementy przyrody na tablicy interaktywnej.

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest realizowany w Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie w okresie od października do marca bieżącego roku szkolnego.

Wykorzystanie grantu

Ewentualną wygraną wykorzystalibyśmy na urządzenie zieleni (drzewka i krzewy iglaste) na dziedzińcu szkolnym lub zakup dobrej jakości sprzętu do emisji muzyki relaksacyjnej oraz gadżetów do wyposażenia przystosowanej do tego celu sali  np. elementy dekoracyjne typu antyramy na ściany o tematyce przyrodniczej, zestaw tematycznych płyt z filmami przyrodniczymi i muzyką relaksacyjną itp.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie, Jarocin

Adres szkoły:
Waryńskiego 11, 63-200
Jarocin

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone