Projekt nr 00186
Kazik ma przepis na dobry zawód

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Kim jest KAZIK?

Projekt realizują uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu, czyli KAZIKA, bo tak właśnie w powiecie lublinieckim potocznie określa się tę szkołę. Do technikum i liceum, które wchodzą w skład ZSOT uczęszcza 600 uczniów. Mamy dwa profile liceum: menadżerski i dziennikarski. W technikum uczymy się aż 6 zawodów: technik budownictwa, hotelarstwa, architektury krajobrazu oraz technik mechanik, informatyk i handlowiec.  ZSOT jest największą i najbardziej zróżnicowaną pod względem profilowym szkołą w powiecie lublinieckim. Ma 51 miejsce w Polsce w rankingu "Perspektyw" i miejsca w pierwszej dziesiątce w kraju w zakresie wyników egzaminów zawodowych. Cechą, którą szkoła eksponuje na pierwszym miejscu jest specyficzna atmosfera - silnie zintegrowana społeczność uczniowska i bliskie relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Projekt pt. "Kazik ma przepis na dobry zawód" ma charakter interdyscyplinarny. Mimo iż odwołuje się do wielu umiejętności zawartych w podstawie programowej, znacznie wykracza poza ramy szkolnej wiedzy.

Pomysł na projekt pojawił się w odpowiedzi na problem wyboru przyszłego zawodu, który dotyczy uczniów gimnazjum. Młodzież liceum i technikum chce pomóc swoim młodszym kolegom poprzez działania, które pomagają gimnazjalistom zdefiniować, jakie są ich preferencje, a także ustalić, jakie możliwości dają oferują szkoły średnie.

Umiejętności? A czy projekt to właściwie jest nauka?

Młodzież liceum i technikum poprzez udział w projekcie uczy się autoprezentacji, prowadzi profesjonalną kampanię informacyjną i przygotowuje samodzielnie ofertę szkoły, wykorzystując jednocześnie swoją wiedzę zawodową. Projekt opiera się na pracy zespołu liderów z klasy menadżerskiej liceum ogólnokształcącego i różnych klas technikum. Liderzy dyskutują nad kształtem całej kampanii, dobierają sobie zespoły zadaniowe oraz wspólnie koordynują projekt. Uczą się przy tym: pracy w grupie, zarządzania zespołem, delegowania uprawnień, zasad obowiązujących w reklamie, analiz danych na temat rynku pracy i analizy SWOT szkoły i grupy. Ponadto poznają zasady prowadzenia wydarzenia marketingowego, jakim jest kampania informacyjna, redagują gazetki, ulotki, kręcą filmy reklamowe i lipdub, nagrywają wywiady, organizują i prowadzą warsztaty dla gimnazjalistów, organizują grę miejską, targi szkół, stoiska poszczególnych zawodów oraz prowadzą profesjonalną promocję adresowaną do różnych grup adresatów (gimnazjalistów, ich rodziców, kolegów, mieszkańców powiatu).

Nowe umiejętności to: wystąpienia publiczne, redagowanie różnorodnych gatunków dziennikarskich, reżyserowanie, montaż i produkcja filmów, skład graficzny materiałów promocyjnych, obróbka komputerowa dźwięku i zdjęć, organizacja imprez masowych, budowanie stoisk promocyjnych. Największą korzyścią dla uczestników projektu jest integracja. Zaangażowanie ponad dwustu uczniów buduje więzi międzyludzkie, sprawia, że młodzież czuje się ważna, podmiotowo traktowana, a jej głos ma wpływ na wizerunek szkoły. To z kolei sprawia, że uczniowie czują się w szkole dobrze, co pomaga im w osiąganiu lepszych wyników w nauce.

My lubimy szkołę. Wszyscy lubią nas.

Projekt szeroko oddziaływuje na społeczność lokalną. W warsztatach, targach edukacyjnych i dniach otwartych weźmie udział około 800 gimnazjalistów. Materiały promocyjne trafią do nich, ich rodziców i znajomych. Filmy i informacje prasowe za pośrednictwem lokalnych mediów dotrą do wielu tysięcy mieszkańców powiatu lublinieckiego. Zwrócą uwagę ogółu na potrzebę zdobywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych, co w środowisku 24-tysięcznego Lublińca i 90-tysięcznej społeczności powiatu ma bezpośrednie przełożenie na sytuację na lokalnym rynku pracy.

Cele projektu

Dokąd zmierzamy

Nasz cel: pomóc gimnazjalistom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia  opartego na zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych na współczesnym rynku pracy (krajowym i zagranicznym)

Cele szczegółowe:
- kształcenie umiejętności autoprezentacji, pracy w grupie,
- doskonalenie umiejętności zawodowych,
- promocja kierunków technicznych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy,
- integracja społeczności szkolnej poprzez atrakcyjne działania pomagające uczniom polubić szkołę i odnosić w niej sukcesy
- pobudzanie kreatywności, rozwijanie zdolności, otwartości, umiejętności pracy w zespole - jako warunków odniesienia sukcesu w przyszłej pracy zawodowej
- praca metodą projektu jako przygotowanie do przyszłej pracy

Zamierzone rezultaty projektu można ogólnie określić jako skuteczną kampanię informacyjną, w ramach której powstaną: gazetki, ulotki reklamowe, materiały opublikowane w prasie lokalnej i na portalach internetowych, które dotrą do gimnazjalistów i ich rodziców. Powstaną filmy, lipdub, odbędą się dni otwarte z udziałem kilkuset uczniów gimnazjum, zorganizowana zostanie gra miejska. Uczniowie technikum wyjadą do wszystkich gimnazjów powiatu lublinieckiego i przeprowadzą warsztaty w szkołach, podczas których zaprezentują młodzieży swój zawód i zachęcą do wybierania kierunków technicznych i ścisłych, zgodnych z potrzebami rynku pracy. Przedstawią współczesne tendencje, uświadamiając gimnazjalistom potrzebę zdobywania kwalifikacji uznawanych na europejskim rynku pracy oraz konieczność odchodzenia od kierunków humanistycznych. Rezultatem dla uczniów ZSOT będzie podnoszenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, co w przyszłości w połączeniu z nabytymi umiejętnościami w zakresie organizacji wydarzeń marketingowych zapewni im sukces w przyszłej pracy

Elementy unikatowe

Jesteśmy wyjątkowo przedsiębiorczy

Nasz projekt jest wyjątkowy. Uczy przedsiębiorczości, kreatywności, dobrej autoprezentacji. Tego nie da się wyczytać z podręcznika. Korzyści z udziału w projekcie odniosą zarówno uczniowie, szkoła, pracodawcy i przedsiębiorcy, jak i cały lokalny (i nie tylko) rynek pracy. Ponadto:

 • Projekt angażuje kilkuset uczniów, których pracę koordynuje zespół liderów (również uczniów). Jest przedsięwzięciem o zasięgu powiatowym.
 • Wszystkie działania wykraczają poza przedmioty nauczania w szkole i ukierunkowane są na rozwijanie zdolności, wyzwalanie kreatywności młodzieży, podniesienie samooceny i kompetencji komputerowych i komunikacyjnych - cech wymaganych od przyszłych pracowników.
 • Projekt przynosi wiele pozytywnych rezultatów widocznych bezpośrednio po realizacji, ale jego skutki mogą rzutować na sytuację na rynku pracy jeszcze po kilku latach i trwale zmienić nastawienie wielu osób do kwestii zdobywania kwalifikacji i atrakcyjnego zawodu.
 • Integracja społeczności uczniowskiej pomoże młodzieży w lepszym zaaklimatyzowaniu się w szkole i wpłynie na wyniki w nauce i motywację do pracy.

Miejsce i czas realizacji

Mamy to!

Pierwszy pomysł urodził się w styczniu, a właściwie jeszcze wcześniej. W ramach projektu dziennikarskiego grupa 8 uczniów postanowiła nakręcić film. Jako że są to nowocześni i odważni ludzie, zdecydowali zrobić LIPDUB - spot reklamowy, w którym cała szkoła tańczy w rytm przeboju zespołu One Direction. Zebrali kilkuset chętnych, napisali scenariusz, podzielili się pracą, a potem przygotowali dekoracje, przebrania, bannery, rekwizyty. Każda klasa technikum postanowiła pokazać coś charakterystycznego dla swojego zawodu, a niektórzy chcieli przedstawić coś, co będzie atrakcyjne dla młodzieży. W ten sposób powstał szalony, pełen fantazji i dowcipu film oddajacy to, czego nie da się opisać słowami, czyli atmosferę KAZIKA. Można go już obejrzeć w Internecie:
http://www.youtube.com/watch?v=7guvpQFzhrQ    ZROBIONE

Realizacja projektu już się rozpoczęła. 28 lutego film został zaprezentowany na Festiwalu Filmowym, a w jego efekcie szkoła wbogaciła się o kamerę. Mamy kamerę, mamy poczucie humoru, mamy wiele zawodów - i mamy też kolegów w gimnazjum, którzy zastanawiają się, jaka szkołę wybrać. Mamy więc nowy pomysł na projekt "Kazik ma przepis na dobry zawód". Zaczynamy.

A to dopiero początek

 W marcu grupa liderów zaplanowała dalsze działania:

1. Promujemy lipdub na portalach internetowych. ZROBIONE

2. Rozpoczynamy cykl warsztatów dla gimnazjalistów. TRWA

 • Hotelarze "Dekoracje z ręczników i serwetek"
 • Mechanicy "Jak to jest zrobione"
 • Informatycy "Sekrety Macintosha"
 • Budowlańcy "Miara czyni cuda"

3. Przygotowujemy ulotki na temat poszczególnych zawodów: TRWA

 • robimy zdjęcia
 • opracowujemy teksty, kształt graficzny, kolorystykę

4. Tworzymy gazetkę szkolną: ZROBIONE

 • przygotowujemy materiały o poszczególnych zawodach
 • prowadzimy wywiady z uczniami z poszczególnych klas
 • dobieramy zdjęcia, obrabiamy je w programach graficznych, opracowujemy grafikę okładki i edytujemy skład (można je zobaczyć w galerii zdjęć)

5. Budujemy stoisko na Targi Szkół Ponadgimnazjalnych i planujemy prezentację szkoły. TRWA

6. Przygotowujemy prezentację multimedialną zawierającą opis szkoły i dane dotyczące atrakcyjnych i zawodów i zawodów, w których nie ma obecnie pracy. Zapraszamy do obejrzenia: http://www.zsot.lubliniec.pl/prezentacja/   ZROBIONE

Ruszamy z nią do gimnazjów, gdzie będzie ona wyświetlana przed warsztatami z poszczególnych zawodów. Prezentacja zawiera dane Urzędu Pracy dotyczące zawodów poszukiwanych i zawodów, w których nie będzie w przyszłości zatrudnienia.

 

Jeszcze Wam pokażemy

1.  Kręcimy filmy na temat poszczególnych zawodów. 

 • dobieramy uczniów, którzy będą promowali swój zawód
 • ustalamy zespół techniczny - nagrywanie, scenografia i montaż
 • ustalamy, gdzie i jak będziemy filmy prezentować (strona www szkoły, YouTube, Facebook)
 • ustalamy treść prezentacji, nagrywamy i montujemy całość.

2. Planujemy promocję projektu - bezpośrednią i pośrednią.

 • Podczas Targów możemy wypromować nasz projekt i zdobyć głosy internatów. Każdy z uczniów, którzy będą odpowiedzialni za promowanie swojego zawodu ma za zadanie dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.
 • Z każdego naszego działania wyślemy notatkę do lokalnej prasy i na portale internetowe, dotrzemy w ten sposób do dorosłych.
 • Fotorelację z Dni Otwartych i Targów Szkół zamieścimy na naszej szkolnej stronie internetowej, aby skłonić gimnazjalistów do jej odwiedzenia
 • Wykorzystamy Facebook, aby dotrzeć do jak największej liczby gimnazjalistów
 • Zaprosimy na Dni Otwarte dziennikarzy z lokalnych czasopism

3. 19 kwietnia weźmiemy udział w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych

4. 14 maja zorganizujemy Dzień Otwarty:

 • informacje na ten temat rozesłane będa do wszystkich gimnazjów powiatu lublinieckiego i opublikowane na portalach internetowych
 • dla wszystkich uczniów zorganizujemy wykład na temat zawodów poszukiwanych i mało atrakcyjnych oraz zasad planowania swojej indywidualnej kariery
 • zorganizujemy konsultacje z doradcą zawodowym
 • przygotujemy prezentacje poszczególnych zawodów połączone z działaniem, grą symulacyjną, warsztatem itd.
 • pokażemy, jakie możliwości zatrudnienia wiążą się z danym kierunkiem kształcenia
 • pokażemy możliwości kontynuowania nauki na studiach związane ze wszystkimi kierunkami
 • pokażemy sprzęt do nauki zawodu
 • pokażemy siebie - nasze pracownie, naszych nauczycieli, uczniów, dyrekcję, projekty, wymiany zagraniczne, dorobek, talenty - wszystko, co może byc interesujące dla gimnazjalistów.

5. Zorganizujemy grę miejską, do której zaprosimy gimnazjalistów. Celem będzie wykonanie zadań związanych ze zdobyciem atrakcyjnego zawodu. W organizację gry zaangażujemy liczną grupę uczniów naszej szkoły - głównie klas pierwszych, ponieważ kontakt z nimi ułatwi gimnazjalistom - młodszym kolegom przełamanie lodów i integrację. 

6. Planujemy flash mob. Pod koniec roku szkolnego, kiedy oceny będą wystawione, chcemy zaprosić gimnazjalistów do udziału we flash mobie. W ustalonym miejscu i ustalonym czasie (informacje rozpowszechniamy przez Internet) zorganizujemy spotkanie wszystkich uczniów. Wykorzystamy nasze poprzednie doświadczenia - nasza szkoła przeprowadziła 2 flash moby - bardzo pozytywnie zostały przyjete przez mieszkańców miasta, ale dotychczas nie zangażowały gimnazjalistów. To będzie ostatnie działanie w ramach projektu - czerwiec 2013.

 

Tu jesteśmy

Jesteśmy z Lublińca i jego okolic. W KAZIKU, czyli Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych realizujemy większość zadań projektowych. Wychodzimy również do gimnazjów, gdzie spotykamy się z uczniami klas trzecich na warsztatach zawodowych.

Ale to nie wszystko! Nasza kampania informacyjna odbywać się będzie w przestrzeni wirtualnej.

Znajdziecie nas na www.facebook.com/zsotlubliniec  i na naszej stronie: www.zsot.lubliniec.pl

a tutaj możecie zobaczyć nas i nasze największe dotychczas dzieło, czyli LIPDUB:  www.youtube.com/watch?v=7guvpQFzhrQ

Postaramy się być wszędzie. Przekonajcie się!

Wykorzystanie grantu

Co by było, gdyby ...

Zależnie od wielkości grantu środki zamierzamy wykorzystać na:

 • zakup bannera, który byłby elementem promującym atrakcyjne zawody.  Banner wykorzystywany byłby na wszystkich zawodach sportowych, konkursach, które organizuje szkoła  i stanowiłby element integrujący młodzież na kilka kolejnych lat.
 • zakup dla uczniów ZSOT nowoczesnych mikrofonów, które można wykorzystywać podczas Dni Otwartych do prowadzenia wykładów i występów uzdolnionych uczniów, a po zakończeniu projektu udostępnić szkolnej rozgłośni do przygotowywania audycji radiowych.
 • dofinansowanie wycieczki dla liderów projektu połączonej z wizytą w dużej firmie zajmującej się działaniami marketingowymi i organizacją kampanii promocyjnych z udziałem mediów.

  Czy nam się uda? Na pewno ;)

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, Lubliniec

Adres szkoły:
Szymały 3, 42-700
Lubliniec

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone