Projekt nr 00122
I LO "PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

I LO  "Przedsiębiorcza Szkoła "  to projekt skierowany do społeczności
I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, który pozwoli zorganizować kursy i szkolenia dla  zainteresowanych uczniów, które   ułatwiają start na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Z przeprowadzonych badań wśród uczniów I LO  wynika, że 178 uczniów jest zainteresowanych różnymi formami dokształcania, które pozwolą im odnaleźć się na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Wśród kursów, które zaproponujemy uczniom są miedzy inymi:

 • kurs animatora czasu wolnego,
 • kurs wychowawcy na placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • szkolenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w handlu i usługach
 • szkolenie dotyczące pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów - zarządzanie projektami
 • szkolenie dotyczące podstaw księgowości

Cele projektu

 • przystosowanie jednej sali lekcyjnej do potrzeb prowadzenia kursów i szkoleń,
 • nawiązanie stałej współpracy z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego MORION SYSTEM w Krakowie organizującą kursy i szkolenia,
 • zakupienie pomocy dydaktycznych do prowadzenia kursów i szkoleń,
 • zainteresowanie uczniów różnymi formami dokształcania i doskonalenia,
 • organizacja kursów i szkoleń dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

Elementy unikatowe

 • zdobycie umiejętności i doświadczenia do pracy w zakresie prowadzonego kursu czy szkolenia,
 • łączenie nauki w I LO ze zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
 • ukończenie szkolenia, kursu zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów na miejscu w szkole ( bez konieczności dojazdu do Krakowa )
 • promocja szkoły, która stawia na wszechstronny rozwój swoich uczniów i zainteresowanie gimnazjalistów szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu.

Miejsce i czas realizacji

Realizacja projektu odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu  w  roku szkolnym 2014/ 2015.

Pod koniec wakacji zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzenia kursów i szkoleń, przystosowana zostanie sala lekcyjna do prowadzenia zajęć kursowych i szkoleń oraz nawiązana będzie współpraca z firmą MORION SYSTEM z Krakowa mającą uprawnienia do organizowania kursów i szkoleń.

Wykorzystanie grantu

 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów  do prowadzenia zajęć na kursach,
 • przystosowanie sali lekcyjnej do zajęć kursowych
  i szkoleniowych, 
 • dofinansowanie do wybranego kursu dla najbardziej aktywnych uczniów naszej szkoły -  do wyczerpania grantu.

 

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego, Olkusz

Adres szkoły:
Polna 8, 32-300
Olkusz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone