Projekt nr 00242
„Czego szukali średniowieczni rycerze?” LARP historyczny dla drużyn z klas piątych szkół podstawowych w dniu 5 czerwca 2014

Projekt edukacyjny

Opis projektu

„Czego szukali średniowieczni rycerze?” LARP historyczny dla drużyn z klas piątych szkół podstawowych w dniu 5 czerwca 2014

Kto uczestniczy w projekcie?

W projekcie uczestniczą uczniowie klasy II c i II d Gimnazjum nr 5 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Mysłowicach.

Co planujemy osiągnąć?

Zamierzamy rozwijać nasze zainteresowania historyczne, wykorzystując różne zdolności i umiejętności (muzyczne, plastyczne, techniczne, językowe), a przy tym dobrze się bawić.

Chcemy nauczyć się pozyskiwać sojuszników dla naszych działań wśród rówieśników, dorosłych i firm działających na naszym terenie oraz lokalnych instytucji. Planujemy nauczyć się promować nasze dokonania np. za pośrednictwem internetu.

Poprzez nasz projekt pragniemy zainteresować  młodszych kolegów historią średniowiecza.

Na czym polega nasz projekt?

Planujemy zorganizowanie LARPa historycznego- gry w realiach średniowiecza  dla drużyn uczniów z klas piątych szkół podstawowych. Uczestniczący w grze  uczniowie klas piątych będą mieć okazję do poznania kultury, obyczajów i życia codziennego w średniowieczu.  Przygotowanie LARPa obejmuje działania  prowadzone przez cały rok szkolny 2013/2014.

Etap 1.

W pierwszym tygodniu września dokonaliśmy podziału na grupy zadaniowe i ustaliliśmy wstępny harmonogram prac na cały rok szkolny. Wybrane zostały osoby odpowiedzialne w obrębie klas za bezpośrednią komunikacje z opiekunką projektu i systematyczne przekazywanie informacji, głównie formą elektroniczną.

We wrześniu i październiku stworzyliśmy mechanikę gry, opracowaliśmy listę występujących postaci i napisaliśmy szczegółowy scenariusz LARPa.

Wymyśliliśmy także przebieg i konkurencje turnieju rycerskiego- pierwszego etapu gry historycznej.

Etap 2.

W listopadzie i grudniu zaprojektowaliśmy poszczególne lokalizacje, zaczęliśmy tworzyć słownik staropolski i napisaliśmy szczegółowe karty postaci oraz szukaliśmy w różnych źródłach informacji na temat strojów średniowiecznych dla różnych grup społecznych.

Napisaliśmy regulamin dla graczy i przewodnik po grze dla uczniów klas piątych.

Etap 3.

W kolejnych miesiącach wykonaliśmy szkice i projekty poszczególnych lokalizacji gry i rozpoczęliśmy gromadzenie potrzebnych rekwizytów. Wykorzystując mapkę terenu szkolnego, wykonaliśmy też szkic terenu z zaznaczeniem poszczególnych miejsc w grze.

Rozpoczęliśmy poszukiwania potrzebnych w grze elementów dekoracji i artefaktów, które „zagrają” w LARPie. Okazało się, że niektóre przedmioty uczniowie już posiadają- np. kilka drewnianych mieczy i halabardę.

Na spotkaniach z rodzicami poprosiliśmy o pomoc w wykonaniu trudniejszych elementów wyposażenia, pytaliśmy też o możliwość wypożyczenia różnych przedmiotów od rodziny i znajomych. Udało nam się pozyskać do współpracy rodziców i dziadków uczniów, którzy zaoferowali różnorodną pomoc przy projekcie, od wypożyczenia warsztatu garncarskiego i kołowrotka, poprzez szycie strojów dla swoich dzieci do wykonywania artefaktów, np. drewnianych dybów.

W tym samym czasie zaczęliśmy gromadzić kartony, farby, kleje, listewki i inne materiały, które posłużą nam do wykonania scenografii.

Uczestniczyliśmy także w lekcji żywej historii, prowadzonej przez historyka, a zarazem członka średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej i bractwa rycerskiego. Podczas zajęć przymierzaliśmy stroje, oglądaliśmy broń średniowieczną i uczestniczyliśmy w zabawach mediewalnych.

Zebrane w trakcie przygotowań informacje, przydatne do gry, systematycznie przygotowywaliśmy w formie elektronicznej i powielaliśmy dla wszystkich uczniów obu klas drugich.

Etap 4.

Wykonaliśmy tarcze, proporce i herby dla wszystkich uczestników gry ze szkół podstawowych. Zaczęliśmy szycie uproszczonych strojów dla drużyn z piątych klas, korzystając z materiałów ofiarowanych przez nauczycieli, rodziców uczniów i sponsorów. Były to niepotrzebne już zasłony, firanki oraz resztki z warsztatu krawieckiego.

Zaprojektowaliśmy i zaczęliśmy wykonywać stroje dla siebie, dostosowując je do grupy społecznej, którą będziemy reprezentować w grze.

Wykonaliśmy sakiewki dla uczniów klas piątych i „srebrne” oraz „złote”pieniądze, które będą wykorzystywane w LARPie.

Napisaliśmy zaproszenia dla uczniów szkół podstawowych i rozesłaliśmy je do szkół.

Po sporządzeniu spisu artefaktów niezbędnych w grze, zaczęliśmy szukać różnych przedmiotów w domach swoich, rodziny i znajomych oraz wykonywać niektóre samodzielnie. Organizacja tak dużego  przedsięwzięcia wymaga również pozyskiwania sponsorów, gdyż założyliśmy, że wszyscy uczestnicy gry dostaną upominki, a zwycięska drużyna nagrody. W trakcie imprezy będzie też otwarta karczma, w której uczestnicy będą mogli napić się i skosztować średniowiecznych potraw- m.in. podpłomyków, kaszy z kwaśnym mlekiem, chleba ze smalcem i żuru. Po zakończeniu  kilkugodzinnego LARPa dla wszystkich uczestników planujemy poczęstunek.

Etap 5.

Obecnie wykonujemy księgi do skryptorium i nadal szyjemy stroje. Każdy uczestnik według otrzymanej karty postaci i na podstawie opracowanego słownika staropolskiego układa życiorys i legendę swojej postaci oraz przygotowuje powiedzonka potrzebne do prowadzenia dialogów wpisanych w średniowieczne realia. Grupa muzyczna uczy się tańców i piosenek średniowiecznych. Oczekujemy na potwierdzenie uczestnictwa w grze ekip z poszczególnych szkół.

Etap 6.

W kolejnych miesiącach planujemy:

-   dokończenie naszych kostiumów

-   wykonanie dekoracji wielkoelementowych (mury miejskie, wieża, zamek, ratusz i brama)

-   wypożyczenie dużych namiotów piknikowych i ogrodzeń

-  zorganizowanie na terenie ogrodu szkolnego ogródka zielarki, w tym zasianie i posadzenie roślin

-   negocjacje w sprawie występu gościnnego zespołu muzyki dawnej

-  pozyskanie kolejnych sponsorów

-  próbę generalną imprezy

Wykonane dla celów gry dekoracje, akcesoria i kostiumy zostaną po zakończeniu gry wykorzystane do lekcji historii na żywo dla klas pierwszych naszego gimnazjum.

Zdjęcia i film wykonane w trakcie trwania imprezy zostaną zaprezentowane uczniom szkoły w Dniu Projektów, w ostatnim tygodniu roku szkolnego i częściowo zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

 Korzyści:

 dla ucznia

-zdobycie wiedzy na temat średniowiecznej kultury, obyczajów i życia codziennego,

- nauka współpracy w  grupie,

zdobycie wielu konkretnych umiejętności praktycznych: szycie, projektowanie,

zdobycie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji,

nauczenie  się odpowiedzialności za powierzone zadania,

ujawnienie swoich pasji, zdolności, talentów,

dla szkoły

 • promocja szkoły w internecie,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym

Cele projektu

CELE OGÓLNE: Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, kształcenie umiejętności organizacyjnych, zachęcanie do kreatywności.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 •  Cele edukacyjne:

 

-Zdobycie, pogłębienie i usystematyzowanie wiadomości na temat kultury, obyczajów i życia codziennego w średniowieczu.

-Nabycie umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł, gromadzenia danych, ich selekcji i wartościowania.

-Ćwiczenie sprawności posługiwania się technikami multimedialnymi.

-Praktyczne ćwiczenie sprawności manualnych i artystycznych w trakcie szycia strojów oraz projektowania i montażu elementów dekoracji.

-Rozbudzanie wrażliwości artystycznej.

-Ćwiczenie umiejętności scenicznych i aktorskich.

-Nabycie lub rozwijanie  umiejętności posługiwania się  słownictwem staropolskim.

-Ćwiczenie sprawności tanecznych i muzycznych.

 

 •  Cele społeczne:

 

-Kształtowanie świadomości młodzieży, że ich działania, (nabyta przez nich wiedza i  sposób myślenia,) mają wpływ na miejsce, w którym mieszkają.

-Przygotowanie do publicznych wystąpień i samoprezentacji.

- Nauka praktycznego pozyskiwania potrzebnych przedmiotów, komponentów i informacji w różnych miejscach - w domowych schowkach, u  krewnych i znajomych.

-Ćwiczenie umiejętności szukania sponsorów.

-Kształtowanie świadomości młodzieży, że kultura i obyczaje danego kraju mają różne źródła, między innymi są głęboko zakorzenione w historii, nieraz bardzo odległej.

 

 • Cele wychowawcze:

 

-Integracja w obrębie klas.

-Uczenie współpracy w grupie poprzez pracę zbiorową i zbiorową odpowiedzialność.

-Kształtowanie odpowiedzialności, obowiązkowości, systematyczności.

 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe:

 •   Systematyczna praca grupy uczniów przez cały rok szkolny.

 

 •  Zaangażowanie rodziców, a często innych członków rodzin uczniów (np. dziadków).

 

 • Wszyscy uczniowie i nauczyciele – opiekunowie projektu wystąpią w strojach średniowiecznych.

 

 •  Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez uczestnictwo w imprezie uczniów szkół podstawowych południowych dzielnic naszego miasta.

 

 •  Samodzielne wykonanie przez młodzież dużych części dekoracji, strojów i artefaktów: tarcz, herbów, halabard i itp.

 

 •  Nauka muzyki dawnej, tańców i piosenek.

 

 •  Jadło i napitek jako gratis dla wszystkich.

 

 •  Wykonanie przez młodzież zdjęć , filmu z LARPa i  prezentacji multimedialnej  z projektu.

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Mysłowice, Gimnazjum nr 5

Rozpoczęcie projektu: 2 września 2013

Zakończenie projektu:  12 czerwca 2014

Projekt realizowany jest przez cały rok szkolny, z podziałem na etapy. Podsumowaniem projektu jest LARP historyczny dla klas piątych szkół podstawowych zorganizowany na zamkniętym terenie należącym do szkoły.

Wykorzystanie grantu

LARP dla klas piątych na pewno się odbędzie, ale gdy otrzymamy grant, wykorzystamy go na organizację imprezy z większym rozmachem. Pieniądze wykorzystamy na:

 •  Opłacenie przejazdu zespołu muzyki dawnej, który wystąpi na Zamku Królewskim podczas LARPa.

 

 •  Wyjazd do warowni w Inwałdzie na lekcję historii, dotyczącą życia ludzi w średniowieczu, który wpłynie na lepsze przygotowanie młodzieży do odgrywania średniowiecznych realiów.

 

 •  Nagrody dla zwycięskiej drużyny z klasy piątej oraz (jeśli wystarczy pieniędzy) upominki dla wszystkich uczestników.

 

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 5 im. Kard. S. Wyszyńskiego, Mysłowice

Adres szkoły:
Dzierżonia 26, 41-408
Mysłowice

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone