Projekt nr 00041
LabRob

Projekt edukacyjny

Opis projektu

LabRob to cykl warsztatów dla grup młodzieży szkolnej. Uczestnikom zajęć zaoferujemy możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu nauk ścisłych, samodzielnego projektowania, przeprowadzania doświadczeń fizyczno-chemicznych budowy i programowania robotów oraz podzielenia się wynikami swej pracy.

Zajęcia mają na celu zademonstrowanie młodym ludziom fundamentalnych praw, które są wszechobecne (rządzą naszym światem) i powiązanie ich z rozwijem techniki oraz najnowszymi technologiami.

Projekt rozpocznie przeprowadzenie wśród uczniów diagnozy uzdolnień technicznych. Kierując się jej wynikami przeprowadzimy następnie rekrutację w Gimnazjum w Librantowej.

Zostanie przeprowadzony cykl warsztatów - 10 dwugodzinnych spotkań, na których uczestnicy poznają podstawy wiedzy z zakresu fizyki i chemii oraz projektowania doświadczeń i eksperymentów.

Każdy uczestnik na zakończenie kursu nakręci krótki filmik przedstawiający własnoręcznie przeprowadzone doświadczenie.

Wszystkie filmiki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły. Na stronie internetowej szkoły zostanie utworzony "Kąciki doświadczalny" przedstawiający teoretyczny aspekt przedstawianych doświadczeń oraz filmiki nakręcone przez uczniów.

W szkole odbędą się 3 dwugodzinne pokazy doświadczalne w pomieszczeniach szkolnych jak i doświadczenia w plenerze przed całą społecznością lokalną (pokazy dla Gimnazjum, pokazy dla przedszkolaków, pokazy w formie happeningu lokalnego w centrum wsi).

Po części labolatoryjnej zostanie przeprowadzony cykl warsztatów - 10 dwugodzinnych spotkań, na których uczestnicy poznają podstawy z zakresu robotyki. 

Uczniowie uzyskują podstawowe informacje dotyczące świata robotyki. Uświadomią sobie obecności i wartości robotów w życiu codziennym. Nauczą się obsługi blokowego środowiska programowania NXTG opartego na profesjonalnych narzędziach programistycznych LabView. Stworzą algorytmy dorozwiązywania prostych problemów. Praktycznie wykorzystają  znane narzędzia matematyczne oraz wiedzę z zakresu fizyki i chemii. Warsztaty z robotyki pełnić będą funkcję swego rodzaju zachęty do przejścia pierwszej fazy projektu tj. części labolatoryjnej.

Zostanie ogłoszony konkurs z nagrodami na zaprojektowanie, zbudowanie i zaprogramowanie robota oraz wykonanie przez niego konkretnego zadania.

Cele projektu

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży szkół gimnazjalnych do rozwijania, pogłębiania i ukierunkowania zainteresowań naukowo – technicznych oraz wsparcie ich indywidualnego rozwoju.

Poprez zajęcia z zakresu fizyki i chemii, które będą miały formę badawczo-eksperymantalną, na którą nieżadko brakuje czasu na lekcjach z tych przdmiotów, uczniowie w sposób empiryczny nauczą się wielu praw rządzących w świecie chemii i fizyki. Spojrzą na te przedmioty i dostrzegą ich związek z życiem codziennym, przez co chętniej zaczną zgłębiać ich tajniki.

Na rynku pracy jest obecnie duże zapotrzebowanie na techników i inżynierów szczególnie związanych z obszarem nowoczesnych technologii, do jakich należy robotyka. Wśród zawodów deficytowych na liście opublikowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2013 r znajduje się zawód technik automatyk, projektant aplikacji sieciowych i multimediów, projektant i administrator baz danych, elektromonter, operator maszyn produkcyjnych. Widać z tego, że zawody techniczne mają duże perspektywy i należy wśród dzieci i młodzieży propagować wiedzę techniczną i informatyczną oraz wyszukiwać i wspierać od najmłodszych lat dzieci przejawiające uzdolnienia w tym kierunku. Według raportu "Dziewczyny na politechniki" z 2012 studentki stanowią mniej niż 15 % na wydziałach mechatronicznych i zaledwie 11,6% na studiach informatycznych. Na wzrost zainteresowania studiami technicznymi wpłyną działania wspierające zainteresowania techniczne i informatyczne wśród uczennic gimnazjum. Wyniki badań wpływu nauki programowania, przeprowadzonych wśród grupy dzieci od 6 do 14 lat, przez naukowców z Kent State University pokazały 30% wzrost kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, dbałości o szczegóły oraz umiejętności pracy w zespole. Mając powyższe na uwadze w projekcie weźme udział 50% dziewcząt i 50% chłopców, uczniów gimnazjum w Librantowej.

Robotyka jest dziedziną łączącą w sobie wiadomości z fizyki, elektroniki, programowania i nowoczesnych technologii i znakomicie nadaje się do propagowania zainteresowań naukowo- technicznych wśród dzieci.

Elementy unikatowe

W projekt jak na warunki szkolne jest bardzo rozbudowany i zawierający wiele zadań, które wymagają dużego nakładu pracy i zaangażowania ze strony uczniów. Miejscowość, w której znajduje się szkoła jest mała i bardzo otwarta na inicjatywy edukacyjno – rozrywkowe.

Projekt swym zakresem obejmuje zarówno wszystkich uczniów jak i całą społeczność lokalną.

Chcemy rozbudzić zainteresowania naukami ścisłymi uczniów oraz dorosłych (od przedszkola po najstarsze pokolenie).

Unikatowym będzie przeprowadzenie happeningu lokalnego - doświadczeń w centralnym punkcie wsi, w którym uczestniczyć będą mogli wszyscy mieszkańcy imiennie zapraszani na to wydarzenie.

Wprowadzenie zajęć z robotyki bardzo ożywi uczniowskie środowisko wśród którego zachwyt nowymi technologiami jest szczególnie widoczny.

Zaprojektowanie przez uczniów nieistniejącego jeszcze urządzenia (robota) rozbudzi w nich chęć kreatywnego myślenia i być może zaszczepi w nich myśl inżynierską.

Odpowiedzialnymi za całość projektu będą nauczyciele inżynierowie chemii i fizyki cechujący się wyjątkowo praktycznym podejściem do nauki przedmiotów ścisłych i rzadko spotykani jako nauczyciele w szkołach niższego stopnia. Pani mg inż. Agnieszka Machowska-Leśniak, nauczycielka chemii, informatyki, posiada doświadczenie w organizacji inicjatyw młodzieżowych. Uczestniczyła w projektach "Aktywnie w przyszłość", "Pajacyk", "Diament". Prowadziła pokazy doświadczalne dla grup młodzieży.

Pan mgr inż. Bartłomiej Leśniak uczestniczył w projektach: "Diament", "Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej", "Euronet 50/50". Prowadził pokazy i szkolenia tematyczne z zakresu nauk ścisłych i TIK.

Miejsce i czas realizacji

Gimnazjum im. Józefa Bieńka w Librantowej, czas realizacji od listopada 2014 roku do końca maja 2015 roku.

Wykorzystanie grantu

Środki z grantu zamierzamy przeznaczyć na doposażenie szkoły w sprzęt i materiały do prowadzenia pokazów naukowych oraz zajęć z uczniami uzdolnionymi. Planujemy zakup zestawów do robotyki "Mindstorms nxt 2.0" wraz z interfejsem i niezbędnym oprogramowaniem oraz laptopów służących do programowania sterowników robotów/manipulatorów.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone