Projekt nr 00134
Życie w kropli krwi.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Kilka miesięcy temu w liczącym 18.000 mieszkańców mieście zlikwidowano punkt krwiodawstwa. Nie można powiedzieć, że była to nagła decyzja urzędnika. Przygotowywano nas na to stopniowo. Najpierw zamieniono go w punkt pobrań, potem ogranioczano ilość dni, w których można było tę krew oddać z pięciu do trzech, potem do dwóch i w rezultacie - punkt został definitywnie zamknięty. Głównym powodem takiej decyzji była zmiana zasad magazynowania krwi i osocza oraz wprowadzenie nowych norm bezpieczeństwa, których punkt w Przasnyszu nie spełniał. Mieszkańcy protestowali, krwiodawcy nie wierzyli chyba do końca, że ich przygoda z pomocą drugiemu człowiekowi może się tak po prostu skończyć. Obecnie do Przasnysza raz w tygodniu przyjeżdza autobus, w którym można tę krew oddać.

Sytuacja ta spowodowała, że wraz z uczniami postanowiliśmy pochylić się nad tematem honorowego krwiodawstwa, jego rolą w medycynie, funkcją społeczną oraz motywacją krwiodawców - bezinteresowną chęcią pomocy drugiemu człowiekowi. Nieliczna klasa integracyjna wraz z nauczycielem wspomagającym zaangażowała po trosze nauczyciela plastyka i informatyka.

1. Realizację projektu zaczęliśmy od zorganizowania w szkole konkursu plastycznego na wykonanie dowolną techniką plakatu , który promuje honorowe oddawanie krwi. Zwycięzca otrzyma nagrodę a wszystkie plakaty zawisną na korytarzach szkoły. Dodatkowo grupa uczniów odpowiedzialnych za oprawę plastyczną projektu wykona ze styropianu imitację ośmiu kropli krwi, każda kropla oznaczona bedzie inną grupą krwi. Stworzymy mapę punktów krwiodawstwa i poboru krwi.

2. Przeprowadzimy wywiady z lekarzem z punktu krwiodawstwa oraz zasłużonym honorowym krwiodawcą, odpowiedznio przygotowane i "obrobione" zostaną wykorzystane w prezentacji. Dodatkowo pojawi się filmik obrazujący pobieranie krwi, cała procedura - materiał w przyspieszonym tempie z odpowiednim podkładem muzycznym również zostanie pokazany publiczności.

3. Wyjdziemy z naszym projektem na ulice miasta - bedziemy zbierać podpisy pod petycją w sprawie przywrócenia punktu pobrań w Przasnyszu. Wykorzystamy do tego również odbywające się w naszej szkole Dni Otwarte Gimnazjum - zachęcimy rodziców by nas wsparli swoim podpisem. Petycja zostanie przez uczniów złożona u władz szpitala.

4. Poprosiliśmy o gest wsparcia gwiazdy polskiego filmu - Radosława Pazurę i Macieja Stuhra - zaangażowane we wspieranie dawców krwi oraz szpiku. Pożądana forma pomocy ze strony aktorów - nagranie telefonem komórkowym czy kamerą komputerową lub list ze słowami wsparcia i motywacji.

5. Zbieramy informacje o honorowym krwiodawstawie - co to jest krew, czemu nie mozna jej niczym zastąpić ani wyprodukować, historia honorowego krwiodastwa, ilość dawców, ilość punktów czy choćby jacy celebryci wspierają akcje oddawania krwi.

6. Wszystko jako produkt końcowy zostanie zaprezentowane większemu gronu odbiorców. Forma - prezentacja prowadzona przez dwie uczennice i jednego ucznia. Odczytywane informacje przeplatane będą emisją zmontowanych filmów. W tle hasła promujące honorowe krwiodawstwo. Uczniowie ubrani na czerwono. Sala udekorowana makietami, plakatami ze zorganizowanego konkursu oraz tymi, które otrzymaliśmy z Regionalnego Punktu Krwiodastwa w Warszawie. W prezentacj oprócz fimów i informacji pojawi się nasza akcja zbierania podpisów czy słowa wsparcia od poproszonych o to gwiazd.

 

W galerii załączników zamieściłam jedynie część już wykonanej pracy; kilkanaście plakatów. Link do strony internetowej , na której zamieszczony jest filmik po „obróbce” zamieściłam poniżej- niestety jego wielkość 70MB znacznie przekracza możliwości galerii załączników.

 http://speedy.sh/D4pPu/Nowy-Archiwum-WinRARa.rar

Uczniowie pracują obecnie nad montażem pozostałych filmów i przygotowują makiety kropli krwi.

Cele projektu

  1.  Szerzenie wśród uczniów wiedzy o honorowym oddawaniu krwi.
  2.  Stworzenie makiet i plakatów promujących honorowe oddawanie krwi.
  3.  Rozmowy z ciekawymi ludźmi - wykorzystanie nowych informacji do dalszej pracy.
  4.  Stworzenie prezentacji multimedialnej w formie reportażu z podjętych działań.
  5.  Rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
  6. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie - podział obowiązków, wspólne wyjścia - ankieta, zbieranie podpisów pod petycją, wywiady, montaż, ścieżka dźwiękowa, praca z profesjonalnymi programami do obróbki materiału. 

 

Elementy unikatowe

1. Wywiady z ciekawymi ludźmi: (udokumentowane w formie filmu)

a) lekarze z punktu krwiodawstwa i informacje :

* co to jest krew?

* zasady kwalifikacji kandydatów na krwiodawców

* kto nie może oddawać krwi?

* metody i częstotliwość oddawania krwi

* jak zachowywać się po oddaniu krwi?

* autotransfuzja

* przywileje krwiodawców

a) zasłuzony honorowy dawca krwi i :

* informacje o tym ile czasu oddaje krew?

* czy oddaje krew ze wskazaniem?

* czy kiedykolwiek odmówiono mu oddania krwi?

* i przede wszystkim czemu zdecydował się na zostanie dawcą?

c) film obrazujacy przebieg oddawania krwi (za zgodą krwiodawcy)

2. Nawiązanie kontaktu z panem Radosławem Pazurą i Maciejem Stuhrem - pierwszy wspiera regularnie akcje Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi – „Krewniacy”, promujące honorowe krwiodawstwo ,ustanowił on również charytatywną Fundację Kapucyńską im. bł. Aniceta Koplińskiego , drugi zaś min. podczas imprezy Sztafeta Życia apeluje o oddanie krwi i zapisanie się do rejestru dawców.

3. Wyjście na ulice miasta - zbieranie podpisów pod petycją o przywrócenie w naszym mieście punktu krwiodawstwa

4. Zorganizowanie konkursu plastycznego na plakat promujący honorowe oddawanie krwi. Prace zawisną na szkolnych korytarzach.

5. Zamieszczenie artykułu w lokalnej prasie i na lokalnych portalach - "Oddaj krew bądź potrzebny".

6. Zorganizowanie dyskoteki ostatkowej o nazwie Wampiriada. Wszystkie osoby ubrane na czerwono nie płacą za wstęp. Zebrane środki zostaną spożytkowane na zakup karmy dla zwierząt i wysłanie ich do zaprzyjaźnionego schroniska. (Ad. współpraca ze schroniskami to efekt zeszłorocznego projektu edukacyjnego pt. Stosunek do zwierząt miarą naszego człowieczeństwa).

Miejsce i czas realizacji

Przasnysz , 1.10.2014 - 1.03.2015.

Wykorzystanie grantu

1. Wycieczka do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

2. Stworzenie profesjonalnego spotu promującego honorowe oddawanie krwi. Tutuł zgodny z tytułem projektu "Życie w kropli krwi".

3. Wydrukowanie ulotek informacyjnych.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, Przasnysz

Adres szkoły:
Orlika 48, 06-300
Przasnysz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone