Projekt nr 00170
Uwolnij książkę!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt obejmuje wiele działań z różnych obszarów dydaktyki. Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu poznają dzieła literackie i sylwetki ich autorów, a następnie tworzą:

1) reklamy społeczne promujące czytelnictwo,

2) booktrailery ambitnych książek (konkurs),

3) jednodniówkę Czytam! - zawierającą recenzje wybranych książek, zagadki literackie, komiksy,

4) happening Gdynia czyta!,

5) teledysk Rap czytających,

6) dramę Rusz mózgiem!,

7) wystawy ekslibrisów i kolaży okładek książkowych we współpracy ze szkolną biblioteką,

8) prezentację nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej,

9) interpretację wiersza Federica Garcii Lorki (w języku hiszpańskim i polskim - uczniowie z klasy hiszpańskojęzycznej). 

Finał projektu przypada na 23 kwietnia 2015 r., dzień urodzin Szekspira i Cervantesa, a zarazem Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Przebrani za bohaterów ich książek uczniowie oglądają: etiudę poetycką Orfeusz. Eurydyka. Hermes. do poematu R. M. Rilkego (wykonaną przez uczniów w 2014 r.) reklamy społeczne, dramę, teledysk, booktrailery, wystawy, a także uczestniczą w wymianie książek na terenie szkoły oraz w happeningu przy pomniku Abrahama, promując ideę czytelnictwa wśród mieszkańcow Gdyni (rozdają zaprojektowane przez siebie kartki okolicznościowe Gdynia czyta!, są ubrani w koszulki z fragmentami wybranych wierszy).

Cele projektu

1. Wspieranie zainteresowań (czytelniczych i artystycznych).

2. Wyszukiwanie i selekcja informacji z różnych źródeł.

3. Kształtowanie umiejetności pracy w zespole - trening odpowiedzialności i rzetelności.

4. Doskonalenie umięjętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z Internetu z zachowaniem praw autorskich (publikacja treści na portalach społecznościowych).

5. Doskonalenie umiejętności redagowania i edytowania dziennikarskich form wypowiedzi.

6. Popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w środowisku lokalnym.


Elementy unikatowe

1. Projekt nawiązujący do akcji Cała Polska czyta dzieciom pokazuje, że czytanie jest ważną umiejętnością na każdym etapie życia.

2. Popularyzujemy czytelnictwo wśród młodzieży w atrakyjny, nowoczesny i kreatywny sposób.

3. Promujemy ideę czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Miejsce i czas realizacji

IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni oraz Plac Kaszubski w Gdyni (przy pomniku Antoniego Abrahama), od 16 lutego do 23 kwietnia 2015r.

Wykorzystanie grantu

1. Zakup koszulek i drukowanie na nich fragmentów wierszy;

2.  Nagrody w konkursie na booktrailery (vouchery do kina i bony do księgarni).

3. Pieczątka z logo projektu.

4. Druk jednodniówki Czytam!

5. Druk pocztówek Gdynia czyta.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
IX Liceum Ogólnokształcące im.Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gdynia

Adres szkoły:
Żeromskiego 31, 81-346
Gdynia

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone