Projekt nr 00502
Budujemy Szkolne Centrum Nauki

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Szkoła powinna być miejscem, gdzie każdy z uczniów ma możliwość realizowania swoich zdolności i umiejętności. W ubiegłym roku szkolnym podjęliśmy próbę budowy eksponatów naukowych. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zbudowaliśmy wahadło Newtona i falownicę. Odrestaurowaliśmy tez kilka innych pomocy. W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy kontynuować i poszerzyć zakres naszych działań. Chcielibyśmy stworzyć Szkolne Centrum Nauki. Na potrzeby konkursu zbudowaliśmy eksponat dotyczący Twierdzenia Pitagorasa,  prezentację multimedialną oraz film  przedstawiający wykonanie eksponatu. W planach mamy zbudowanie cyklu pomocy naukowych „Od Oersteda do prądnicy”:

- Doświadczenie Oersteda,

- Linie pola magnetycznego,

- Prądnica prądu elektrycznego,

- Indukcja elektromagnetyczna,

- Model transformatora.

Wyżej wymienione pomoce pragniemy zbudować podobnie jak model dotyczący twierdzenia Pitagorasa. 

Cele projektu

Celem projektu jest kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczo-technicznych:

- realizując projekt doskonalimy umiejętności manualne,

- stwarzamy dodatkowe możliwości urozmaicania zajęć lekcyjnych, pomocami wykonanymi samodzielnie,

-wykonujemy szereg eksperymentów: obserwując i opisując zjawiska, które w nich zachodzą, tym samym poszerzamy i systematyzujemy nabytą wiedzę,

- poprzez zajęcia praktyczne rozwijamy, pogłębiamy i ukierunkowujemy swoje zainteresowania.

Elementy unikatowe

- uczniowie samodzielnie wykonują pomoce naukowe, projektują i budują eksponaty swojego pomysłu, analogiczne do tych jakie znajdują się w Centrach Nauki i innych placówkach edukacji nieformalnej,

- wykorzystując skonstruowane przez siebie przyrządy i urządzenia, uczniowie biorący udział w zajęciach – tworząc Szkolne Centrum Nauki i kolekcje pomocy naukowych do wykorzystania w swoich szkołach, a także podczas prowadzenia pokazów naukowych w innych placówkach,

- uczniowie demonstrują efekty swoich prac, opowiadają jakie trudności należało pokonać na poszczególnych etapach tworzenia eksponatów, jakie zagadnienia praktyczne udało się poznać, czego nauczyć i zastosować w praktyce, jakie wnioski należy wyciągnąć na przyszłość…

Miejsce i czas realizacji

Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie

listopad – marzec  (2014/2015)

Wykorzystanie grantu

- zakup materiałów (płyt, meblowych, szkła organicznego, śrub, wkrętów, farb, wierteł itp.)

- zakup narzędzi (wiertarka, wkrętarka, komplet śrubokrętów, itp.),

- zakup aparatu cyfrowego,

- zakup innych potrzebnych materiałów,

- inne (w zależności od potrzeb projektu i uzyskanych funduszy).

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone