Projekt nr 00600
Muzeum Szkolnictwa Zawodowego w Wyszkowie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nasz projekt polega na przygotowaniu wspólnie z młodzieżą miejsca ekspozycyjnego zgromadzonych zbiorów dotyczących szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie, tj. bogatym zbiorem zdjęć, kronikami, tablami absolwentów, pracami dyplomowymi, sprzętami związanymi z poszczególnymi kierunkami kształcenia itp. Będziemy również gromadzić wspomnienia dotyczące omawianego zagadnienia i zdjęcia oraz dokumenty z nim związane. Przejrzymy prasę lokalną, w celu stworzenia katalogu artykułów związanych ze szkolnictwem zawodowym.

Realizację projektu zacznę od przeszkolenia młodzieży w zakresie historii szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. W tym celu odbędą się zajęcia dla uczniów klasy I Technikum Hotelarskiego  i innych klas chcących włączyć się w realizację projektu.

Następnie wspólnie opracujemy  regulamin naszego Muzeum, skatalogujemy zbiory, pogrupujemy tematycznie i wykonamy projekt wystawy stałej oraz projekty wystaw czasowych.

Cyklicznie będziemy wdawać gazetkę szkolną „Nowinki Jedynki. Historia”, w której zaprezentujemy wydarzenia umieszczone w kronikach klasowych i szkolnych. Na stronie internetowej szkoły chcemy stworzyć zakładkę „historia szkolnictwa zawodowego” i tam umieszczać zdjęcia i opisy wydarzeń z kronik oraz multimedialne kroniki (zeskanowane kroniki papierowe).

Opracujemy ofertę edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych odnośnie kształcenia zawodowego w Wyszkowie, co podniesie również walory turystyczne Powiatu Wyszkowskiego. Ponadto zwiedzanie Muzeum będzie towarzyszyć każdej uroczystości szkolnej. W tym celu uczniowie będą prezentowali zaproszonym gościom nasze zbiory. Również rodzice przychodząc m.in. na zebrania będą mieli okazję zobaczyć umiejętności swoich dzieci związane z pracą m.in. przewodnika, dziennikarza, które dodatkowo dają nowe praktyczne umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy.

W naszym Muzeum znajdą się również informacje o ludziach, którzy zapisali się w historii nie tylko naszego regionu, ale i kraju. Możemy pochwalić się m.in. absolwentem naszej szkoły, który był jednym z budowniczych okrągłego stołu, przy którym prowadzone były obrady w 1989 roku. Pan Andrzej Ślesik, miał wówczas 24 lata i pracował wtedy jako młodszy stolarz w brygadzie montażowej w Zakładach Wytwórczych Mebli Artystycznych w Henrykowie, gdzie podjął pracę zaraz po skończeniu naszej szkoły. Właśnie takie historie chcemy przybliżyć społeczności lokalnej.

Cele projektu

  • integracja zespołu klasowego i międzyklasowego,
  • kształcenie umiejętności pracy w grupie,
  • uatrakcyjnienie zajęć i pokazanie ciekawych form spędzania wolngo czasu przez młodzież w szkole,
  • poszeszenie wiedzy  uczniów w zakresie historii związanej w regionem,
  • kształcenie w uczniach chęci samodzielnego zdobywania wiedzy i jej wykorzystania w praktyce,
  • pozyskanie przez uczniów dodatkowych umiejętności niezbędnych w zawodzie hotelarza, 
  • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym się uczymy, mieszkamy i pracujemy,
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych między pokoleniami.

Elementy unikatowe

Elementem unikatowym projektu jest to, że wyjdzie poza społeczność szkolną. Będzie służył kilku pokoleniom mieszkańców powiatu wyszkowskiego i tym, których życiorys związany jest z Wyszkowem. Starszym przypomni lata młodości, dla młodszych będzie niesamowitą podróżą w celu poznania przeszłości dziadków i rodziców. Unikatowe jest również to, że nasz projekt zakłada długoterminowe działania w tym zakresie.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie.

Czas realizacji: od 01.12. 2014r. do 26.06.2015r.

Wykorzystanie grantu

Nagrodę chcielibyśmy wykorzystać na zagospodarowanie przestrzeni wystawienniczej. W tym celu niezbędne są różnego rodzaju przeszklenia, gabloty wystawiennicze, ramy, antyramy, tablice chronologiczne na pleksji, manekiny i półki drewniane, które pozwolą na właściwe wyeksponowanie zgromadzonych zbiorów. Planujemy również wydać polsko - angielski folder reklamujący nasze Muzeum. 

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, Wyszków

Adres szkoły:
I Armii Wojska Polskiego 89, 07-200
Wyszków

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone