Projekt nr 00029
STOP nienawiści

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt będzie realizowany jednocześnie w cyberprzestrzeni, przestrzeni szkolnej i środowisku lokalnym.
Uczniowie podejmą działania zmiejszające mowę nienawiści w ich środowisku. Wezmą udział w kursie internetowym, zorganizują panel dyskusyjny i akcję zbierania podpisów. Zorganizują konkurs plastyczny na plakat "STOP nienawiści". Przeprowadzą happening w środowisku lokalnym i będą prowadzili bloga projektowego i grupę na FB.
http://blogiceo.nq.pl/toleracja/
https://www.facebook.com/groups/373670246123540/


 

Cele projektu

1.Zapobieganie zjawisku nienawiści

2.Rozwijanie kreatywności uczniów

3.Propagowanie pozytywnych zachowań młodzieży

4.Wzmocnienie w uczniach postawy obywatelskiej i odwagi cywilnej

w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i przemocy

5.Promowanie inicjatyw młodych ludzi przeciwko mowie nienawiści

6.Zwrócenie uwagi uczniów na problem mowy nienawiści

7.Zachęcenie ucniów do przeciwstawiania się zjawisku nienawiści.

Elementy unikatowe

1.Nawiązanie współpracy z Fundacją Humanity in Action Polska.
2.Nawiązanie współpracy z organizacją StopProjekt/Polska Hejt Stop.
3.Nawiązanie współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje.
4.Nawiązanie współpracy z organizacją Koalicja Bez Nienawiści.
5.Zabranie głosu na temat szerzącego się zjawiska hejtowania.
6.Stworzenie loga programu.
7.Przeprowadzenie konkursu na plakat.
8.Zorganizowanie otwartego panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli różnych środowisk i instytucji.
9.Stworzenie graffiti o tematyce antydyskryminacyjnej.
10.Przeprowadzenie badania ankietowego wśród młodzieży na temat hejtowania w internecie.
11.Udział w kursie internetowym dotyczącym mowy nienawiści.
12.Udział w konferencji "Młodzi przeciw mowie nienawiści".

 

 

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany przez 10 osobową grupę uczniów z klas od I do III technikum od września 2014 roku do czerwca 2015 roku.
Uczestnikami będą wszyscy uczniowie szkoły (udział w konkursie, panelu dyskusyjnym, happeninigu, badaniu ankietowym, malowaniu fraffiti), mieszkańcy miasta, użytkownicy fb i czytelnicy bloga.
Będzie on realizowany na terenie szkoły, miasta i wirtualnie w Internecie.

Wykorzystanie grantu

Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na:
- namalowanie na murze na terenie szkoły graffiti o treści antydyskryminacyjnej  (zakup farb i materiałów budowlanych do wyrównania tynku na murze)
- zorganizowanie panelu dyskusyjnego i happeningu (materiały papiernicze, tusz do drukarki)
- stworzenie kampanii społecznej - nagranie filmu o tematyce antydyskryminacyjnej (zakup kamery lub aparatu fotograficznego z funkcją nagrywania)

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Góra

Adres szkoły:
Armii Polskiej 15A, 56-200
Góra

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone