Projekt nr 00169
Życie Lektur(n)owe

Projekt edukacyjny

Opis projektu

"Dlaczego warto czytać lektury?", "Po co my to czytamy?", "Na co nam się to przyda?" - to pytania, które (nie tylko!) na lekcjach języka polskiego padają wyjątkowo często i rzadko, niestety, zdarza się, że odpowiedzi są dla uczniów satysfakcjonujące.
Omawiane w szkole książki, zwłaszcza te należące do "kanonu lektur", są dla wielu uczniów mało atrakcyjne i niełatwe w odbiorze, wielu zaś w ogóle rezygnuje z podjęcia lektury uznając, że i tak nie warto danej książki czytać, ponieważ na nic jej znajomość się nie przyda.

Celem naszego projektu jest zatem takie zaprezentowanie "szkolnych" książek, aby były dla dzisiejszego ucznia atrakcyjne i warte zainteresowania.
Projekt "Życie Lektur(n)owe" realizowany będzie w ramach prowadzonego w naszej szkole programu edukacji filmowej, w skład którego wchodzą także zajęcia koła filmowego oraz odbywające się cyklicznie wieczory filmowe.
Projekt "Życie Lektur(n)owe" realizowany będzie w następujących etapach:

1. Wybór tekstów z listy książek, które są (lub mogą być) omawiane na zajęciach języka polskiego.

2. Przygotowanie scenariusza krótkiej adaptacji filmowej każdego z wybranych tekstów, kładącego nacisk na zaprezentowanie praktycznych argumentów przemawiających za tym, że dany tekst warto przeczytać i że jego znajomość może okazać się przydatna w dzisiejszym świecie.

3. Przygotowanie niezbędnej scenografii, kostiumów, wybranie lokalizacji do nakręcenia filmu itp.

4. Nakręcenie filmu i jego zmontowanie.

5. Prezentacja gotowego filmu i opublikowanie go na kanale filmowym szkoły.

Projekt "Życie Lektur(n)owe" zakłada przygotowanie 5-10 filmów, trwających do 2 minut.
Projekt zostanie zrealizowany przez uczestników koła filmowego, w ramach zajęć.

Wszystkie filmy nakręcone w ramach projektu skłądać się będą na cykl, który w zabawny i oryginalny sposób (przynajmniej częściowo) odpowie na postawione na wstępie pytanie - "dlaczego warto czytać książki/lektury?".
Formuła poszczególnych "odcinków" cyklu będzie dość swobodna - mogą to być zwarte, stanowiące całość krótkie fabuły, mogą to być też krótkie scenki pokazujące, jak znajomość danej książki przydaje się współczesnemu człowiekowi.

Cele projektu

1. Zachęcenie uczniów do czytania książek, w szczególności tytułów znajdujących się wśród propozycji lekturowych.

2. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

3. Rozwijanie i doskonalenie zainteresowań związanych z filmem.

4. Aktywizowanie uczniów i kreowanie umiejętności pracy w zespole.

5. Zaprezentowanie omawianych na lekcjach języka polskiego tekstów w sposób atrakcyjny dla uczniów.

6. Praktyczna realizacja zagadnień związanych z kręceniem filmu, omawianych na zajęciach koła filmowego.

7. Wykorzystanie nakręconych w trakcie projektu filmów jako materiału dydaktycznego na zajęciach języka polskiego.

Elementy unikatowe

1. Zwrócenie uwagi na uniwersalność i ponadczasowość omawianych w szkole książek (nie tylko "typowych lektur"), poprzez ich uwspółcześnione adaptacje.

2. Wszystkie filmy w zabawny i praktyczny sposób pokazać mają, dlaczego warto dziś czytać omawiane w szkole książki - jak ich znajomość może przydać się każdemu z nas w codziennym życiu i jak bardzo skrzywdzone są przez narosłe wokół nich stereotypy.

3. Choć za przygotowanie i nakręcenie filmów odpowiadać będą przede wszystkim uczniowie uczęszczający na zajęcia koła filmowego, swój udział mogą w nich wziąć także inni - projekt otwarty jest bowiem także na osoby z zewnątrz.

4. Istotnym elementem projektu jest to, że przestrzenią wykorzystywaną w poszczególnych filmach jest nie tylko szkoła, ale teren całego miasta (Koszalina).

5. Filmy poświęcone poszczególnym tekstom zostaną później wykorzystane przy ich omawianiu na zajęciach (np. jako zapowiedź lektury).

Miejsce i czas realizacji

Miejsce: teren Koszalina
Czas: kwiecień-czerwiec 2015

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na zakup kamery.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie im. Władysława Hasiora w Koszalinie, Koszalin

Adres szkoły:
Racławicka 9, 75-620
Koszalin

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone