Projekt nr 00057
KAPSUŁA CZASU -Time Capsule 2014-2114

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Język angielski jest językiem, który zawładnął naszym światem- rzeczywistym i wirtualnym.Bardzo prawdopodobne jest, że za 100 lat większość mieszkańców Ziemi będzie posługiwała się właśnie angielskim.

Dlatego w tym języku realizowany będzie projekt Kapsuła Czasu.

Uczniowie nawiązują mailowy kontakt ze  szkołami z  różnych stron całego świata. Część szkół jest już im dobrze znana z realizacji innych międzynarodowych projektów.  Uczniowie zapraszają swoich rówieśników do projektu.

Zadaniem wszystkich uczestników jest wspólne opracowanie i stworzenie tzw. „message book” ( księga wiadomości) dla kolejnych pokoleń, którą zamieszczą w Kapsułach Czasu i zakopią przy swoich szkołach.

Uczniowie poproszeni zostaną o krótkie scharakteryzowanie swojego kraju, miejscowośi  i szkoły. Ich zadaniem będzie opisanie także sposobów spędzania wolnego czasu, rodzaje zainteresowań i plany na przyszłość.

Młodzi ludzie przygotują także wiadomość, przesłanie jakie chcieliby przekazać kolejnym generacjom.

Będą także poproszeni o dołączenie  zdjęcia przedmiotów, które włożą do swojej Kapsuły Czasu wraz z uzasadnieniem dlaczego chcieliby, aby kolejne pokolenia poznały własnie te przedmioty.

Wszystkie informacje zostaną zebrane drogą elektroniczną przez uczniów z Polski, wydrukowane, a następnie oprawione w jedną całość- księgę, którą zakopią przy szkole.

Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają tradycyjną pocztą jeden egzemplarz „message book”, którą będą mogli zakopać w wybranym miejscu w swoim kraju dla następnych pokoleń.

Kapsuła Czasu zakopana w różnych miejscach na Ziemi będzie miała większe szanse na odnalezienie, ale również będzie wspaniałym nośnikiem wiadomości jak wyglądało życie nastolatków na początku XXI, ich zainteresowania, plany i marzenia. Odbiorcy wiadomości będą mogli także zapoznać się z ogólnymi informacjami dot. wszystkich szkół, w których Kapsuła powstała.Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie zostaną oznaczone na mapie świata dołączonej do Kapsuły.


W naszej szkole, Kapsuła zostanie oficjalnie zakopana w Dniu Patrona, 1 czerwca 2015r. podczas uroczystości upamiętnienia nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika.

Osobnym,ale równie ważnym elementem  zadania będzie prowadzenie strony internetowej w języku angielskim, na której zamieszczane będą listy do kolejnych generacji, zdjęcia przedmiotów, które uczniowie zamieszczą w swoich Kapsułach, foto-relacje z przygotowań Kapsuły i czynności związanych z umieszczeniem ich w ziemi. Powstanie także mapa z oznaczonymi miejscami, gdzie można będzie odnaleźć Kapsuły.

 

 

Cele projektu

  • budowanie w uczniach poczucia bycia „obywatelem świata”;
  • rozwijanie umiejętności informatycznych;
  • zaprezentowanie uczniom ciekawego sposobu poznawania świata poprzez pryzmat listów pisanych przez ich rówieśników do kolejnych pokoleń;
  • poznawanie ciekawych ludzi z różnych zakątków świata;
  • rozwijanie umiejetności posługiwania się językiem angielskim ;
  • rozwijanie kompetencji społeczno-obywatelskich;
  • wzbogacanie  wiedzy uczniów na temat kultury, historii i zwyczajów ich rówieśników z innych krajów informacjami „ z pierwszej ręki”;
  • rozwijanie kreatywności w uczniach.

 

Elementy unikatowe

Projekt jest unikalny ze względu na sposób poszerzania wiedzy uczniów na temat świata współczesnego oraz sposób doskonalenia ich umiejetności posługiwania się językiem angielskim.

Gimnazjaliści poznają świat poprzez pryzmat listów pisanych ręką ich rówiesniów do nastepnych pokoleń i jednocześnie doskonalą swoje kompetencje językowe.

Miejsce i czas realizacji

listopad 2014- marzec 2015

Wykorzystanie grantu

Grant zostałby przeznaczony na zakup komputera i niezbędnego oprogramowania, co ułatwiłoby kontakt ze szkołami z całego świata oraz umożliwiłoby prowadzenie strony internetowej projektu.

Część nagrody zostałaby przeznaczona na pokrycie kosztów wysyłki "message book" do poszczególnych szkół tradycyjną drogą pocztową.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół w Męcince Gimnazjum w Męcince, Męcinka

Adres szkoły:
Męcinka 10 b, 59-424
Męcinka

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone