Projekt nr 00168
GLOBE IN OUR GIFTED HANDS

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Our motto:

In the World there are over seven billion  people,

Each of them means a unique gift  and  passion,

All together mean a More Creative Globe.

Na świecie jest ponad siedem miliardów ludzi,

Każdy z nich  to unikalny talent i pasja,

Wszyscy razem to Bardziej Kreatywny Glob.


Każdy z naszych uczniów ma jakiś talent, zdolności i predyspozycje, dzięki którym  jest ciekaw  świata. Poznaje go, obserwuje, ale przede wszystkim powinien mieć  własny udział  w jego kreowaniu.

Tworząc przyjazną i nowoczesną szkołę, w której żaden talent nie zostanie zmarnowany, pragniemy zachęcić  młodzież  do zdobywania wiedzy poprzez odkrywanie i rozwijanie pasji oraz przełamanie nieśmiałości w dzieleniu się nimi z otoczeniem.

Nasz projekt - „Globe in our gifted hands” łączy obowiązki szkolne, czyli naukę z przyjemnościami -  pasjami naszych uczniów.

Aby znaleźć najlepszą alternatywę  do nauki języka angielskiego, postanowiliśmy  stworzyć maksimum możliwości do wdrożenia zasady: Używaj angielskiego tak często, jak to możliwe. Nauka języka obcego  nie musi być nudnym wkuwaniem słów i studiowaniem podręczników, dlatego połączyliśmy rozwijanie kompetencji językowych z zastosowaniem nowoczesnych  technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów. Realizując projekt, uczniowie tworzą  blog o zasięgu globalnym www.global-friends-zone.com,  na którym  zamieszczają samodzielnie opracowane artykuły, reportaże, wywiady, filmiki w języku angielskim.  Młodzież za pomocą  Internetu wymienia się spostrzeżeniami z uczniami różnych szkół Europy, a także innych kontynentów. Poznaje ich kulturę, tradycje i zwyczaje. Tematy artykułów są najbliższe ich sercu, każdy opisuje swoje pasje  i poznaje pasje  kolegów.

Dzięki fascynacjom młodych ludzi powstaje ciekawa lektura, po którą sięgają nastolatki, ich rodzice, a nawet dziadkowie na całym Globie. Tak naprawdę wszyscy poszerzają swoją wiedzę  z konkretnych zagadnień takich, jak: turystyka, motoryzacja, muzyka, teatr, moda, kulinaria. Młodzież dumnie promuje na  całym świecie polską kulturę i bogactwa swojej ojczyzny. Na pierwszy jubileusz blogu zostanie wydany e-book z najciekawszymi artykułami, które w drodze głosowania wybiorą czytelnicy.

W przedsięwzięciu młodzież wspiera: Telewizja Internetowa Kołaczyce  oraz  Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „MAGNETO”. 

Cele projektu

Rozwijanie kompetencji kluczowych:

- porozumiewanie się w językach obcych,

- kompetencje informatyczne, 

- kompetencje społeczne i obywatelskie,

-  przedsiębiorczość,

- świadomość i ekspresja kulturowa.

Cele szczegółowe:

-  rozwijanie umiejętności poszukiwania, klasyfikowania i selekcjonowania faktów i informacji,

-  kształtowanie umiejętności pisania różnego rodzaju wypowiedzi w języku angielskim z zachowaniem reguł określających format i stylistykę tekstu,

-  kształtowanie umiejętności rozpoznawania w tekście różnych rejestrów języka angielskiego,

-  rozwijanie sprawności komunikowania się w języku angielskim z rodzimymi użytkownikami poprzez rozmowy on-line,

-  poszerzanie komponentu kulturowego poprzez wzbogacanie wiedzy uczniów z zakresu geografii, historii, kultury i tradycji krajów nie tylko anglojęzycznych,

-  kształtowanie postaw tolerancji, otwartości,  zrozumienia  i szacunku  dla innych. 

Elementy unikatowe

Projekt jest unikatowy, ponieważ uczniowie będą uczestniczyć  w niekonwencjonalnych  lekcjach języka angielskiego,  ich prace domowe przeczyta i oglądnie cały świat. W ten sposób młodzież z małego miasteczka, w którym nie ma zbyt wielu możliwości rozwijania pasji,  wykorzysta media - Internet i lokalną telewizję - do prezentowania i promowania własnych talentów.

Miejsce i czas realizacji

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.

marzec 2013 r. - marzec 2014 r.

Wykorzystanie grantu

Zakup kamer internetowych do prowadzenia lekcji i rozmów on-line z młodzieżą z całego świata.

Wyjazd młodzieży do jednej z europejskich stolic kultury w celu rozwijania swoich pasji.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie, Kołaczyce

Adres szkoły:
al. Jana Pawła II 3, 38-213
Kołaczyce

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone