Projekt nr 00206
Pakujemy plecak - Z KLASĄ!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy chcą podejmować aktywne działania na rzecz mieszkańców swojego miasta. Poprzez nasz projekt chcemy pomagać innym oraz zdobywać WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI przydatne w dalszym życiu!

 

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy poznać swoją społeczność lokalną, wpływać na pozytywne zmiany w naszym mieście, nauczyć się pozyskiwać sojuszników dla naszych działań zarówno wśród rówieśników, jak i wśród lokalnych instytucji. Pragniemy też doskonalić umiejętność promowania własnych działań np. za pośrednictwem internetu.

 

Na czym polega nasz projekt?

Planujemy zorganizować akcję pod hasłem „Pakujemy plecak – z klasą”. Polegać ona będzie na przeprowadzeniu w czerwcu zbiórki pomocy szkolnych na nowy rok szkolny, które przekazane zostaną dzieciom z najuboższych rodzin. W akcję zaangażować chcemy uczniów przemyskich szkół, a także przedstawicieli różnych instytucji lokalnych.

 

Jak chcemy osiągnąć wytyczone cele?

KROK 1 - Wyruszenie w teren i zbadanie podjętego problemu.

Przeprowadzimy wywiady w środowisku lokalnym, które pomogą nam dotrzeć do rodzin potrzebujących pomocy. Zamierzamy skorzystać z pomocy pracowników przemyskich świetlic środowiskowych oraz instytucji pomocy społecznej (np. współpraca z MOPS w Przemyślu – pomoc w wytypowaniu rodzin potrzebujących pomocy; kontakt z rodzinami za pośrednictwem pracownika socjalnego lub wspólnie z nim).

 

KROK 2 – Ustalenie formy pomocy

Na podstawie między innymi rozmów z potrzebującymi ustalimy, co powinien zawierać „plecak z klasą”.

 

KROK 3 – Promujemy się

Przeprowadzimy akcję promocyjną naszego projektu w przemyskich szkołach oraz w internecie. Zaprojektujemy plakaty i zredagujemy ulotki z informacją o celach i harmonogramie akcji, które roześlemy do szkół; w internecie natomiast założymy blog lub profil na portalu społecznościowym, gdzie będziemy publikować artykuły dotyczące przebiegu całego przedsięwzięcia oraz pozyskiwać sojuszników.

Postaramy się też o nagłośnienie kampanii w lokalnych mediach (tygodnik „Życie Podkarpackie”, tygodnik „Gazeta Przemyska”, miesięcznik „Nasz Przemyśl”, radio „Eska – Przemyśl”).

 

KROK 4 – DZIAŁAMY!

Planujemy nawiązanie współpracy z samorządami szkolnymi lub grupami wolontariatu z innych szkół.

Każdy z uczestników grupy projektowej będzie miał za zadanie koordynowanie zbiórki w określonych klasach, które będą chciały włączyć się do akcji. Jedna klasa spakuje jeden plecak dla dziecka z potrzebującej rodziny. Jeśli uda się spakować więcej – tym lepiej!

 

KROK 5 – zmieniamy świat ;)

Ostatni krok to przekazanie plecaków spakowanych „z klasą” potrzebującym rodzinom. Liczymy, że w choć drobnym stopniu uda nam się im w ten sposób pomóc. Może nie zmieni to ich całego świata na lepsze, ale na pewno wywoła uśmiech (i odciąży domowy budżet).

 

 

Cele projektu

 -          doskonalenie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole

-          doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnych działań

-          poznanie problemów społeczności lokalnej

-          poznanie sposobów, dzięki którym można działać na rzecz najbliższego otoczenia

-          doskonalenie umiejętności pozyskiwania sojuszników w realizacji powierzonych zadań

-          doskonalenie umiejętności redagowania użytkowych i dziennikarskich form wypowiedzi (artykuły i notatki prasowe, wnioski, podania, ulotki informacyjne, sprawozdania, ogłoszenia)

-          otwarcie na potrzeby innych: akceptacja ogólnoludzkich ideałów tolerancji, sprawiedliwości i empatii

kształtowanie wrażliwości moralnej: przyswajanie systemu wartości opartego na poszanowaniu godności ludzkiej oraz na prymacie wartości duchowych i kulturowych

 

Elementy unikatowe

Poprzez nasz projekt chcemy nie tylko pomagać innym, lecz również poszerzać wiedzę i doskonalić takie umiejętności, których nie zdobędziemy na lekcjach, a które są niezwykle przydatne w dalszym życiu.

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Przemyślu od kwietnia do lipca 2013 roku.

Wykorzystanie grantu

Grant będzie przeznaczony na:

- organizację akcji,

- materiały informacyjne i promocyjne,

- plecaki, które spakujemy "z klasą",

- aparat fotograficzny,

- drobne upominki dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, Przemyśl

Adres szkoły:
Słowackiego 21, 37-700
Przemyśl

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone