Projekt nr 00199
Uczymy(się) ratować ludzkie życie!!!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Co roku w Polsce umiera wiele osób na skutek nagłej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Jest to obok nowotworów najczęstsza przyczyna zgonów. Bardzo często dochodzi do sytuacji gdy pomoc osobie poszkodowanej jest udzielona zbyt późno lub nieumiejętnie.  Problem niedostatecznego wyszkolenia dotyczy więc dzieci, młodzieży
jak i również dorosłych. Chcemy to zmienić!!
Im więcej ludzi przeszkolonych w resuscytacji krążeniowo-oddechowej  z AED, tym większe szanse przeżycia u poszkodowanych  z nagłym zatrzymaniem krążenia.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom stworzyliśmy projekt „Uczymy (się) ratować ludzkie życie”.

W IV Liceum Ogólnokształcącym  im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu od kilku lat istnieje nieustannie rozwijający się Patrol Pierwszej Pomocy, działający nie tylko na terenie liceum,  ale również całego powiatu. W projekcie uczestniczą uczniowie, którzy odczuwają  potrzebę niesienia pomocy innym, posiadają głęboką wiedzę  w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz lubią pracę zespołową. Członkowie grupy biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i zawodach. Dodać  należy również, ze członkowie grupy organizują pokazy  Pierwszej Pomocy dla społeczności lokalnej.

W skład grupy wchodzi pięcioosobowa drużyna reprezentująca powiat olkuski na Mistrzostwach Pierwszej Pomocy organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż osiągając  przy tym liczne sukcesy.

Projekt jest adresowany przede wszystkim do młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego  w Olkuszu oraz do społeczności lokalnej. Jego powstanie jest motywowane chęcią poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat m.in.  zasad udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedzialności za ludzkie życie.

Współpraca członków  grupy wraz ze społecznością lokalną   daje większe prawdopodobieństwo, że podczas niebezpiecznych sytuacji mieszkańcy będą w stanie poradzić sobie w przypadku konieczności udzielenia komuś pierwszej pomocy. 

Cele projektu

- stwarzanie możliwości do realizacji pasji i zainteresowań,

- kształtowanie postawy niesienia bezinteresownej  pomocy innym  ludziom

- zorganizowanie co najmniej 5 pokazów dla okolicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

- zabezpieczanie imprez okolicznościowych typu: pikniki rodzinne, mecze charytatywne, Dni Olkusza, rajdy  rowerowe  itp.

- powiększenie asortymentu medycznego typu: opatrunki, bandaże, kołnierze, chusty trójkątne, opatrunki żelowe, środki odkażające itp.

- organizowanie Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w naszej placówce

 - będziemy zachęcać do współpracy uczniów IV LO z Patrolem podczas akcji WOŚP „Bijemy Rekord w Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej’’

- integracja członków patrolu ze społecznością lokalną

Elementy unikatowe

-zdobycie doświadczenia przez członków Patrolu Pierwszej Pomocy w zakresie prowadzenia pokazów pierwszej pomocy

-nauka obsługi AED przez społeczność lokalna

-podniesienie  świadomości społeczności lokalnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy np. przy nagłym zatrzymaniu krążenia oraz innych niebezpiecznych sytuacjach jakimi SA: złamania, krwotoki i wstrząs

Miejsce i czas realizacji

Olkusz i powiat olkuski.

01. 2015r. – 06.2015r.

Wykorzystanie grantu

Zakup fantomu wraz ze szkoleniowym AED dla Patrolu Pierwszej Pomocy, który zostałby wykorzystany do szkoleń i pokazów dla społeczności lokalnej, uczniów szkół oraz przedszkoli, z którymi Patrol współpracuje. 

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
IV Liceum Ogólnokształcące im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Olkusz

Adres szkoły:
J. Korczaka 7, 32-300
Olkusz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone