Projekt nr 00139
Książka dotykowa dla dzieci niewidomych i niedowidzących

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Założeniem projektu jest wykonanie książek dotykowych dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Książki ułatwiają dzieciom poznawanie i rozumienie świata, a jego postrzeganie przez dzieci niewidome i niedowidzące jest utrudnione. Książki dotykowe pomagają rozwijać percepcję dotykową dzieci z dysfunkcjami wzroku. Wypukłe obrazy wykonane ze zróżnicowanych materiałów są ilustracją wierszy i bajek dla dzieci. Pozwalają one dzieciom niewidomym współuczestniczyć w lekturze. Małe dzieci wsłuchują się w głos rodzica czytającego wiersz czy bajkę i oglądają obrazki, a dzieci niewidome, pozbawione tej możliwości, mogą dotknąć ilustracji książeczki dla nich wykonanej. Książka dotykowa oprócz ilustracji zawiera tekst czarnodrukowy wydrukowany dużą czcionką, który może służyć dzieciom niedowidzącym. Umożliwia również rodzicowi bądź opiekunowi przeczytanie bajki lub wierszyka dziecku. Rozwijanie percepcji dotykowej jest niezbędne do późniejszej nauki alfabetu Braille'a.

Uczniowie, którzy biorą udział w projekcie: pracują z tekstem, który następnie jest zilustrowany; dyskutują na temat sposobu wykonania książki; twórczo rozwiązują problemy, są kreatywni. Młodzi ludzie uczą się pracować różnymi technikami plastycznymi. Efekty ich działań w postaci książek dotykowych, przekazane do różnych ośrodków,  pomagającym osobom niewidomym i niedowidzącym będą okazją do współpracy między placówkami w środowisku lokalnym.

Cele projektu

 

  1. Otwarcie na problemy otaczającego świata i pobudzenie do działań na rzecz innych.
  2. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby dzieci niewidomych i niedowidzących.
  3. Kształcenie umiejętności rozumienia percepcji dzieci z deficytami wzroku.
  4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych.
  5. Kształcenie umiejętnści pomocy koleżeńskiej.
  6. Ukierunkowanie poszukiwań własnych rozwiązań twórczych.
  7. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
  8. Doskonalenie warsztatu pracy z materiałami przeznaczonymi do wykonania książek.

Elementy unikatowe

Efektem projektu będą książki dotykowe dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Uplastycznienie wierszy i bajek dla dzieci, zilustrowanie ich na kartach książki dotykowej przez młodzież liceum, która poświęca swój czas, aby wykonać pomoce dydaktyczne dla małych niewidomych i niedowidzących dzieci mieszkających w Chorzowie jest działaniem budującym, motywującym innych uczniów do pracy na rzecz drugiego człowieka. Aby mogły z nich korzystać dzieci w całej Polsce, książki  przekazywane są również do I Ogólnopolska Wypożyczalni Książek Dotykowych w Lublinie.  Praca nad książkami dotykowymi uwrażliwia młodzież na potrzeby drugiego człowieka, a projekt zachęci młodych ludzi do bezinteresownego działania  na rzecz innych. 

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany jest na terenie szkoły od września 2013 do czerwca 2014. Ponieważ książki dotykowe są dla dzieci niewidomych dużą pomocą przewidujemy kontynuowanie pracy nad projektem również w następnych latach.

Wykorzystanie grantu

Grant będzie wykorzystany na zakup materiałów do wykonania książek dotykowych (tektura, pianka dekoracyjna, filc, skóra, tkaniny, sznurek woskowany, koraliki itd.) oraz ich oprawę.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
IV Liceum Ogólnokształcące im. M.Skłodowskiej - Curie, Chorzów

Adres szkoły:
Dąbrowskiego 34, 41-500
Chorzów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone