Projekt nr 00232
ACROSS THE WORLD
WITH FAIRY TALES

Projekt edukacyjny

Opis projektu

"ACROSS  THE  WORLD  WITH  FAIRY TALES" (tł. Z bajkami przez świat) - to międzykulturowe przedsięwzięcie, którego celem jest  poznanie innych narodowości i ich kultur poprzez jeden z gatunków literackich, jakim jest bajka.

Dlaczego bajka?

  "Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko było inteligentne, czytaj mu bajki. Jeśli chcesz, żeby było inteligentniejsze, czytaj mu więcej bajek.” 

    (Albert Einstein)

 Przenieśmy się w lata naszego dzieciństwa. Niezależnie, w jakim zakątku świata dorastaliśmy, każdy z nas najpierw słuchał, a następnie  samodzielnie zagłębiał  się w magiczny świat bajek.  Poprzez wspólne chwile z bajką,   każdy przedstawiciel  kultury  zdobył  bogatą wiedzę   i rozwinął wyobraźnię oraz wrażliwość na otaczający go świat. A utożsamiając się z bohaterami tych utworów, zaakceptował  i odrzucił  pewne wzorce osobowe, dzieląc otaczający nas  świat na dobro i zło.   

Nasz projekt ma na celu przywrócenie nawyku czytania bajek, abyśmy mogli chociaż przez chwilę oderwać się od codziennej monotonii i razem z najbliższymi wejść w krainę fantazji i magii. Nieważne, ile masz lat, jakiej rasy jesteś oraz jakie masz wyznanie, bajka jest elementem przekraczającym granice   i jednoczącym wszystkich mieszkańców globu. W ramach projektu, szkoły partnerskie  przetłumaczą na język  angielski wybrane bajki ze swojej ojczyzny i prześlą  je  partnerom. Każda szkoła, biorąca udział w przedsięwzięciu, dokona analizy utworu, pozna język literacki, znajdzie  podobieństwa  i różnice w bajkach ojczystych  oraz  pochodzących  z krajów partnerskich.  Uczestnicy projektu  odpowiedzą  na pytania: jaki świat przedstawiają  bajki danej kultury oraz  jakie wartości  i postawy  promują?  Na  podstawie przeczytanych utworów powstaną  plakaty – obraz  nas i naszych  partnerów. Będzie to możliwość  zobaczenia  samych siebie  w zwierciadle, którego projekcją będą przeczytane bajki.

 Wierzymy, że  nasz projekt  pozwoli promować naszą   kulturę i jej unikatowość, nie tylko wśród krajów europejskich, ale także na innych kontynentach. Udział w naszym projekcie zadeklarowały już szkoły z Turcji, Belgii,  Rosji, ale mamy nadzieję, że wspólnie z naszymi partnerami  zachęcimy do projektu inne szkoły,  także te  z odległych stron świata.

 

Praca nad projektem zostanie przeprowadzona w  trzech  etapach:

I etap:

Nawiązanie współpracy z szkołami partnerskimi. 

Wzajemne poznanie się partnerów ( droga mailowa, Facebook).

Przygotowanie harmonogramu współpracy.

 

II etap:

Przetłumaczenie wybranych bajek na język angielskich i przesłanie ich partnerom.

Analiza utworów.

Opracowanie prezentacji multimedialnej na podstawie zebranych materiałów.

Wyświetlenie prezentacji  wszystkim uczestnikom projektu.

III etap:

Opracowanie  tekstów i szaty graficznej e –booka.

Przesłanie e-booka wszystkim partnerom.

Przygotowanie scenariusza przedstawienia na podstawie zebranych materiałów.

Prezentacja przedstawienia przed społecznością szkolną i lokalną.

Ewaluacja.

Cele projektu

- Rozwijanie wiedzy o kulturze innych krajów.
- Uświadamianie  różnorodności kulturowej, językowej Europy i świata oraz potrzeby prowadzenia dialogu interkulturowego.
-  Kształtowanie  tolerancyjnej postawy wobec odmiennych kultur i opinii.
- Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.
- Stworzenie uczniom warunków do stosowania języka obcego w praktyce.
- Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
- Rozwijanie fantazji i kreatywności.
- Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
- Wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
- Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacyjnych.
- Promocja innowacyjnych  metod pracy.

Elementy unikatowe

Unikatowość projektu polega na wzajemnym poznaniu nowych kultur w oryginalny sposób  i łamaniu stereotypów. Tłumacząc bajki z różnych kultur młodzież uzyska nie tylko wiedzę o mentalności   i obyczajach poznanych  narodów, ale również w ciekawy sposób podniesie swoje kompetencje językowe.

Miejsce i czas realizacji

Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach

marzec 2014 r. -  marzec 2015 r.

Wykorzystanie grantu

Zakup tablicy interaktywnej.

Wycieczka kulturoznawcza dla młodzieży.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie, Kołaczyce

Adres szkoły:
al. Jana Pawła II 3, 38-213
Kołaczyce

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone