Projekt nr 00276
II wojna światowa w relacjach naszych bliskich

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt edukacyujny realizowany będzie przez klasę pierwszą Liceum Ogólnokształcącego. Młodzi ludzie, dzięki jego realizacji pogłębią wiedzę na temat życia i problemów zwykłych ludzi pod okupacją niemiecką. Samodzielnie dotrą do świadków historii po to, aby ich życie przedstawić szerszej społecznośći.

Młodzież poprzez projekt wzbogaci swoją wiedzę historyczną i rozbudzi swoje zainteresowania dziejami Polski.

Prace nad projektem będą przebiegać w kilku etapach:

1. Uczniowie zostaną zapoznani przez nauczyciela z życiem ludności pod okupacją niemiecką na lekcji historii.

2. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy. Każdy zespół będzie musiał opracować zestaw pytań do świadka historii;

 3. Grupy uczniowskie udadzą się do wybranych osób ze środowiska lokalnego w celu przeprowadzenia z nimi wywiadu. Ich zadaniem będzie nagranie relacji na dyktafonie, wykonanie zdjęć lub nagranie wywiadu kamerą. 

4. Młodzież z każdej grupy będzie musiała spisać relacje wybranego świadka historii.

5. Prace uczniowskie zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej w czerwcu. Na prezentację zostaną zaproszeni goście ze społeczności lokalnej.

6. Prace uczniowskie zostaną zamieszczone w lokalnej gazecie. Wysiłek uczniów zostanie nagrodzony ocenami.

Cele projektu

- pogłębienie wiedzy uczniowskiej na temat II wojny światowej

- kształtowanie świadomości historycznej i lokalnej;

- kształtowanie umiejętności przeprowadzania wywiadu;

- inspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych prac badawczych;

- pielęgnowanie postaw patriotycznych;

- pokazanie starszym pokoleniom, że młodzi ludzie o nich pamiętają;

- wzbudzenie w młodzieży poczucia więzi ze starszym pokoleniem;

 - rozbudzenie w młodzieży zainteresowań historią najnowszą

Elementy unikatowe

Pozyskanie przez uczniów wiedzy poza podręcznikowej dotyczącej życia w czasach II wojny światowej na ziemi ostrowskiej.  Młodzież dzięki pracy nad projektem rozbudzi w sobie ciekawość świata, z łatwością przyswoi sobie wiedzę o życiu ludzi pod okupacją niemiecką. Zdobyte doświadczenia wzbogacą ich osobowość i wzmocnią szacunek do osób starszych.

Miejsce i czas realizacji

czas realizacji:

kwiecień- czerwiec 2013 r.

miejsce realizacji: Ostrów Mazowiecka,

 

Wykorzystanie grantu

Pozyskane środki pieniężne przeznaczone zostaną na wyposażenie sali historycznej w sprzęt multimedialny, który zostałby wykorzystany do projekcji prezentacji przygotowanych przez uczniów.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące im .Mikołaja Kopernika, Ostrów Mazowiecka

Adres szkoły:
Kościuszki 36, 07-300
Ostrów Mazowiecka

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone