Projekt nr 00038
PIĘKNO TAŃCA

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt "Piękno Tańca" przeznaczony jest dla uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

Uczennice, które uczęszczają od września 2013 roku na zajęcia taneczne, to dziewczynki z klas pierwszych, a więc przed nimi ponad dwa lata nauki w gimnazjum i ... współpracy w zespole tanecznym.

W pierwszych miesiącach zajęć uczennice uczyły się i doskonaliły kroki taneczne oraz wspólnie ułożyły choreografię, którą zaprezentowały w szkole podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W marcu 2014 roku dziewczęta nowym układem choreograficznym uatrakcyjnią szkolną imprezę „Dzień Niemiecki”. W tym roku szkolnym przewidziane są występy zespołu na imprezach o randze miejskiej oraz udział w przeglądzie zespołów tanecznych w MCK w Gostyninie. 

Po realizacji projektu uczennice potrafią: wykonać poznane kroki taneczne wybranych tańców towarzyskich, ludowych, zaprezentować układy choreograficzne, znają sposoby wyrażania uczuć i rozładowania negatywnych emocji, potrafią wykonać ćwiczenia przy muzyce wg inwencji własnej. Dziewczęta podczas zajęć nabywają umiejętność skutecznego komunikowania się oraz uczą się dobrych relacji międzyludzkich, które są bardzo ważne w funkcjonowaniu zespołu tanecznego.

Więcej informacji na temat projektu "Piękno Tańca" znajdziecie Pańsytwo na stronie  http://youtu.be/Y-gOE0vQ1yQ

 Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, który został przygotowany przez uczennice Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

Cele projektu

 1. wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,
 2. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
 3. kształtowanie poczucia rytmu, nabycie estetyki ruchu,
 4. umiejętności łączenia ruchu z muzyką – rozwijanie kreatywności tanecznej,
 5. przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy i ich korekcja,
 6. propagowanie zdrowego stylu życia,
 7. kształtowanie zainteresowań, zamiłowań, przekonań i pozytywnych postaw wobec tańca,
 8. popularyzacja form tanecznych, ich walorów wychowawczych i artystycznych,
 9. zapoznanie uczniów z tańcami narodowymi, innych narodów, latynoamerykańskimi i standardowymi,
 10. poszerzanie wiedzy z zakresu tańca,
 11. wzbogacanie osobowości uczestnika zajęć,
 12. wytwarzanie więzi społecznej wśród ćwiczących,
 13. dobór odpowiedniej muzyki – muzyka jako czynnik mobilizujący i dyscyplinujący na zajęciach,
 14. przygotowanie uczennic do wystepów scenicznych
 15. udział uczennic w występach szkolnych, miejskich (przegląd zespołów tanecznych w MCK w Gostyninie).

 

Elementy unikatowe

 • integracja uczennic,
 • komunikacja interpersonalna,
 • kreatywność uczennic,
 • rozwijanie zainteresowań i talentu tanecznego uczennic,
 • utylitarność zajęć,
 • taniec jako sposób na życie
 • uczennice mają wpływ na wybór kreacji scenicznych przez co są uwrażliwiane na modę (odnalezienie własnego stylu z uwzględnieniem elegancji, estetyki, smaku i dobrego gustu)
 • uczennice mają wpływ na dobór muzyki

Miejsce i czas realizacji

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

czas realizacji:

od 01 września 2013 roku  do 20 czerwca 2016 roku

Wykorzystanie grantu

za otrzymaną nagrodę zakupimy:

 • kostiumy sceniczne,
 • buty do tańca,
 • rekwizyty,
 • radiomagnetofon z CD i MP3

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów, Gostynin

Adres szkoły:
Wojska Polskiego 23, 09-500
Gostynin

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone