Projekt nr 00260
Zmierz się z komórką.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Poznaj świat roślin w skali mikro! Spójrz jak wiele rzeczy kryje się wewnątrz organów roślinnych!

Dzięki projektowi „Zmierz się z komórką” uczniowie będą mogli poznać budowę i funkcję komórek i tkanek organizmów roślinnych oraz udoskonalą swoją technikę mikroskopowania. Uczniowie w grupach realizując projekt pod okiem nauczyciela biologii wykonywać będą preparaty z wybranych wcześniej organizmów, a następnie wykonają zdjęcia kamerą mikroskopową. Podczas obserwacji uczniowie określą rozmiary komórek przy współpracy z nauczycielem matematyki. Po zakończonej pracy w laboratorium uczniowie zasiądą do komputerów i wykonają plakat edukacyjny pod opieką nauczyciela grafiki, który zdradzi im tajniki pracy z programami graficznymi.

Wydrukowane plakaty zaprezentujemy na forum szkoły, natomiast wersje elektroniczne umieszczone zostaną na stronie szkoły i w lokalnej prasie, aby inni mogli ujrzeć to, czego nie można dostrzec „gołym okiem”.

Razem sprawdźmy inne znaczenie słów: „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” (An­toine de Saint-Exupéry) 

Cele projektu

Uczeń doskonali umiejętności mikroskopowania.

Uczeń potrafi rozpoznać rodzaje tkanek pod mikroskopem.

Uczeń potrafi rozpoznać strzępki grzyba w budowie porostów.

Uczeń potrafi rozpoznać glony w budowie porostów.

Uczeń potrafi prawidłowo określić jednostkę wielkości komórek na podstawie obliczeń powiększenia.

Uczeń potrafi zamieniać jednostki długości.

Uczeń poznaje obsługę programów graficznych.

Elementy unikatowe

Jest to projekt interdyscyplinarny. Rozbudza ciekawość uczniów. Pozwala na doskonalenie technik mikroskopowania i poznanie świata, który nie jest widoczny "gołym okiem". Uczniowie będą doskonalić zamianę jednostek długości w skali mikro. Poznają tajniki pracy z programami graficznymi.

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Choroszczy. Realizacja zozpocznie się po zakupie kamery mikroskopowej. Czas trwania projektu- 4 - 6 tygodni.

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystamy na zakup kamery mikroskopowej, szkiełek z podziałką i wydrukowanie plakatów edukacyjnych.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół w Choroszczy, Choroszcz

Adres szkoły:
Powstania Styczniowego 26 A, 16-070
Choroszcz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone