Projekt nr 00296
TworzyMY film

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W ramach projektu TworzyMY film grupa uczniów z klas II  staje się twórcami filmu krótkometrażowego, poznaje tajniki tworzenia scenariusza, gry aktorskiej, wchodzenia w role, pracy na planie filmowym oraz montażu.

Zadaniem filmu jest zwrócenie uwagi społeczności uczniowskiej oraz lokalnej na problemy nastolatków zwiazanych z uzależnieniami, które niejednokrotnie są  niedostrzegane lub bagatelizowane. Docelowo obraz ma się stać punktem wyjścia do dyskusji, zorganizowanej przez uczniów,  na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele Rady Rodziców,  władz samorządowych, Samorządu Szkolnego oraz Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Cele projektu

Cel główny: Stworzenie filmu, któr

Cele szczegółowe:

- przygotowanie autorskiego scenariusza,

- poznanie etapów tworzenia filmu,

- udział w warsztatach aktorskich,

- stworzenie plakatu reklamujacego film,

- wykorzystanie filmu do działań profilaktycznych,

-przygotowanie i poprowadzenie dyskusji.

Elementy unikatowe

Projekt jest złożony, dotyka bowiem wielu dziedzin: języka polskiego- redagowanie scenariusza,  zajęć teatralnych - ćwiczenia dramowe, wchodzenie w role, praca ze scenariuszem, wykorzystania technologii informatycznych-montaż, ścieżka dźwiękowa.

Sam film wpisuje się w działania profilaktyczne szkoły i społeczności lokalnej na rzecz walki z uzaleznienieniami wśród młodzieży.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w budynku Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego  oraz na terenie miasta Kałuszyna (zdjęcia kręcone będą m.in. w prywatnym domu, parku miejskim). Prace zwiazane z filmem rozpoczęły się 07.01.2014 roku, zakończenie prac planowane jest na 30 września 2014 roku.

Wykorzystanie grantu

W razie wygranej grant wykorzystany zostanie na:

- sfinansowanie cyklu warsztatów aktorskich (do tej pory odbyły się jedne zajęcia),

-wynajęcie profesjonalnego sprzętu do nakręcenia filmu,

-kampanię reklamową na rzecz filmu( plakaty, ulotki).

Jednym słowem na dołożenie wszelkich starań, by owoc naszej pracy nosił znamiona profesjonalnego filmu.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Kałuszyn

Adres szkoły:
Pocztowa 4, 05-310
Kałuszyn

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone