Projekt nr 00037
Bliżej Kresów - podróże w czasie i przestrzeni

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nasze podwawelskie gimnazjum wybrało sobie za patrona niebanalnego krakowianina – Tadeusza Boya - Żeleńskiego. Postać wielką, ale i kontrowersyjną. Od lat w szkole organizowane są różne imprezy służące poznaniu życia i twórczości patrona i jego czasów. Tradycją stało się, że ostatni dzień przed feriami to seria konkursów poświęconych Patronowi, epoce i miastu, które nas łączy.

Staramy się podkreślać zasługi - szczególnie dla literatury, ale i nie pomijać ciemniejszych stron życiorysu Patrona. To, według nas, droga do właściwego edukowania młodzieży; uczenia tolerancji i ostrożności w osądzaniu. Pokazujemy wielkość ludzkich zasług, nie twierdząc, że zawsze idą w parze z kryształowym życiorysem.

       Działania te wymagają zmierzenia się z nie zawsze łatwą prawdą; z edukacyjnymi podróżami mającymi na celu odnalezienie śladów młodopolskiej atmosfery Krakowa; próbami zrozumienia rzeczywistości Polski przełomu wieków, Polski międzywojenneji okresu okupacji.

W lipcu 2011 roku braliśmy czynny udział w krakowskich obchodach 70. rocznicy śmierci Tadeusza Boya - Żeleńskiego. Trzykrotnie już (w 2005, 2009 i 2012 roku) udało nam się zrealizować wyjazd do Lwowa – miejsca ważnego zarówno ze względu na historię Polski, jak i biografię Boya. To niewiarygodne doświadczenie dla młodych ludzi. Bardzo edukujące. Rozbudzające nowe pokłady wrażliwości.

O wyjeździe do Lwowa proponowanych zespołów (IIa i IId) była mowa już wtedy, gdy uczniowie ci byli w klasie pierwszej. Postanowiliśmy wówczas, że nasz wyjazd będzie jednocześnie realizacją projektu gimnazjalnego. W związku z tym przyjęliśmy pewien plani od miesięcy go realizujemy, zakładając, że ma on prawo się zmieniać, rozwijać, wzbogacać – zależnie od tego, co oferuje rzeczywistość.

Co wchodzi w zakres tych planów? Między innymi:

-   Czytanie i omawianie „Trylogii”.

- Obejrzenie adaptacji filmowych powieści („Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”) i spektaklu Jerzego Klaty („Trylogia”) w Teatrze Starym w Krakowie. Dyskusje o obejrzanych tekstach kultury.

-   Gromadzenie materiałów na temat wspólnej historii interesujących nas terenów; kultury, tradycji, folkloru, gospodarki Ukrainy i Litwy.

- Współpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” – udział w zbiórkach, nawiązanie ciągłej współpracy – w perspektywie – współudziałw organizowanym w Krakowie na przełomie lipca i sierpnia wakacyjnym wypoczynku dla młodzieży z Białorusi.

- Kontynuacja współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym w Bóbrce pod Lwowem.

- Spotkanie ze znanym Kresowiakiem, inicjatorem konnych rajdów patriotycznych, aktorem (między innymi „Ogniem i mieczem”) – Włodzimierzem Brodeckim – Wowką.

 

- Plany te chcemy zrealizować, gdy uczniowie są już na tyle dojrzali, by maksymalnie skorzystać z oferty, a jednocześnie mają szansę na kontynuowanie pewnych zadań jeszczew czasie realizowania nauki w gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

Cele projektu

 •  zainteresowanie związkami w wielu obszarach: literatura, historia, sztuka, kultura i tradycje Polski i Ukrainy, a jak się z czasem okazało – także Litwy (ze względu na sytuację polityczną – zmieniamy kierunek wyjazdu, nie zmieniając zainteresowań Kresami;
 • poznawanie ludzi - możliwościami wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy;
 • wzbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez zaangażowanie wielu czynników służących stymulacji przyswajania treści, poznawania utworu;
 • korzystanie z różnych źródeł w celu uzyskania informacji;
 • wybieranie odpowiednich  źródeł informacji, odpowiednie selekcjonowanie, krytyczna ocena zdobytych  materiałów;
 • doskonalenie sprawności mówienia, słuchania, czytania
  i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
 • sprawne pozyskiwanie potrzebnych informacji;
 • zintegrowanie działań środowiska szkolnego wokół gromadzenia materiałów dotyczących Kresów i tego, co w powyższym temacie może być interesujące dla przeciętnego nastolatka;
 • stwarzanie sytuacji wyzwalających w uczniach możliwości aktywnego i twórczego działania, np. szeroko pojęty fundraising, włączenie się w akcje charytatywne - akcentowanie korzyści wynikających zarówno z fundraisingu jak i z dawania siebie innym w  działaniach charytatywnych;
 • uczenie  się podejmowania decyzji, oceniania, komunikowania z innymi;
 • współpraca w zespole, branie odpowiedzialności za swoją pracę;
 • promocja szkoły w mieście i w środowisku lokalnym;
 • zaangażowanie rodziców i całego środowiska;
 • nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami i ludźmi;
 • wykorzystanie do pracy metody WebQuest;

 

Elementy unikatowe

- Zaangażowanie młodych ludzi na rzecz wspólnych działań.

- Mobilizacja do zapoznania się z całą Trylogią Henryka Sienkiewicza.

- Wdrożenie uczniów w kompetentną i odpowiedzialną akcję opartą na fundaisingu (szukają sponsorów i sposobów na pozyskanie funduszy, organizują kiermasze świąteczne z własnoręcznie wykonanymi przedmiotami, przygotowują „kawiarenki” towarzyszące spotkaniom z Rodzicami, 14 kwietnia przeprowadzą wraz z Rodzicami wielką aukcje niezwykłych przedmiotów :) - zapraszamy na 17.45).

- Zdobyta wiedza i umiejętności.

 

Miejsce i czas realizacji

- Gimnazjum nr 21

-  osiedle Podwawelskie w Krakowie - Podwawelski Dom Kultury

- miejsca wspólne dla szkoły i instytucji, z którymi została nawiązana współpraca (zbiórki darów, akcje charytatywne, gromadzenie podręczników i pomocy dydaktycznych), a więc wiele miejsc w Krakowie;

wrzesień 2013 - czerwiec 2014 rok

Wykorzystanie grantu

Inwestycja w rozwój intelektualny, duchowy i emocjonalny, a więc dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Dawne Kresy Wschodnie - wyjazdu umożliwiającego poznanie przeszłości i budowanie płaszczyzn dla pozytywnych teraźniejszych doświadczeń.

 

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum Nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Kraków

Adres szkoły:
Komandosów 29, 30-334
Kraków

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone