Projekt nr 00079
Klasa na językach

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Czego dorośli mogą nauczyć się od swoich dzieci? Czy w ogóle możliwa jest sytuacja, kiedy to gimnazjaliści biorą w swoje ręce wykształcenie rodziców? Tego dokonają drugoklasiści z Gimnazjum nr 22 w Poznaniu!

Zmienią oni dotychczasowe spojrzenie na to, że tylko rodzice mogą wychowywać swoje dzieci. Udowodnimy, że dzieci mogą być genialnymi nauczycielami dla swoich rodziców!

Projekt łączy ze sobą integrację trzech najważniejszych podmiotów w szkole - uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wspólnym mianownikiem jest nauka języka obcego.

Działania będą polegały na stworzeniu w środowisku lokalnym bezpłatnych lekcji języka angielskiego dla wszystkich rodziców uczniów Gimnazjum nr 22 w Poznaniu.

Pomysł na realizację projektu powstał w trakcie dyskusji o wspieraniu uczniów przez rodziców w nauce. Okazało się, że w większości przypadków uczniów klasy 2a, rodzice nie są w stanie pomóc uczniom w odrabianiu zadań z języków obcych, ponieważ ich po prostu nie znają.

I tu pojawiła się złota myśl uczniów: jesteśmy lepsi od naszych rodziców, więc dlaczego im nie pomóc?

Zorganizowanie bezpłatnego kursu dla rodziców to jedno, a stworzenie prawdziwego laboratorium językowego, to drugie. Potrzebne są środki finansowe na stworzenie nowoczesnej multimedialnej sali językowej, która dostarczy profesjonalne narzędzia, dzięki którym nauka języków obcych będzie skuteczniejsza i dostosowana do realiów i otaczającego nas świata.

Twórcami projektu są uczniowie, którzy uczęszczają do klasy językowej, dlatego też świadomie widzą potrzebę nauki języków obcych. W tradycyjnym systemie nauczania zauważają oni jednak niewystarczającą ilość konwersacji niezbędnych do szlifowania akcentu i prawidłowej wymowy z powodu zaledwie 5 godzin języka obcego w tygodniu.  Program zajęć w 23-osobowej klasie jest trudny do dopasowania zróżnicowanego poziomu zaawansowania poszczególnych uczniów. Ponadto, standardowe materiały podręcznikowe nie dostarczają "żywego" języka.

Aby stworzyć multimedialny system w sali lekcyjnej, wystarczy jeden komputer, przeznaczony jest do użytku nauczyciela. Uczniowie korzystają zaś ze specjalnych, łatwych w obsłudze paneli znajdujących się w zestawie instalacyjnym.  Słuchawki i panele użytkowników dla 30 uczniów oraz komputer nauczyciela są bezpiecznie przechowywane w zamkniętej, przenośnej gablotce tzw. wózku na kółkach.

Realizatorami będzie 12 osób z klasy 2a. W ramach projektu uczniowie zostaną podzieleni na 4 grupy 3-osobowe. Oznaczać to będzie, że lekcje przez nich prowadzone będą w tych właśnie grupach. Uczniowie (w tym wypadku rodzice) zostaną przydzieleni do grup 12-osobowych (wcześniej przeprowadzony zostanie test diagnostyczny przygotowany przez uczniów).

Uczniowie w poszczególnych grupach zaplanują rozkład materiału mający posłużyć uczeniu języka angielskiego ich rodziców. Wszelkie materiały dydaktyczne zostaną dostarczone przez ich samych, jak i nauczycieli języka angielskiego. Uczniowie zaprojektują scenariusze lekcji odpowiednie do stworzonych wcześniej grup językowych, a następnie pod okiem nauczyciela będą prowadzić samodzielnie zaplanowane wcześniej lekcje dla rodziców. Istnieje możliwość, że w tych lekcjach będą również brali udział chętni nauczyciele, co dodatkowo wpłynie na integrację wspomnianych na początków najważniejszych podmiotów w szkole.

W ramach projektu uczniowie przeprowadzą kampanię reklamową w szkole (na spotkaniach z rodzicami), w lokalnym środowisku, założą na portalu społecznościowym  fanpage, w którym będą na bieżąco informować o swoich działaniach i przemyśleniach związanych z ich nietypowym działaniem - nauczaniem (a nie uczeniem się) języków obcych. Ponadto, zorganizują Dzień Języków Obcych w szkole, na który zaproszą rodziców biorących udział w projekcie. Przeprowadzą również pokazowe lekcje w Szkole Podstawowej nr 87 w Poznaniu oraz w Przedszkolu nr 4 w Poznaniu, mające na celu zachęcić młodszych uczniów do nauki języków obcych.

Wszystkie powyższe działania są szczegółowo zaplanowane przed rozpoczęciem projektu.

Cele projektu

Cel ogólny projektu:

Stworzenie nowoczesnego i skutecznego laboratorium językowego - multimedialnego środowiska nauczania w sali lekcyjnej -  zarówno dla uczniów, jak i rodziców i nauczycieli.

 

Cele szczegółowe projektu:

* Integracja najważniejszych podmiotów w szkole - uczniów, rodziców i nauczycieli.

* Zamiana ról - umożliwienie uczniom wcielenie się w rolę nauczycieli, co umożliwi empatyczne spojrzenie na zawód nauczyciela i pozwoli dostrzec trud, jaki nauczyciele wkładają w wykonywanie swojej pracy. Jest to również element doradztwa zawodowego, realizowanego w szkole.

* Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym ich dzieci.

* Promocja innowacyjnych działań w szkole w lokalnym środowisku.

* Budowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności poprzez systematyczne prowadzenie lekcji w godzinach popołudniowych na terenie szkoły.

* Ukazanie nietypowych rozwiązań dla uczniów, którzy "marnują" większość swojego czasu wolnego.

* Niwelowanie nieśmiałości i poczucia wstydu przed wystąpieniami publicznymi - tu uczeń staje przed dorosłymi i prezentuje swoje zdolności językowe, staje się tym samym wzorem dla rodziców do naśladowania.

*Stymulowanie kreatywności i ułatwianie zapamiętywania nowych rzeczy poprzez różnorodne formy nauki. Uczeń dzięki wcieleniu się w rolę nauczyciela rozwija swoje zdolności językowe zupełnie w inny sposób niż podczas lekcji, w której to on jest odbiorcą treści.

* Integracja uczniów biorących udział w projekcie, wspólne wspieranie się, doradzanie sobie, "ratowanie" w trudnych sytuacjach podczas prowadzenia lekcji.

* Pokazanie dorosłym, jak kreatywni, inteligentni i ambitni są gimnazjaliści.

* Zamiana ról ma pomóc w budowaniu własnego "ja" młodzieży w wieku gimnazjalnym.

* Uatrakcyjnienie nauki języków obcych poprzez wymyślanie różnego rodzaju akcji promocyjnych, począwszy od organizacji Dnia Języków Obcych, poprzez prowadzenie lekcji pokazowych na niższych poziomach edukacji.

Elementy unikatowe

Innowacyjność projektu ukazana jest w świetle zamiany ról. Dotychczasowe normy, przyjęte przez społeczeństwo, stają się poddane dyskusji. Gimnazjalista, powszechnie postrzegany krytycznie, staje się wzorem dla dorosłych, którzy stają się "całkowicie" mu podporządkowani podczas prowadzonej lekcji. Włączenie w przedsięwzięcie rodziców i nauczycieli, pozwoli im spojrzeć na dziecko od zupełnie innej, dojrzałej strony, ale i zauważyć, że jednak powiedzenie "dzieci i ryby głosu nie mają" jest nieadekwatne do rzeczywistości, gdyż młodzi ludzie mają w sobie pokłady niesamowitej dojrzałości, poczucia odpowiedzialności i  niesienia pomocy.

Ponadto, dla uczniów szkół podstawowych, nadal największym autorytetem są rówieśnicy, dlatego uderzając w ten aspekt psychologiczny rozwoju dziecka, postaramy się "przemycić" pozytywne zachowania i pokażemy, że języków obcych najlepiej uczyć się od jak najmłodszych lat! Dowodem na to będą właśnie gimnazjaliści, którzy osiągnęli już poziom wiedzy, umożliwiającym im nauczanie innych.

Miejsce i czas realizacji

Lekcje dla dorosłych  prowadzone będą na terenie Gimnazjum nr 22 w Poznaniu. Lekcje dla uczniów prowadzone będą w Szkole Podstawowej nr 87 w Poznaniu oraz w Przedszkolu nr 4 w Poznaniu.

Projekt realizowany będzie od 2 czerwca 2014r. do 19 grudnia 2014r.

Przyjmujemy jednak możliwość, że projekt będzie realizowany społecznie do ukończenia klasy trzeciej przez uczniów biorących w nim udział.

Wykorzystanie grantu

Zakup sprzętu umożliwiającego wyposażenie sali lekcyjnej w multimedialne środowisko (komputer + słuchawki i panele).

Pozytywne zalety stworzenia laboratorium językowego w Gimnazjum nr 22 w Poznaniu:

* Dzięki cyfrowemu nagrywaniu i niesamowitym możliwościom audio dostarczenie uczniom i rodzicom różnorodnych narzędzi, ćwiczeń oraz sposobów prowadzenia zajęć.

* Zdecydowanie aktywniejszy udział w zajęciach. Ich zaangażowaniu sprzyja dostępność plików tekstowych, filmów video i nagrań dźwięku.

* Poznanie języków obcych w pełni multimedialnym środowisku, które jest znacznie bliższe niż tradycyjna sala lekcyjna. Komputery są używane przez uczniów i dorosłych na codzień.

*Stawianie nacisku na zdolność samodzielnego zdobywania wiedzy, logicznego, analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków.

* Możliwość pełnej kontroli pracy uczniów. Monitorowanie pracy wszystkich osób w sali.

* Pozwolenie na korzystanie z internetu i dodatkowych źródeł programowych, takich jak DVD lub CD.

* Wykorzystanie z różnych form komunikacji.

* Ułatwienie pracy w parach lub grupach.

* Umożliwienie nowoczesnych, dobrze znanych i lubianych przez młodzież i dorosłych, form komunikacji, takich jak: widomości tekstowe lub czat. Uczniowie porozumiewając się w ten sposób, czują, że uczą się żywego języka i chętniej biorą udział w zajęciach.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Adres szkoły:
Leszka 42, 61-062
Poznań

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone