Projekt nr 00236
Trening z Mistrzem

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt ”Trening z Mistrzem” został stworzony przez grupę młodych ludzi, którzy dotychczas nie realizowali projektów edukacyjnych.
Dotyczy tematyki sportowej i intergacji.
Jest próbą dokonania zmian i zachęcenia do pracy nad sobą w zakresie fizycznym i moralnym. Projekt angażuje ludzi z mniejszymi szansami i środowisko lokalne. Adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wykorzystuje edukację rówieśnicza i międzypokoleniową wymianę doświadczeń.

HISTORIA POWSTANIA GRUPY
Poznaliśmy się we wrześniu 2012r na sportowych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w Gimnazjum nr 54 w Poznaniu przez panią Magdalenę Antoniewicz- nauczycielkę języka niemieckiego a zarazem trenera sztuk walk i posiadacza czarnego pasa w aikido. Mamy wspólne zainteresowania. Są nimi sport i aktywne spędzanie czasu wolnego. Postanowiliśmy, że stworzymy projekt, który pomoże nam zmienić otaczającą nas rzeczywistość i spełnić nasze marzenia.

METODY DZIAŁANIA
Wyznaczone cele chcemy osiągnąć dzięki następującym metodom i działaniom:

1) organizacja spotkań i treningów z mistrzami sztuk walk, sędziami i komentatorami gal mieszanych sztuk walk,

2) organizacja warsztatów sztuk walki, kursu samoobrony dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów

3) rozmowy na temat wolności, bezpieczeństwa, pokoju, praw człowieka, przekraczania granic; zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, dbania o zdrowie, w środowisku wielopokoleniowym w celu dzielenia się˛ wiedzą i doświadczeniem,

4) uczestnictwo w zawodach i gali mieszanych sztuk walk,

5) organizacja zawodów MMA- mieszanych sztuk walk dla uczestników projektu,

6) wydanie płyty i nagranie wideoklipu promującego projekt i jego rezultaty

7) kontynuacja projektu

8) dokonywanie systematycznej ewaluacji

 

OCZEKIWANE REZULTATY

 Zakładamy, Że uczestnicy naszego projektu:

 

1) znajdą odpowiedź na pytanie: ”Jak zostać Mistrzem?”, czyli honorowym zawodnikiem sztuk walk i w swoim codziennym życiu będą stosować zasadę fair play oraz doskonalenia fizycznego i duchowego, wewnętrznego,

2) będą˛ czuli się bardziej bezpieczni ze względu na nabyte umiejętności samoobrony i wiedzieli, jak zachować się w
sytuacjach zagrożenia

 3) będą aktywnie spędzać czas w celu utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego

 4) staną się bardziej tolerancyjni oraz otwarci na współprace˛ wielopokoleniowa˛ i edukacje˛ rówieśniczą,

5) będą znali swoje mocne i słabe strony, sprawdzą nabyte umiejętności podczas zawodów mieszanych sztuk walk,

 6) zdobędą wiedzę na temat kultury Japonii podczas spotkania z Mistrzami sztuk walk z Japonii

 

ZDOBĘDĄ WIEDZĘ na temat:

 - planowania, realizacji i ewaluacji projektów,

 - promocji i rozpowszechniania rezultatów projektu,

 - sztuk walk i samoobrony,

 - mistrzów sportów walki- ich osiągnięć , życiorysów, sposobów na sukces i radzenie sobie z porażka

 - korzystania z edukacji rówieśniczej oraz odwrócenia tradycyjnych ról ekspertów zewnętrznych

 -dbania o zdrowie

 UMIEJĘTNOŚCI, które mogą zdobyć uczestnicy projektu:

 - wypełniania wniosku,

 - pełnienia funkcji lidera,

 -odpowiedzialności za czyny i słowa,

 - kierowanie współpracą w grupie i zarządzanie grupą,

 - tworzenie harmonogramu szkolenia, treningu, zawodów,

 - ułożenie piosenki, nagranie płyty i wideoklipu, produkcja, rozpowszechnianie,

 - rozwój przedsiębiorczości i technik negocjacyjnych

 - panowania nad własnymi emocjami,

 - zachowania się w sytuacjach zagrożenia( napadu, bójki),

 - samoobrony,

 - sportowej walki,

 - znoszenia porażek,

 - określania własnych potrzeb, słabych i mocnych stron,

- pozytywnego myślenia

 - szacunku dla innych,

 - współpracy w grupie rówieśniczej i między pokoleniowej,

 - przeprowadzania wywiadów,

 -formułowania pytań i prowadzenia rozmów,

 -wystąpień publicznych,

 - opanowania stresu,

 - edytowania stron www, projektowania plakatów,

 - tworzenia stron do projekcji zdjęć w programie picasa,

WPŁYW PROJEKTY NA OTOCZENIE

 

 

Spotkania z mistrzami sztuk walki wzmocnią motywację uczestników projektu do działania, przyczynią się do zmiany postaw młodzieży i dorosłych na pozytywne; zmniejszą zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek, płeć a także zjawisko agresji fizycznej i psychicznej.

 

Współpraca ze społecznością lokalną w tym organizacja treningów wielopokoleniowych przyczyni się do bycia bardziej tolerancyjnym w codziennym życiu i umożliwi dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.

 

Dzięki spotkaniom ze starszym pokoleniem liczymy na zmianę opinii dotyczących naszych postaw, zainteresowań sportami walki uważanymi za brutalne oraz muzyka-rapem, nadal , naszym zdaniem, nie docenianym środkiem przekazu młodego pokolenia przez pokolenie starszych osób.

 

Wierzymy, że warsztaty sztuk walki dla młodzieży z różnych środowisk przyczynia się do zmniejszenia zachowań agresywnych, integracji społeczności lokalnej, docenienia nauczania rówieśniczego, Liczymy, że wiadomości o naszych działaniach spowodują, że wielu młodych ludzi porzuci walki w klatkach, parkach i nabiorą˛ odwagi na sportowa˛ rywalizację.

 

 
Cele projektu

CELAMI naszego projektu są:

1) znalezienie odpowiedzi na pytanie: ”Jak zostać Mistrzem?”, czyli honorowym zawodnikiem sztuk walk

2) zachęcenie uczestników projektu do przyjęcia postawy ”Mistrza”, czyli pracy nad sobą w zakresie fizycznym i wewnętrznym

3) promowanie aktywnego i wartościowego trybu życia poprzez organizację spotkań z ”ludźmi sukcesu”- trenerami, sędziami, komentatorami zawodów i gal MMA

4) wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez naukę podstaw samoobrony dla dzieci, dorosłych i seniorów

5) wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie bezpiecznego, bezpłatnego, aktywnego spędzania czasu wolnego w celu utrzymania zdrowia dla ludzi z mniejszymi szansami

6)zwiększenie wiedzy na temat kultury japońskiejElementy unikatowe

ELEMENTY UNIKATOWE

 1. integracja społeczności lokalnej i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w grupie miedzypokoleniowej
 2. organiacja szkoleń z udziałem Mistrzów z Japonii
 3. organizacja szkoleń z Mistrzami Europy i Świata w sztukach walki i samoobrony
 4. organiazcja pierwszych w Polsce Zawodów w Pokazach sztuk Walki i Samoobrony dla Seniorów
 5. niekonwencjonalny sposób prezentacji rezulatów projektu- wydanie płyty z utworami wykonanymi i nagranymi przez uczestników projektu, opowiadajacymi i ich walce o marzenia oraz prezentacja nabytych umiejetności podczas Mistrzost Polski w Amatorskim MMA
 6. wykazanie się przedsiębiorczością, pozyskanie sponsorów i przygotowanie wielu działań włączających dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów

 

Miejsce i czas realizacji

 

ROZPOCZECIE PROKEJTU: 20 wrzesnia 2012r
Gimnazjum nr 54 w Poznaniu

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 7 czerwca 2013r
Gimnazjum nr 54 w Poznaniu


FAZY PROJEKTU:

I FAZA: PRZYGOTOWANIE

 • Przygotowanie spotkania organizacyjnego. Przypomnienie etapów projektu, harmonogramu zadań; Aktualizacja danych kontaktowych grupy inicjatywnej; burza mózgów nad projektem; zawarcie kontraktu
 • Podpisanie umów partnerskich dotyczących wsparcia naszych działań przez kluby: KS Strefa Walki, KS Strefa Aikido, UKS Kopernik Poznań, KS Kohorta Red Box
 • Podpisanie umów partnerskich z trenerami i zaproszenie do współpracy sędziów, komentatorów i zawodników gal MMA
 • Przygotowanie plakatów informacyjnych i ulotek, formularzy, zgłoszeniowych. Spotkania z prawnymi opiekunami w celu podpisania zgody na uczestnictwo osób niepełnoletnich w projekcie
 • Przygotowanie apteczki i umieszczenie w sali treningowej; omówienie zasad BHP w obiektach treningowych. Kontrola obecności.
 • Organizacja sprzętu treningowego: ochraniacze, kaski, bokeny(drewniane miecze), jo(kije), tanto(gumowe no˙ze), tarcze, worki bokserskie.
 • Przygotowanie zaproszeń, harmonogramu, napojów,
 • Wynajem sali, rejestracja zawodników, zakup medali i pucharów.
 • Organizacja nagłośnienia.
 • Zakup biletów na gale. Organizacja spotkania z sędziami, zawodnikami; fotorelacja, wywiady.
 • Udział uczestników projektu w zawodach i gali mieszanych sztuk walk.
 • Zapraszanie gości, autorytetów, mistrzów sztuk walk, komentatorów; moderacja dyskusji na tematy zwiaazane z projektem(m.in. prawa człowieka, tolerancja, dyskryminacja, motywacja).

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

 • Pisanie artykułów do gazetek osiedlowych.
 • Zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych i stronach internetowych partnerów projektu.
 • Publikacja fotorelacji w programie picasa na stronie www.picasaweb.google.pl/strefaaikido i www.picasaweb.google.pl/wychowawca54
 • Przygotowanie logo projektu.

II FAZA DZIAŁANIA:

20.09. 2012-7.06.2013 organizacja treningów sztuk walk dla uczestników projektu „Trening z Mistrzem”- Centrum Sportowe HULK w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 222 i w Gimnazjum nr 54 w Poznaniu, ul. Newtona 2- odbiorcy 20 osób

09/10. 2012r organizacja kursu samoobrony dla uczniów Gimnazjum nr 54 w Poznaniu

20.10.2012r współorganizacja z UKS Kopernik Poznań, KS Czarny Pas, KS Strefa Aikido międzynarodowego szkolenia aikido dla dzieci i młodzieży z Wielkopolski, które poprowadził Mistrz aikido z Japonii Takao Arisue sensei- przygotowanie sali, ulotek, formularzy zgłoszeniowych, certyfikatów, upominków, podziękowań, rejestracja uczestników, fotorelacja, prowadzenie zajęć- sala JUDO Olimpia ul. Reymonta w Poznaniu- odbiorcy: 100 osób

17.11.2012 organizacja bezpłatnego treningu rodzinnego sztuk walk i samoobrony- przygotowanie sali, zaproszenie trenerów, informacja w mediach, przygotowanie podziękowań, napojów, dyplomów, fotorelacja- Centrum Sportowe HULK w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 222 - odbiorcy: ok 50 osób

24-25.11.2012r organizacja warsztatów sztuk walki i samoobrony dla dzieci i młodzieży z Wielkopolski przy wsparciu klubów: KS Kohorta Red Box, KS Strefa Aikido. KS Strefa Walki i UKS Kopernik Poznań- przygotowanie ulotek informacyjnych, formularzy zgłoszeniowych, organizacja noclegów, zaproszenie trenerów, organizacja wyżywienia i napojów, rejestracja uczestników, przygotowanie i prowadzenie gier i zabaw integracyjnych, zabawy tanecznej, organizacja nagłośnienia i zawodów bowlingowych, przygotowanie apteczki, wynajem autokaru, organizacja transportu do CR Niku Poznań, przygotowanie podziękowań, dyplomów uczestnictwa- Centrum Sportowe HULK w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 222- odbiorcy: ok 70 osób

6.12.2012r organizacja pokazów sztuk walki i kursu samoobrony dla dzieci z poznańskich szkół podstawowych z okazji Festynu Kopernikańskiego w Gimnazjum nr 54 w Poznaniu- przygotowanie sali, zaproszenie trenerów i dzieci ze szkół podstawowych, pozyskanie sponsora i przekazanie uczestnikom kursu miesięcznych karnetów na zajęcia sportowe z elementami sztuk walk- odbiorcy: 350 osób

13.01.2013r organizacja pokazów sztuk walki i samoobrony oraz treningu rodzinnego dla mieszkańców Poznania i Lubonia z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Serduszko masz, na mate gnasz”- przygotowanie dzieci i młodzieży do pokazów; pozostałe czynności jw- Centrum Sportowe HULK w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 222- odbiorcy: 100 osób

23.02.2013r organizacja pokazów aikido i mma w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz szkolenia samoobrony dla seniorów z okazji sportowego Dnia Babci i Dziadka pod hasłem „(Nie)bezpieczna Babcia/Dziadek” i I Zawody w Pokazach Sztuk Walki i Samoobrony dla Seniorów- informacje w mediach internetowych, ulotkach, projekt i zakup medali, pozyskanie sponsora(klub Aerobik Poznań), który ufundował karnety na zajęcia jogi dla seniorów, fotorelacje, przygotowanie materiału do wideoklipu, przygotowanie sali, prowadzenie spotkania, zakup pucharów i medali dla uczestników pokazów, moderowanie dyskusji
Centrum Sportowe HULK w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 222- odbiorcy: ok 100 osób

9.03.2013r udział w Mistrzostwach Polski w Amatorskim MMA i brazylijskiem jiu- jitsu- z ośmiu startujących zawodników 7 wróciło z medalami- prezentacja nabytych w trakcie projektu umiejętności i zapewnienie widoczności projektu, wstępna promocja efektów projektu, przygotowanie materiału do wideoklipu, promocja w tvwielkopolska.pl- Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kołłątaja 2 Luboń- odbiorcy: 600 osób- 20 uczestników projektu

DALSZE DZIAŁANIA:

20.04.2013r współorganizacja z klubami KS Strefa Aikido, UKS Kopernik Poznań, WKA Aikido Poznań treningu z Mistrzem z Japonii- Takashim Kuroki sensei 5 Dan Aikido Aikikai; organizacja konkursu kaligrafii japońskiej, opracowanie regulaminu konkursu, przygotowanie portretu Mistrza, upominków dla uczestników, projekt i wydruk certyfikatów i podziękowań, fotorelacja, promocja w mediach, zaproszenie przedstawicieli oświaty i organizacji pozarządowych, zaproszenie instruktorów wspomagających- sala AZS ul. Pułaskiego 30 Poznań

5.2013r organizacja zajęć sportowych z elementami sztuk walki i samoobrony dla przedszkolaków z przedszkola „Wesoła stacyjka” w Poznaniu, pogadanka na temat szacunku i zachowania w sytuacjach niebezpiecznych-organizacja sali treningowej, certyfikatów i podziękowań, zaproszenie trenerów, organizacja napojów, upominków- znalezienie sponsora

5.2013
udział uczestników projektu w Otwartych Mistrzostwach Polski Gold Team mieszanych sztukach walk w Lubońskim Ośrodku Sportu I Rekreacji w Luboniu, ul. Kołłątaja 2- wypełnienie formularza startowego, pozyskanie sponsora na opłacenie startowego i ubezpieczenia, pozyskanie patronatu medialnego, podziękowań, filmowanie, przygotowanie materiału do wideoklipu

5.2013r
udział jako widzowie w gali mma w celu lepszego przygotowania się do organizacji w przyszłości zawodów

7.06.2013r prezentacja rezultatów projektu- organizacja pokazów, pokaz prezentacji multimedialnej, fotorelacja i koncert, podczas którego wykonane zostaną utwory napisane i nagrane przez uczestników projektu.

III FAZA EWALUACJA przeprowadzana będzie na każdym etapie projektu
ROZLICZENIE ewentualnych dofinansowań
PROMOCJA rezultatów projektu prowadzona będzie w trakcie i po każdym podjetym działaniu
KONTYNUACJA DZIAŁAŃ- stworzenie następnego projektu i złożenie wniosku o dofinansowanie kolejnego projektu

 

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcielibyśmy przeznaczyć na wsparcie naszych działań. Chcielibyśmy wziąć udział jako widzowie w gali MMA, abyśmy mogli w przyszłości samodzielnie przygotować zawody. Pieniądze chcemy przeznaczyć również na wydanie płyty z muzyką, gdzie opowiemy o naszej walce o spełnianiu marzeń, integracji społeczności lokalnej i możliwości dokonywania zmian w otaczającej nas rzeczywistości.

 

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 54-Szkoła z Oddziałami Sportowymi im. M. Kopernika, Poznań

Adres szkoły:
Newtona 2, 60-161
Poznań

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone