Projekt nr 00572
Chemia środowiska

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt edukacyjny obejmować będzie badanie zanieczyszczeń w powiecie gostyńskim. Analizie poddane zostaną : gleba, woda oraz częściowo powietrze.

1)      Badanie gleby, w tym składu i składników gleby: zawartość fosforanów, azotanów, amonu, oznaczanie pH gleby, wpływ wapnowania na odczyn gleby.

2)      Badanie wody, a w tym określanie (reagenty) poziomu fosforanów, azotanów, amonu, pH oraz zasadowości, kwasowości i twardości wody, zawartości tlenu i dwutlenku węgla. Obserwacje wielu innych czynników związanych z wodą ( m.in. z zastosowaniem spektrofotometru).

3)      Badanie powietrza: pomiar hałasu, wilgotności, temperatury, zawartości toksycznych gazów.

Cele projektu

•     rozwijanie zainteresowań i umiejętności przyrodniczych,

•     zdobywanie warsztatu pracy zespołowej,

•     wzmacnianie umiejętności dzielenia się wiedzą,

•     kształtowanie zdolności zdobywania informacji,

•     bezpieczne posługiwanie się odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym,

•     poprawna analiza wyników,

•     aktywizowanie do działań pozaszkolnych,

•     stosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych,

•     wzmocnienie wiary w swoje możliwości.

Elementy unikatowe

•     możliwość współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu oraz Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

•     angażowanie młodzieży w działalność pozalekcyjną ,

•     tworzenie koleżeńskiej więzi ,

•     szacunek dla ludzkiej pracy,

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.

Czas trwania projektu : luty 2015- czerwiec 2015 roku. 

Wykorzystanie grantu

Zakup odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego,

w tym spektrofotometru lub detektora gazów.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, Gostyń

Adres szkoły:
Wrocławska 10, 63-800
Gostyń

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone