Projekt nr 00020
Ja,Ty,Internet i Komórka razem! Profilaktyka rówieśnicza.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt polega na prowadzeniu profilaktyki rówieśniczej w obszarze zagrożeń jakie niesie za sobą korzystanie z telefonii komórkowej i Internetu (przestępstwa mobilne: agresja i przemoc słowna, przemoc psychiczna, pedofilia, wyłudzenia, naruszanie praw autorskich, naruszanie praw osobistych itp.).

Realizatorami projektu będą uczniowie klasy II Publicznego Gimnazjum w Starym Waliszewie (10 uczniów), którzy swoje działania skierują do uczniów klas IV – VI Publicznej SP w Starym Waliszewie (40 uczniów) oraz ich rodziców (około 20 rodziców), uczniów klas I-III publicznej SP w Starym Waliszewie (30 uczniów). Działania częściowo skierowane będą również do uczniów szkół partnerskich w projekcie (ok. 80 uczniów klas IV-VI SP w Jamnie, Wygodzie i Niedźwiadzie). Uczniowie szkół partnerskich w projekcie zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Turnieju Bezpieczeństwa Mobilnego, będą odbiorcami przedstawienia profilaktycznego pt. „SMS wyleci wróblem, a przyleci wołem” przygotowanego przez realizatorów.

Głównym celem projektu będzie zwiększenie świadomości uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów na temat zagrożeń jakie niesie za sobą korzystanie z telefonii komórkowej i Internetu.

Metodą pracy będzie profilaktyka rówieśnicza. W  ramach projektu uczniowie – realizatorzy zaplanują działania szczegółowe, zajmą się promocją działań, przygotują przedstawienie profilaktyczne, zorganizują międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa Mobilnego, przeprowadzą konkurs plastyczny pt. „999+998+997=112. To nie jest żart!” (przestrzegający przed używaniem numerów alarmowych w czasie zabaw, zapobiegający fałszywym alarmom), przeprowadzą profilaktyczne warsztaty dla rówieśników i rodziców w czasie szkolnego biwaku integracyjnego.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PROJEKTU ZAMIEŚCILIŚMY W GALERII ZAŁĄCZNIKÓW

Cele projektu

Cele projektu:

- zwiększenie świadomości uczniów i ich rodziców na temat zagrożeń, które niesie za sobą korzystanie z telefonii komórkowej i Internetu,

- rozwój kreatywności uczniów i ich umiejętności organizatorskich,

- uatrakcyjnienie form realizacji programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki,

- wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dziecka,

- promocja idei Szkoły bezpiecznego Internetu w środowisku lokalnym,

- uzyskanie tytułu „Szkoły bezpiecznego Internetu”,

- promowanie dobrych praktyk, współpraca ze szkołami z powiatu łowickiego,

- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie międzyszkolnego Turnieju Bezpieczeństwa Mobilnego,

- integracja uczniów realizujących projekt i biorących w nim udział,

- promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Elementy unikatowe

Wyjątkowość projektu stanowi metoda pracy. Metodą pracy będzie profilaktyka rówieśnicza. Uczniowie - realizatorzy projektu przekażą swoją wiedzę i umiejętności młodszym kolegom i koleżankom oraz ich rodzicom. Wcielenie się uczniów w role prowadzących zajęcia i spotkania  profilaktyczne kształtować będzie poczucie odpowiedzialności za rezultat działań. Profilaktyka rówieśnicza integruje społeczność uczniowską, a włączenie w działania rodziców uczniów pomoże rodzicom dostrzec, zrozumieć i zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej. W swoim projekcie stawiamy przede wszystkim na ciekawe formy pracy, planujemy: biwak integracyjny, warsztaty profilaktyczne dla rodziców (prowadzone przez uczniów), happening, realizację przedstawienia profilaktycznego pt. "SMS wyleci wróblem, a przyleci wołem", organizację Międzyszkolnego Turnieju Bezpieczeństwa Mobilnego, organizację szkolnego konkursu plastycznego, utworzenie bazy wiadomości na temat zagrożeń sieciowych na stronie internetowej szkoły.

 

Miejsce i czas realizacji

Większość działań prowadzona będzie w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie, Stary Waliszew 20a, 99-423 Stary Waliszew.

Część działań realizowanych będzie w Szkołach Podstawowych w Jamnie, Wygodzie i Niedźwiadzie (szkoły powiatu łowickiego).

 Projekt realizowany będzie od 1 października do 1 grudnia 2013 r.

Inicjację projektu (ogłoszenie jego realizacji) zaplanowano w czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. Uczniowie przygotują plakaty informacyjne. Zorganizowany zostanie happeningowy przemarsz przez miejscowość Stary Waliszew, w czasie którego propagowana będzie idea projektu. Projekt promowany będzie na stronie internetowej szkoły (wiadomości, fotorelacje). Cele, założenia, harmonogram działań oraz sprawozdanie końcowe przedstawione zostaną całej społeczności szkolnej odpowiednio w czasie apeli, posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami.

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystany zostanie na: organizację biwaku integracyjnego dla uczniów i rodziców (zakup materiałów piśmienniczych na warsztaty profilaktyczne, organizacja posiłków), przygotowanie przedstawienia profilaktycznego i jego objazdowe wystawienie w szkołach partnerskich w projekcie (przygotowanie scenografii, strojów, zakup paliwa), na organizację Międzyszkolnego Turnieju bezpieczeństwa Mobilnego (materiały papiernicze, nagrody).

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół SRWWiO im. Jana Pawła II, Bielawy

Adres szkoły:
Stary Waliszew 20a, 99-423
Bielawy

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone