Projekt nr 00385
Wspinamy się z klasą

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nasz projekt zakłada utworzenie sekcji wspinaczkowej dla uczniów z klasy o nachyleniu wojskowym. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu, po lekcjach, na jednej z krakowskich ścian wspinaczkowych. Chcemy wybrać od czterech do ośmiu osób (ze względów bezpieczeństwa na zajęciach wspinaczkowych nie dopuszcza się większej ilości), które zadeklarują swój długotrwały udział w projekcie – od momentu jego rozpoczęcia do końca roku szkolnego 2014/2015. Podczas zajęć wspinaczkowych naszym uczniom będzie towarzyszyć pedagożka z naszej szkoły, która jest jednocześnie pasjonatką i instruktorką wspinaczki sportowej. Dla najwytrwalszych i najbardziej zaangażowanych uczniów przewidujemy dofinansowanie trzydniowego kursu skałkowego, który uprawnia do samodzielnej wspinaczki np. na skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Cele projektu

- zaszczepienie w uczniach pasji do pokonywania własnych słabości

- umożliwienie uczniom doświadczenia sukcesu

- nauczenie uczniów odpowiedzialności za drugą osobę oraz wzajemnego zaufania

- przełamywanie barier finansowych

Elementy unikatowe

Nie jest niczym nowym wychowywanie i socjalizacja młodzieży poprzez sport. W naszym przypadku jednak unikatowym elementem jest wybór dyscypliny – wspinaczki sportowej – która łączy w sobie cechy zarówno sportów indywidualnych, jak i grupowych.

Miejsce i czas realizacji

Styczeń 2015: rekrutacja uczniów XI LO do projektu.

Luty 2015 – maj 2015: odbywać się będą cotygodniowe zajęcia wspinaczkowe dla młodzieży, w których uczestniczyć będą uczniowie zrekrutowani do projektu w styczniu. Zajęcia odbywać będą się w Centrum Wspinaczkowym Forteca w Krakowie.

Czerwiec 2015: podsumowanie projektu. Najbardziej zaangażowani uczniowie (1-2) będą mogli skorzystać z dofinansowania do trzydniowego kursu wspinaczki skałkowej.

Wykorzystanie grantu

Nasze poprzednie próby utworzenia sekcji wspinaczkowej pokazały, że uczniowie są chętni do wzięcia udziału w zajęciach, ale niejednokrotnie wstrzymują ich możliwości finansowe. Koszt uczestniczenia jednego ucznia w zajęciach wspinaczkowych (cena wstępu na ścianę wspinaczkową, wypożyczenie sprzętu, opieka instruktora) to około 100zł miesięcznie. Dodatkowo koszt uczestniczenia w kursie skałkowym to około 400zł/os. Zakładamy dwie możliwości wykorzystania grantu:

1)      Dofinansowanie połowy kosztów uczestnictwa w sekcji wspinaczkowej dla 8 osób, z czego 2 odbędą kurs skałkowy również za połowę ceny (w takiej sytuacji koszt zajęć dla uczniów to 50zł/miesiąc, a koszt kursu skałkowego to 200zł).

2)      Utworzenie zajęć całkowicie bezpłatnych dla czworga uczniów, z czego jedna, również bezpłatnie odbędzie kurs skałkowy.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, Kraków

Adres szkoły:
os. Teatralne 33, 31-948
Kraków

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone