Projekt nr 00188
KGB czyli Kreatywny Gimnazjalista Budzyński

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Grupa 40 uczniów budzyńskiego gimnazjum stwierdziła, że aby być kreatywnym, wcale nie potrzeba posiadać jakichś wyjątkowych zdolności. Nie trzeba być muzykiem, pisarzem, malarzem, aby być twórczym i czerpać radość z wyrażania siebie poprzez działania. Wystarczy tylko odkryć w sobie te pasje, które pozwolą cieszyć się sobą i światem, nie zrażać się trudnościami i błędami, dodawać sobie otuchy i wierzyć w siebie, zamiast krytykować. Realizując projekt gimnazjaliści uczą się kreatywności, przedsiębiorczości, motywacji do działania, otwartości i pewności siebie. Wyzwalają w sobie  zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, zwiększają chęci do pracy zespołowej, sportu i rekreacji, do aktywnej percepcji i twórczej ekspresji.

FORMY REALIZACJI:

Ø      selektywna zbiórka surowców wtórnych (makulatura, puszki aluminiowe, baterie)

Ø      zbiórka kasztanów i żołędzi ( współpraca z Kołem Łowieckim „Szarak” w Budzyniu)

Ø      współpraca z Nadleśnictwem Podanin

Ø      systematyczne oszczędzanie środków pieniężnych i prelekcje z zakresu bankowości (współpraca z bankami)

Ø      zorganizowanie „Słodkiej Kawiarenki” (cotygodniowa akcja w szkole dla uczniów)

Ø      imprezy środowiskowe i lokalne

Ø      współpraca z prasą lokalną oraz zamieszanie informacji w Internecie

Ø      bal karnawałowy dla rodziców promujący projekt w środowisku

Ø      loteria fantowa podczas Dni Budzynia (31.05.2014 – 01.06.2014)

Ø      współpraca z rodzicami w ramach akcji „Pchli targ”

Ø      warsztaty w Tatrach (m.in. zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z ratownikiem TOPR, prelekcje o zagrożeniach dla ekosystemu górskiego, promowanie piękna polskich krajobrazów)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Ø      wrzesień 2013 – nabór młodzieży do udziału w projekcie i zapoznanie się z ich sytuacją rodzinną oraz potrzebami

Ø      październik 2013 - zebranie z rodzicami (przedstawienie projektu oraz uzyskanie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w projekcie); rozmowy wstępne dotyczące współfinansowania projektu, rozmowy z osobami, które poprowadzą zajęcia z młodzieżą

Ø      październik 2013– maj 2014 – realizacja zadań (m.in. zbiórka kasztanów, makulatury, puszek, wpłaty oszczędności na SKO)

Ø      marzec 2014 - zajęcia terenowe w rezerwacie przyrody - "Śnieżycowy Jar"

Ø      1 marca 2014 - bal karnawałowy promujący projekt w środowisku

Ø      kwiecień 2014 - lekcje otwarte o górach i alpinizmie

Ø      13 kwietnia 2014 – „Pchli targ” – wyprzedaż rzeczy używanych lub niepotrzebnych na budzyńskim rynku

Ø      06.06 – 14.06.2014 – warsztaty w Tatrach (prowadzone we współpracy z TOPR i Fundacją Wspierania Alpinizmu Polskiego);

 

 

Cele projektu

 •  rozwijanie przedsiębiorczości jako drogi do kreatywności i pracy zespołowej
 • rozwijanie zainteresowań turystyczno-rekreacyjnych, kreowanie własnej wartości oraz zdrowego stylu życia
 • kształtowanie przyjaźni, życzliwości oraz ukazanie, że trudy życia są po to by je pokonywać.
 • nabycie umiejętności pracy w grupie
 • przełamywanie nieśmiałości i potwierdzanie wiary we własne możliwości
 • kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan

 

Elementy unikatowe

 • pozyskanie patronatów honorowych i medialnych
 • włączenie rodziców i rodzeństwa w realizacje projektu
 • wykorzystanie portali społecznościowych (Nasza Klasa, Fecebook) do obustronnej komunikacji
 • lekcje otwarte o górach dla uczniów szkoły podstawowej przygotowane i prowadzone przez uczestników projektu oraz zajęcia terenowe w Tatrach
 • wyjście poza teren szkoły i zaangażowanie mieszkańców Gminy Budzyń w akcje zbiórek surowców wtórnych
 • promowanie zajęć terenowych jako jednej z form edukacji formalnej (szkolnej)
 • współpraca z TOPR i Fundacją Wspierana Alpinizmu Polskiego

 

Miejsce i czas realizacji

 • rok szkolny 2013 / 2014
 • Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu; działania odbywać się będą także na terenie naszej miejscowości, gminy, ale także planowany jest wyjazd w góry – warsztaty w Tatrach

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na dofinansowanie warsztatów w Tatrach (prowadzonych we współpracy z TOPR i Fundacją Wspierania Alpinizmu Polskiego) w terminie 06.06 – 14.06.2014

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich, Budzyń

Adres szkoły:
Rogozińska 52, 64-840
Budzyń

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone