Projekt nr 00154
Pan Stanisław - czyli szkoła w kosmosie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Od września 2013 roku realizowany jest w Gimnazjum nr 1 w Lęborku projekt popularno - naukowy 'Pan Stanisław - szkoła w kosmosie'. Dlaczego Pan Stanisław? Bo nazwa LEM została już zarezerwowana dla pierwszego polskiego satelity wyniesionego na orbitę. W programie biorą udział uczniowie klasy pierwszej oraz naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych. Projekt wspierany jest technologicznie przez firmę Microsoft.Głównym założeniem projektu jest skonstruowanie we współpracy z naukowcami z Centrum Badań Kosmicznych satelity i wyniesienie go w przestrzeń kosmiczną w celu analizy problemu usuwania śmieci z orbity. W ciągu trwawnia projektu przewidziana jest realizacja szeregu działań mających  na celu przygotowanie uczniów do spotkań z naukowcami i współuczestniczenia w budowie satelity. Do najważniejszych przeprowadzonych już działań należą;

 • obserwowanie planet i gwiazd za pomocą teleskopów
 • udział w telekonferencji NASA dotyczącej misji Cassini
 • wizyta w instytucie sejsmologicznym Instytutu Geofizyki i Polskiej Akademii Nauk
 • zwiedzanie przenośnego planetarium znajdującego się w Książu
 • udział w konkursie NASA
 • dwukrotne uczestniczenie w zajęciach w planetarium
 • założenie bloga projektu www.panstanislaw.edu.pl
 • obserwacja startu polskiego satelity LEM
 • uczestniczenie w transmisji online z pracownikami naukowymi CBK w Borówcu, transmisja organizowana była za pomocą platformy Eduscience
 • oglądanie online ISS ( Międzynarodowej Stacji Kosmicznej )
 • wysłanie życzeń urodzinowych z okazji 15 urodzin ISS
 • dwukrotne uczestniczenie w zajęciach warsztatowych z projektowania i programowania robotów
 • Pan Stanisław - kosmiczny happening szkolny ( miejsce happeningu-szatnia szkolna )
 • spotkanie w CBK dotyczące budowy satelity
 • spotkanie online z sympatykiem projektu, który miał możliwość bezpośredniego kontaktu z Neilem Armstrongiem - pierwszym człowiekiem na księżycu
 • otrzymanie z NASA profesjonalnych materiałów dotyczących kosmosu, ekspozycja ich dla społeczności szkolnej

W następnym etapie projektu przewidziane są następujące działania;

 • nawiązanie kontaktu z partnerską szkołą w USA
 • przygotowanie aplikacji związanych z eksperymentami będącymi celem misji
 • przygotowanie reflektorów, testowanie, naklejanie na ścianki
 • prace konstrukcyjne w zespołach; naukowcy - uczniowie na terenie Centrum Badań Kosmicznych
 • analiza materiału z teleskopu robiącego zdjęcia Ziemi
 • uczestnictwo w Międzynarodowym Dniu Astronautyki
 • obserwacja gwiazd i planet przez teleskopy, zajęcia i wykłady dotyczące kosmosu
 • uczestnictwo w zajęciach z optyki falowej zorganizowanych przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego
 • Glob at night - polowanie na gwiazdy
 • przeprowadzenie zajęć rozszerzających wiedzę w temacie projektu
 • lot symulatorem myśliwca F-16
 • wycieczka do Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu - wizyta w obserwatorium składającym się z laboratorium czasu i częstotliwości, laboratorium Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz stacji laserowej
 • wykonanie modelu satelity
 • sprawdzanie retroreflektorów i wyrzutnika ogona
 • wyjazd do centrum Badań Kosmicznych w Warszawie
 • wykonywanie prób mikrobiologicznych z użyciem niesporczaków
 • próba balonowa
 • budowa satelity
 • wystrzelenie satelity na orbitę

 

 

 

Cele projektu

Celem głównym projektu jest;

Poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów gimnazjum w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych przy współpracy z naukowcami z Centrum Badań Kosmiczych i Microsoft do stopnia umożliwiającego budowę satelity oraz wysłanie go na orbitę. Satelita będzie spełniać pionierską rolę w próbach systemu deorbitacji. spróbujemy dokonać spowolnienia satelity przy pomocy nieskomplikowanego urządzenia jakim jest ogon . Będzie to pionierski projekt w dziedzinie sprzątania śmieci. Będziemy próbować metodę usuwania śmieci z orbity.

Cele szczegółowe;

 • Poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu teorii optyki falowej, astonomii, popularno - naukowej wiedzy o kosmosie.
 • Wdrażanie przy pomocy Microsoft aplikacji niezbędnej do obsługi informatycznej projektu.
 • Rozwijanie uczniowskich pasji w zakresie eksperymentowania podczas budowy prototypu satelity, prób balonowych wyniesienia satelity oraz prób zespolaryzowanymi pryzmatami i folią polaryzacyjną.
 • Umożliwienie uczniom za pomocą narzędzi Microsoft bezpośrednich kontaktów z pracownikami naukowymi z CBK oraz PAN w formie spotkań indywidualnych, jak też podczas telekonferencji.
 • Uczestniczenie w wyjazdach dydaktyczno - warsztatowo-badawczych w celu kostruowania satelity oraz zapoznania się ze specyfiką pracy lasera

 

Elementy unikatowe

W działaniach projektowych kierujemy się nie tylko naukową ciekawością i chęcią  eksploracji kosmosu, ale także troską o środowisko naturalne, rozwój nauk ścisłych, innowacyjne metody nauczania oraz rozwój nowoczesnych technologii i promocję polskiej edukacji na świecie.Potencjał i rangę  projektu docenili naukowcy z CBK, oferując pomoc w konstruowaniu satelity oraz firma Microsoft, która podjęła się wsparcia technologicznego i oprogramowania. Obserwując współczesną edukację zauważamy, ze jesteśmy w momencie przejścia z ery przemysłowej na erę nowoczesnych technologii cyfrowych. Dotychczas miejsce zamieszkania mogło być powodem wykluczenia w dostępie do wiedzy, kultury, ośrodków badawczych i naukowych, pracowników naukowych  dla uczniów z małych miejscowości i wiosek. Nowe technologie mogą być rozwiązaniem tego problemu.Chcąc wykorzystać fakt, że młodzi ludzie nie boją się technologii, bo jej 'nie widzą', ponieważ traktują je jak powietrze, to tak jak my - dorośli nie boimy się lodówk, widzimy konieczność znalezienia się w erze powiązanej inteligencji dzięki współpracy z czołowymi polskimi naukowcami z Centrum Badań Kosmicznych, z Polskiej Akademii Nauk, jak też międzynarodowymi gigantami technologicznymi, do których należy Microsoft.

Miejsce i czas realizacji

Czas realizacji projektu: wrzesień 2013 - październik 2014

Miejsce realizacji;

 • Gimnazjum nr 1 w Lęborku,
 • Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie
 • Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu koło Poznania

Wykorzystanie grantu

Gdyby projekt został zauważony grant zostałby przeznaczony na:

 • materiały do wykonania prototypu satelity,
 • materiały optyczne do wykorzystania przy konstruowaniu satelity: lustra, retroreflektory
 • wydrukowanie prototypu satelity na drukarce 3D
 • zakup akwarium i urządzeń grzewczych do hodowli niesporczaków

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego, Lębork

Adres szkoły:
I. Armii Woj. Polskiego 10, 84-300
Lębork

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone