Projekt nr 00253
Muzeum Multimedialne

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Pomysł naszego projektu powstał z fascynacji. Miejscem, historią, ale przede wszystkim ludźmi. Chcemy stworzyć Multimedialne Muzeum naszego regionu, które utrwali przeszłość,  pozwoli zaprezentować ważne i piękne miejsca i wydarzenia z dużym udziałem żywych świadków historii za pomocą nowoczesnych technik - filmów, nagrań dźwiękowych i muzycznych, fotografii i prezentacji multimedialnych.

Przez kilka lat zbieraliśmy materiały. Teraz chcemy je usystematyzować, posegregować, opisać, a przede wszystkim prezentować i udostępniać w formie strony internetowej, prezentacji publicznych, wypożyczalni płyt DVD i możliwości korzystania z zapisu materiału na dysku komputera w pracowni historycznej.

Kompletowanie materiałów na temat naszej miejscowości i okolic trwa od sześciu lat. Gromadziliśmy je realizując prace konkursowe, projekty edukacyjne oraz programy kółek zainteresowań. 

Dysponujemy kilkuset zdjęciami (fotografie archiwalne udostępnione przez mieszkańców Dzikowca, władze samorządowe i wykonane przez nas fotografie krzyży tzw. figur ***zobacz***, zabytków kultury materialnej - zabudowy dworskiej, kościoła - zabytków przyrody - cennych egzemplarzy zabytkowego parku itp.), nagraniami dźwiękowymi (np.wymierający zwyczaj przemowy wielkanocnej Turków ***posłuchaj***, wywiady z twórcami ludowymi, działaczami społecznymi, opowiadania i anegdoty starszych mieszkańców naszej miejscowości), filmami autorskimi („Historia rodziny Blotnickich”, „Dzikowiec wieś magiczna”, „Krzyże i kapliczki naszego regionu”, „Mój dziadek – bohater”, wywiady z historykami regionalistami ***zobacz i posłuchaj***,  kapłanami, wspomnienia), prezentacjami multimedialnymi, zapisami szkolnej strony internetowej.

Naszym celem i zadaniem jest stworzenie stałej, ogólnodostępnej bazy zgromadzonych danych i materiałów, które służyłyby całej społeczności lokalnej, tworzenie prezentacji i wystaw z wykorzystaniem zasobów Muzeum Multimedialnego, dostosowanie pracowni historycznej do potrzeb korzystania z zasobów Muzeum na miejscu.

Program tworzą następujące działania: 

Zdobywanie umiejętności

Zapoznanie uczniów tajnikami rzemiosła dziennikarskiego oraz technikami zapisu i obróbki technicznej fotografii, filmu i dźwięku w technologii cyfrowej (to zadanie jest już realizowane podczas zajęć kółka dziennikarskiego z siedmioosobową grupą uczniów).

Porządkowanie materiału

Zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem. Sporządzenie szczegółowego spisu.

Ujednolicenie i usystematyzowanie form zapisu, sporządzenie bazy danych.

Dokonanie segregacji zgromadzonego materiału (sporządzenie list alfabetycznych i tematycznych).

Utworzenie katalogów alfabetycznych i tematycznych dostępnych w formie płyt DVD i zapisu na dysku.

Zamieszczenie zasobów na podstronie szkolnej strony internetowej zsdzikowiec.pl - zakładka Muzeum Multimedialne Dzikowca.

Udostępnianie zgromadzonych materiałów

Przeprowadzenie akcji informacyjnej i promującej:

Uroczyste otwarcie Muzeum Multimedialnego połączone z prezentacją zasobów i możliwości ich wykorzystania.

Promocja Muzeum Multimedialnego (informacja w środowisku lokalnym, instytucjach samorządowych, dostępnych środkach przekazu, szkolnej stronie internetowej, portalach społecznościowych).

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli (instrukcje techniczne, propozycje wykorzystania zasobów Muzeum).

Cele projektu

  • Stworzenie bazy informacji o regionie w postaci zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych dostępnych w formie internetowej i wypożyczalni stałej.
  • Tworzenie prezentacji i wystaw z wykorzystaniem zasobów Muzeum Multimedialnego.
  • Dostosowanie pracowni historycznej do potrzeb korzystania z zasobów Muzeum  Multimedialnego
  • Sprawne posługiwanie się programami do obróbki zdjęć, filmów, dźwięków - zadanie jest już realizowane podczas zajęc kółka dziennikarskiego i współpracy z lokalną rozgłośnią radiową
  • Poznanie historii swojej miejscowości i regionu, kształcenie szacunku do zabytków i tradycji regionalnych.
  • Rozumienie potrzeby znajomości historii swojego regionu,  konieczności jej zachowywania i przekazywania.
  • Wzmocnienie postaw zaangażowanych w życie środowiska lokalnego.
  • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
  • Odkrywanie pasji i zainteresowań.

Elementy unikatowe

W kwietniu 2012 roku w ramach projektu edukacyjnego przygotowywaliśmy film  zatytułowany "Rodzina Błotnickich w Dzikowcu".  Próbowaliśmy dotrzeć do informacji, których nie da się wyczytać w dostępnych opracowaniach . Głównym źródłem informacji stali się dla nas ludzie - historycy regionaliści, przedstawiciele władz, a przede wszystkim mieszkańcy Dzikowca, którzy pamiętają ostatnich właścicieli dworku i dóbr dzikowieckich. Jesteśmy zafascynowani ich opowieściami. Prezentacji filmu towarzyszyły salwy śmiechu (historia o panice jaką wzbudzał mały dziedzic na rowerze) i łzy wzruszenia (smutna historia ostatniej dziedziczki z rodu Błotnickich pozbawionej środków do życia przez władze komunistyczne i wspieranej finansowo przez mieszkańców Dzikowca).

Wtedy zrozumieliśmy, że musimy te wspomnienia ocalić i udostępnić szerszej grupie osób.

Chcemy podzielić się poczuciem przynależności i więzi z naszym regionem, jakie czujemy  patrząc na fotografię krzyża od kilkudziesięciu lat wrośniętego w leśne drzewo.

Chcemy przenieść odgłosy donośnej przemowy wielkanocnych Turków poza ściany starego dzikowieckiego kościoła.

Chcemy opowiedzieć o cudownej studzience, księdzu Prałacie, wielu miejscach i zdarzeniach ustami świadków historii - naszych sąsiadów, babć i dziadków.

Korzystamy z nowoczesnych form zapisu i przekazu, nabywając i rozwijając swoje umiejętności w dziedzinie obróbki obrazu i dźwięku.

Nawiązujemy współpracę z lokalną społecznością, instytucjami samorządowymi, rozgłośnią radiową "Radio Cmolas"

Działania projektu mogą być w przyszłości kontynuowane i rozwijane.

Wszystkie działania prowadzone są z uwzględnieniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i praw autorskich.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Gimnazjum Samorządowe im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu

Czas realizacji: kwiecień  - czerwiec 2013 roku

Wielkość grupy: 10-15 osób.

Wykorzystanie grantu

Otrzymany grant zostanie przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego i dostosowanie pracowni historycznej do korzystania z zasobów Muzeum Multimedialnego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, spotkań, prezentacji (np. projektor lub tablica multimedialna).

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Publiczne Gimnazjum Samorządowe im.Ks.Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu, Dzikowiec

Adres szkoły:
Dzikowiec 250, 36-122
Dzikowiec

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone