Projekt nr 00115
Namaste/Welcome Indie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Założeniem naszego projektu jest zachęcenie i zaangażowanie młodzieży polskiej i indyjskiej do poznawania odmiennej kultury, religii i zwyczajów w Polsce i Indiach. Aby to osiągnąć planujemy organizację Dni Indyjskich w polskiej szkole (Święto Światła i Kolorów, promocję filmów, muzyki i kuchni indyjskiej) oraz Dni Polskie w Fundacji Aravindam w Indiach (zwyczaje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne).

Celem wspierania w projekcie idei wolontariatu odbędą się warsztaty z wieloletnią, międzynarodową wolontariuszką i pracownikiem Polskiej Akcji Humanitarnej - Olgą Mielnikiewicz, która opowie młodzieży o warunkach życia i możliwości rozwoju młodzieży w różnych zakątkach świata. Olga Mielnikiewicz na początku grudnia tego roku wraca z dwumiesięcznego wolontariartu w Indiach, w Fundacji Aravindam i będzie nieocenionym źródłem informacji na temat bieżących spraw Fundacji Aravindam.

Chcąc przybliżyć kulturę i tradycję indyjską pragniemy zorganizować galerię zdjęć wielkoformatowych, na którą zapraszać będziemy lokalną społeczność poprzez szkolną stronę internetową i facebooka. Facebook będzie dla nas narzędziem dokumentacji najważniejszych wydarzeń i imprez projektu, które będzie można śledzić na bieżąco.

Spotkania realizowane są metodą projektu. Audiowizualny kontakt partnerów projektu odbywa się za pomocą platformy bigbluebutton, gdzie młodzież może spotkać się na żywo, podejmować dyskusję, przesyłać materiały w postaci prezentacji, filmików i zdjęć.

Każdy uczestnik projektu ma możliwość rozwoju kompetencji językowych i umiejętności komputerowych, a możliwość kontaktu z unikatowym partnerem umożliwia przełamywanie barier kulturowych i religijnych. Projekt ze względu na różnokulturowość wymaga dużego wyczucia taktu i tolerancji, czego będziemy się uczyć. 

 

 

Cele projektu

Do efektów jakie chcemy uzyskać realizując ten projekt należą:

1.Poznanie Indii oczami jego mieszkańców. Wzbudzenie otwartości i chęci nawiązania kontaktów z młodzieżą indyjską pochodzącą z rodzin mniej uprzywilejowanych

2.Rozwój kompetencji językowych - umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku angielskim, formułowania własnych opinii / poglądów, konstruowanie pytań, umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków, poszerzenia zakresu struktur leksykalno-gramatycznych

3.Rozwój umiejętności stosowania technologii komunikacyjnej (wykorzystywanie komunikatorów -facetime,skype i bigbluebutton-built for online learning) oraz programów: movie maker, power point, paint, picasso, photoshop).

Dzięki temu projektowi jego uczestnicy będą mogli odbyć podróż bez biletu i poznać nową i nieznaną kulturę, gdzie przewodnikami będą ich rówieśnicy. Na pewno ten projekt będzie niezapomnianym doświadczeniem.

 

Elementy unikatowe

Poprzez kontakt z Fundacją Aravindam w Indiach polska młodzież ma możliwość żywego kontaktu z dziećmi i młodzieżą indyjską. Pomimo ogromnej odległości i różnicy czasu będziemy podejmować wspólne działania na rzecz wzajemnego odkrywania naszych kultur, religii, zwyczajów i tradycji. Jest to doskonały sposób poznawania jakże odmiennego kraju i uczenia się tolerancji przy jednoczesnym łamaniu stereotypów i barier.

 

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidziej - grupa polska

Fundacja Aravindam, New Deli, Indie - partner z Indii

Promocja projektu poprzez Facebooka oraz na www.zsosucha.pl i www.sucha24.pl

Czas:

-Comiesięczne spotkania grupy polskiej i indyjskiej z wykorzystaniem technologii informacyjnej

-Dni Indyjskie w szkole (Święto światła i kolorów, promowanie muzyki, filmów i kuchni indyjskiej) oraz Dni Polskie w szkole indyjskiej (zwyczaje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne)

-Grudniowe zajęcia warsztatowe z Olgą Mielnikiewicz (pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej, wolontariuszki Fundacji Aravindam w Indiach)

-Kwietniowa galeria zdjęć wielkoformatowych celem przybliżenia kultury i tradycji Indii lokalnej społeczności

Wykorzystanie grantu

1.Laptop - do celów komunikacyjnych i warsztatowych

2.Koszty wywołania zdjęć wielkoformatowych

3.Koszty warsztatowe (bristol, papier xero, markery, toner do drukarki)

 

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Sucha Beskidzka

Adres szkoły:
Płk. Tadeusza Semika 1, 34-200
Sucha Beskidzka

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone