Projekt nr 00273
Młodzieżowa Agencja Turystyczna

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 W kwietniu 2014 roku uczniowie Gimnazjum nr 6 w Kielcach rozpoczną realizację projektu o nazwie: „Młodzieżowa Agencja Turystyczna”. Ich zadaniem będzie stworzenie  biura podróży, w którego ofercie znajdzie się 2-dniowa edukacyjna  wycieczka dla młodzieży  po regionie świętokrzyskim. 

Ze względu na swój charakter Projekt nasz podzielony będzie na kilka etapów:

 

I Etap – założenie biura podróży: uczniowie wymyślą nazwę, logo, hasło reklamowe, wybiorą termin i miejsce spotkań, podzielą się obowiązkami (takimi jak np. tworzenie strony internetowej, pisanie bloga i artykułów do gazetki, spotkanie z klientem), wybiorą liderów i podzielą się na zespoły, zaprojektują stronę internetową swojego biura oraz blog (także rubrykę w szkolnej gazetce), na którym będą opisywać swoje postępy; spotkają się z pracownikami autentycznych biur podróży.

 

II Etap – badanie rynku: uczniowie ułożą i przeprowadzą ankietę na temat wycieczki, na którą młodzież chciałaby pojechać, oraz dokonają jej analizy, ponadto dowiedzą się z nieformalnych rozmów ze swoimi rówieśnikami, jak według nich powinna wyglądać idealna 2-dniowa wycieczka. 

 

III Etap – projektowanie wycieczki: uczniowie nawiążą kontakty z osobami i instytucjami potrzebnymi do zorganizowania wycieczki (przewoźnicy, zakwaterowanie, miejsca zwiedzane, atrakcje, ubezpieczenie), spróbują wynegocjować ceny i finalnie ustalą koszt wycieczki. Ponadto opracują program wycieczki na każdy dzień, menu (śniadania i obiadokolacja), atrakcje dodatkowe. Na tym etapie będą musieli także zebrać informacje na temat każdego z miejsc, które znalazły się w założeniach programu wycieczki, np. informacje o historii danego miejsca, ciekawostki, zdjęcia itp.

 

IV Etap – promocja produktu: uczniowie, stworzą plakat, ulotkę reklamową, ofertę na stronie internetowej oraz na indywidualnych spotkaniach będą przekonywać do swojej oferty.

 

 

 

Projekt zakończy się ankietą do uczniów, która sprawdzi, na ile atrakcyjna jest oferta Młodzieżowej Agencji Turystycznej. Z opracowanego programu oraz pomocy uczestniczących w projekcie uczniów (jako przewodników i organizatorów) będą mogły skorzystać klasy naszego gimnazjum.

 

Cele projektu

 

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz własnej kreatywności i inspirowanie do twórczych działań oraz zachęcenie ich do samodzielnych poszukiwań i zdobywania wiedzy.

 

Cele szczegółowe:

 

  • poznanie tradycji, kultury i atrakcji własnego regionu w aktywny sposób,

  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoją pracę, umiejętności współpracy z innymi i rozwiązywania konfliktów

  • kształcenie umiejętności tworzenia biznesplanu, kosztorysu, strony internetowej, pisania artykułów, tworzenia reklamy,

  • kształcenie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł i ich oceny.

 

Elementy unikatowe

 

Wycieczki dla uczniów organizowane przez biura podróży lub nauczycieli rzadko pokrywają się z wyobrażeniami samych uczniów. Według wielu uczniów, są po prostu nudne!

 

Nasz projekt oddaje w ręce samych zainteresowanych możliwość stworzenia planu wycieczki, która poza wartością edukacyjną będzie też atrakcyjna według ich kryterium atrakcyjności.

 

Rola nauczycieli zostanie ograniczona do roli pomocników-opiekunów. Nie będziemy próbowali narzucić młodym ludziom naszych wyobrażeń wycieczki szkolnej. Jednak zawsze będziemy czuwać nad ich pracą i pomagać im naszą wiedzą i doświadczeniem.

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 6 Kielce, region świętokrzyski

Czas realizacji kwiecień 2014-czerwiec 2014r.

Wykorzystanie grantu

 

Grant przewidujemy wykorzystać na pomoce do prezentacji reklamy (rzutnik i komputer) wydruk plakatów i ulotek oraz na organizację wyjazdów w celu zdobycia materiałów do projektu.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone