Projekt nr 00514
PIKNIK ARCHEOLOGICZNY

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Kulminacyjnym punktem, realizowanego projektu będzie zorganizowanie " Pikniku Archeologicznego". Imprezy przeznaczonej nie tylko dla uczniów Katolickiego Gimnazjum w Sandomierzu, ale także innych szkół i okolicznych mieszkańców. Poprzedzać go będą przygotowania, które podzielić mozna na :  merytoryczne, praktyczne oraz promocyjne

I PRZYGOTOWANIA MERYTORYCZNE- polegające na zdobyciu podstawowej wiedzy z zakresu pradziejów ziemi sandomierskiej:

a) zadaniem członków grupy projektowej jest wyszukanie i przyswojenie informacji na temat kultur archeologicznych, których ślady odnaleźć można na terenie ziemi sandomierskiej

b)spotkanie z archeologiem i wykład na temat ziemi sandomierskiej w neolicie i wczesnym średniowieczu

c) wycieczka do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i obejrzenie wystawy " Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu"

II PRZYGOTOWANIA PRAKTYCZNE- mające na celu zdobycie umiejętności, potrzebnych do przygotowania stoisk archeologicznych oraz do ich  zaprezentowania zwiedzającym podczas " Pikniku Archeologicznego". Bedą one obejmować:

a) warsztaty krawieckie i tkackie- członkowie grupy projektowej samodzielnie przygotują stroje ( z wełny i lnu), w których zaprezentują się podczas " Pikniku Archeologicznego". W czasie jego trwania przedstawią zwiedzającym efekty swojej pracy i zademonstrują sposób wykonania ubrań (przy Stoisku Krawieckim)

b) warsztaty lepienia z gliny, na których uczniowie nauczą się tworzenia naczyń charakterystycznych dla kultur pochodzących z ziemi sandomierskiej. Efekty ich pracy będzie można podziwiać podczas          " Pikiniku Archeologicznego" i na żywo obserwować proces powstawania ceramiki.

c)warsztaty tworzenia biżuterii- dzięki zdobytym na warsztatch umiejętnościom tworzenia biżuterii, uczniowie przy Stoisku z biżuterią, zaprezentują metody jej wykonania oraz nauczą chętnych tworzenia ozdób, które na pamiątkę będzie można zabrać ze sobą.

d)warsztaty tańca ( wczesne średniowiecze)- celem warsztatów jest opanowanie kroków najpopoularniejszych tańców w średniowieczu, dzięki czemu podczas trwania imprezy zwiedzający będą mogli obejrzeć pokaz tańców średniowiecznych zaprezentowanych przez członków projektu

e)  budowa chaty neolitycznej-finalnym elementem przygotowań praktycznych jest budowa chaty neolitycznej, która stanowić będzie największą atrakcję  "Pikniku".

III DZIAŁANIA PROMOCYJNE- polegające na rozpowszechnieniu informacji i wiedzy o zorganizowanym wydarzeniu kulturalnym w środowisku lokalnym:

a) przygotowanie plakatu i ulotek informacyjnych

b) współpraca z lokalnymi mediami

c) dystrybucja zaproszeń

Cele projektu

Poprzez realizację projektu archeologicznego w atrakcyjny sposób uczniom, a także lokalnej społeczności  przybliżona zostanie historia pradziejów ziemi sandomierskiej, zwanej "rajem dla archeologów". Zapoznają się z pojęciami : pradzieje, neolit, epoka brązu,źródło archeologiczne, kultura archeologiczna ( Kultura Ceramiki Wstęgowej Rytej,  Kultura Samborzecka-Opatowska, Kultura Malicka, Kultura Pucharów Lejkowatych i Amfor Kulistych, Kultura Złocka, Kultura Ceramiki Sznurowej).Członkowie grupy projektowej posiądą szereg umiejętności, dzięki którym możliwe będzie zasosowanie metody rekonstrukcji historycznej ( zdobycie umiejętności tkackich i krawieckch, tworzenia biżuterii, lepienia naczyń z gliny, tańców  średniowiecznych) oraz przygotowanie STOISK ARCHEOLOGICZNYCH.Dzięki temu odległa historia stanie się im bliższa i bardziej atrakcyjna. Spotkania z profesjonalistami, którzy z pasją poświęcają się pracy, będzie dla uczniów  poszerzającym horyzonty i budującym doświadczeniem( wykład archeologa, spotkania z instruktorami)  Dodatkowo poznanie historii regionu wpłynie na zwiększenie uczucia patriotyzmu lokalnego i szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń. Uczniowie zdobędą również ważne w dzisiejszych czasach umiejętności działań marketingowych oraz odwagi i inicjatywy( przygotowanie kampanii promocyjnej). Tak szeroko zakrojone działania od uczniów wymagać będą dobrej organizacji i umiejętności pracy w grupie, co przyda im się w dorosłym życiu.

Elementy unikatowe

Elementem unikatowym projektu jest sama jego formuła, polegająca na zaplanowaniu i zorganizowaniu wydarzenia kulturalnego, jakim jest        " Piknik Archeologiczny". W tym celu zastosowana zostanie metoda rekonstrukcji historycznej, bardzo atrakcyjna nie tylko dla organizatorów imprezy, ale również dla zwiedzających. Od początku trwania projektu, zakłada on aktywne uczestniczenie uczniów w na każdym etapie jego tworzenia. Począwszy od zdobywania podstwowej wiedzy na temat pradziejów ziemi sandomierskiej, a skończywszy na  działaniach marketingowych.

Miejsce i czas realizacji

" Piknik Archeologiczny " zostanie zorganizowany na placu, znajdującym się za budynkiem Katolickiego Gimnazjum i Liceum im.św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu 01.06. 2015 r. Przygotowania do jego realizacji rozpoczęły się w październiku 2014 r.  i trwać będą do końca maja 2015 r.

Wykorzystanie grantu

Przyznany grant wykorzystany zostanie na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do przygotowania stoisk archeologicznych.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Katolickie Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu, Sandomierz

Adres szkoły:
Św. Jadwigi Królowej 5, 27-600
Sandomierz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone