Projekt nr 00554
Niezwykły film o Szkole

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt polega na nakręceniu filmu akcji, którego scenariusz odnosi się do bieżących wydarzeń z życia szkoły, flashbacków z bogatej historii obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, do 2013 r. Zespołu Szkół Nr 3, a wcześniej Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego przy Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” (które produkowały zimowe buty „Relaksy”) oraz przebłysków dotyczących przyszłości szkoły (flashforward).

Źródła poznania przeszłości będą stanowiły wywiady z pracownikami i absolwentami oraz kroniki szkolne. W ten sposób uczestnicy projektu będą ćwiczyli umiejętność analizy źródeł historycznych z historii najnowszej, poznając realia polityczne, gospodarcze i społeczne powojennej Polski.

Tajniki sztuki filmowej i tworzenia materiałów medialnych będą zgłębiać w czasie warsztatów z reżyserami, dokumentalistami i dziennikarzami.

Wątki dotyczące przyszłości pozwolą w nieszablonowy sposób tworzyć strategię rozwoju szkoły. Problemy, jakie niesie ze sobą przyszłość, mogą być rozwiązane w różnorodny sposób, dlatego uczestnicy projektu będą mogli puścić wodze wyobraźni i przedstawić oryginalne rozwiązania. Projekt pozwoli kształtować postawę otwartości na nowe rozwiązania, pokaże, że problem należy traktować jako wyzwanie, które motywuje do rozwoju. Projekt pokazuje innowacyjne podejście do nauczania, które nie musi koncentrować się na interpretacji przeszłości, lecz wychowywać do przyszłości.

Cele projektu

 1. Pokazanie w atrakcyjny sposób historii Szkoły, która jak w soczewce skupia przemiany zachodzące w Polsce na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej w ciągu minionych 50 lat.
 2. Opracowanie ciekawych materiałów do nauki przedmiotu historia i społeczeństwo pozwalających włączyć wątek regionalny z zakresu historii XX w. związany z historią Szkoły i jej znaczeniem dla całego regionu Podhala, Spisza i Orawy.
 3. Zaangażowanie uczniów do prac nad jubileuszem 55-lecia Zespołu i 25-lecia II LO.
 4. Rozwijanie umiejętności dokumentowania bieżących wydarzeń.
 5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój.
 6. Włączenie uczniów do tworzenia wizji szkoły w przyszłości.
 7. Praktyczna nauka organizacji dużych przedsięwzięć.
 8. Zdobycie doświadczenia w tworzeniu materiałów multimedialnych i promocji szkoły.
 9. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.
 10. Nauka analizy źródeł historycznych: wywiady, kroniki szkolne, wspomnienia, artykuły prasowe
 11. Wzmocnienie interdyscyplinarność w procesie nauczania.
 12. Połączenie zainteresowań klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej z rozwijaniem pasji do nauki historii.
 13. Możliwość ciągłego rozwijania produktów projektu.
 14. Realizowanie założeń edukacji medialnej w praktyce.

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ uczestnicy podejmują się poznania historii, która jest dla nich bliska i ciekawa, są świadomi, że sami współtworzą historię szkoły dokumentując swoje obecne działania. Projekt angażuje do złożonych działań w zakresie analizy źródeł oraz wykorzystania narzędzi informatycznych. Uczniowie tworzą szkołę marzeń mogąc rozwijać swoje zainteresowania, współuczestniczą w twórczym kreowaniu wizji szkoły. Projekt pozwala stworzyć niepowtarzalny produkt w postaci filmu, który może być nieustannie rozwijany przez nowych uczniów.

Miejsce i czas realizacji

II Liceum Ogólnokształcące i teren miasta Nowego Targu

grudzień 2014 – czerwiec 2015

Wykorzystanie grantu

Zakup przenośnych mikrofonów oraz laptopa, na którym będzie tworzony film.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3, Nowy Targ

Adres szkoły:
Ludźmierska 32, 34-400
Nowy Targ

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone