Projekt nr 00369
"Przed oczyma duszy mojej", czyli... widzieć lepiej.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt "Przed oczyma duszy mojej...", czyli widzieć lepiej jest adresowany do grupy młodzieży gimnazjalnej. W ramach działań projektowych uczniowie  odbędą spotkania z przedstawicielem Polskiego Związku Niewidomych,   odwiedzą "Niewidzialną wystawę", nawiążą kontakt z przedszkolem dla dzieci słabowidzących i samodzielnie przygotują dla maluchów przedstawienie teatralne ("Pchłę Szachrajkę"). Grupa projektowa  zorganizuje w szkole wystawę fotograficzną "Oczy - zwierciadła duszy", do której przygotuje się poprzez warsztaty z fotografikiem. Na wystawie zaprezentuje samodzielnie zrobione zdjęcia oczu  - zwierciadeł duszy (dzieci, młodzieży, dorosłych, osób w podeszłym wieku, ale także zwierząt). Wystawa będzie wzbogacona wierszami, w których pojawi się motyw oczu. Uczniowie znajdą je w tomikach poezji z różnych epok.  Wiersze, przepisane ręcznie na dużych kartonach, będą uzupełniały i wzmacniały przekaz fotografii. Grupa projektowa przygotuje ponadto wieczorek poetycki, na którym  przedstawi dla młodzieży gimnazjum i rodziców utwory poetyckie, w których pojawił się motyw oczu, a które znalazły się na wystawie poetycko - fotograficznej. Uczniowie zaangażowani w realizację projektu, po spotkaniu z okulistą, przygotują także multimedialną prezentację dla kolegów i koleżanek na temat higieny wzroku.

Podczas realizacji projektu będziemy pracować metodą dramy, wykorzystamy metaplan, mapę mentalną, burzę mózgów oraz dyskusję. Realizacja projektu i zastosowanie wymienionych metody pracy  pozwolą  uczniom nie tylko wzbogacić wiadomości z różnych przedmiotów (język polski, biologia, plastyka) i wykorzystać je w praktyce, ale przede wszystkim stworzą gimnazjalistom możliwość aktywizacji i otworzenia się na najbliższe otoczenie oraz jego problemy (w tym architektoniczne dotyczące ludzi niewidomych lub słabowidzących).

Cele projektu

Chcielibyśmy, aby wymiernym efektem realizacji projektu było zmniejszenie wśród młodzież gimnazjalnej barier i stereotypów dotyczących młodych ludzi, którzy słabą widzą lub nie widzą w ogóle. Poprzez realizację projektu chcielibyśmy także sprawić, że uczniowie zdobędą nowe umiejętności dotyczące fotografowania, analizy poezji, recytacji, współpracy w grupie.

Elementy unikatowe

Projekt łączy w sobie wiedzę i umiejętności uczniów z różnych przedmiotów. Pozwala wykazać się kreatywnością i stawia na samodzielność pracy zespołu, a także otwiera dzieci na problemy rówieśników i środowisko lokalne. Uczy wrażliwości, tolerancji i pozwala szerzej otworzyć oczy na to, co dzieje się wokół nas. Robienie zdjęć oczu ludziom w różnym wieku (babci, siostrze, młodszemu rodzeństwu) pozwala uczniom dostrzec urodę człowieka, a także zacieśnia więzi rodzinne i może być tematem rozmowy między członkami rodziny dotyczącej podobieństw między spokrewnionymi osobami. Zdjęcia takie, szczególnie w przypadku osób starszych, mogą stanowić  wyjątkowo  cenną rodzinną pamiątkę. 

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 42, w zaproszonych do współpracy przedszkolach dla dzieci słabowidzących, wystawa fotograficzna zaś zostanie pokazana  w  maju dla mieszkańców Śródmieścia przed budynkiem szkoły. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania z przedstawicielką Polskiego Związku Niewidomych  8 grudnia, a kończy 12 czerwca  2015 roku.

Wykorzystanie grantu

Przyznany grant chcemy wykorzystać na zorganizowanie wystawy dla mieszkańców Śródmieścia, a także na warsztaty z fotografikiem, wydanie gazetki podsumowującej projekt oraz słodkie upominki dla dzieci przedszkolnych .

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, Warszawa

Adres szkoły:
Twarda 8/12, 00-105
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone