Projekt nr 00267
Zapomniani bohaterowie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Jesteśmy uczniami Gimnazjum w Lgocie Wielkiej,  ale wszyscy mieszkamy w Woli Blakowej. Podczas rozważań nad tematyką projektu zdecydowaliśmy, że chcemy powiązać go z naszą miejscowością. Wtedy też dowiedzieliśmy się przypadkiem o tym, że wiosną 1944 roku Niemcy aresztowali czterech mieszkańców naszej miejscowości, których rozstrzelano w Radomsku w dwóch masowych egzekucjach 3 maja i 23 czerwca 1944 roku. Okazało się,  że mieszkańcy Woli Blakowej nic prawie nie wiedzą o tych wydarzeniach i tych postaciach. Postanowiliśmy przybliżyć innym sylwetki tych osób i zrealizować o nich reportaż filmowy. Chcielibyśmy dotrzeć nim do naszych kolegów oraz innych mieszkańców naszej miejscowości i gminy. 

W związku z tym zaplanowaliśmy następujące działania:

 1. Odszukanie miejsca stracenia.
 2. Odszukanie grobów rozstrzelanych.
 3. Odnalezienie osób pamiętających te postaci oraz zdarzenia i przeprowadzenie z nimi wywiadów.
 4. Nawiązanie współpracy z Muzeum Regionalnym w Radomsku.
 5. Dotarcie do IPN-u i sprawdzenie, czy nie posiada materiałów na temat interesującego nas zdarzenia.
 6. Wyszukanie innych materiałów związanych ze zdarzeniem.
 7. Zainteresowanie naszym projektem władz lokalnych i ich pomoc.
 8. Zgromadzenie pamiątek i wykorzystanie ich w filmie.
 9. Zorganizowanie wycieczki dla naszych rówieśników do Muzeum Regionalnego w Radomsku, na miejsce stracenia oraz na groby rozstrzelanych.
 10. Praca nad reportażem filmowym: napisanie scenariusza, robienie zdjęć, montaż materiału filmowego.
 11. Upublicznienie efektów naszej pracy rówieśnikom podczas Dnia projektów oraz poprzez stronę szkoły.
 

Cele projektu

Cele można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza to te, które stawiamy przed efektem naszej pracy:

 • przybliżenie środowiskowi lokalnemu postaci mieszkańców naszej miejscowości, którzy walczyli i zginęli w czasie II wojny światowej;
 • szerzenie postaw patriotycznych,
 •  zwrócenie uwagi środowiska lokalnego na nietypowe działania podejmowane przez uczniów naszej szkoły.

Druga grupa to cele, które stawiamy sobie podczas pracy nad projektem. W jej wyniku uczniowie nauczą się:

 • realizacji reportażu filmowego i jego montażu oraz wykorzystają tę wiedzę w praktyce;
 • zwracania uwagi na przestrzeganie praw autorskich oraz prawa do wykorzystania wizerunku;
 • wyszukiwania i selekcji materiałów;
 • wykorzystywania techniki komputerowej i internetowej w opracowywaniu materiałów;
 • właściwej współpracy w grupie, odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy;
 • twórczego podejścia do problemu.

Elementy unikatowe

Wyjątkowość projektu polega przede wszystkim na odkrywaniu i upowszechnianiu wiadomości na temat lokalnych bohaterów, o których zapomniano i o których dziś niewiele osób pamięta. Będzie to praca unikatowa, gdyż do tej pory są oni szerzej nieznani, nie poświęcono im żadnych opracowań (nie udało nam się takowych odnaleźć).

Poza tym będzie to projekt interdyscyplinarny, łączący historię (wyszukiwanie i interpretowanie materiałów), język polski (przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów), technologię komputerową i informatyczną oraz film (nagrywanie i montaż reportażu). Naszym marzeniem jest realizacja takiej pracy, której nie będziemy się wstydzili szerzej upublicznić za pomocą lokalnych mediów. Mamy nadzieję opanować podstawy realizacji reportażu filmowego oraz montażu zebranego materiału.

Miejsce i czas realizacji

Lgota Wielka, Wola Blakowa, Radomsko

listopad 2014 - czerwiec 2015

Wykorzystanie grantu

Zakup komputera i materiałów na potrzeby pracowni języka polskiego oraz sprzętu sportowego

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone