Projekt nr 00118
Rośliny pod mikroskopem.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

           Projekt jest kontynuacją naszego pomysłu z zeszłego roku. W związku z nową podstawą programową, która jest realizowana od tego roku w szkołach ponadgimnazjalnych, chcemy urozmaicić zajęcia z biologii głównie w klasie drugiej dla uczniów, którzy wybiorą ten przedmiot w ramach rozszerzenia.

        Autorami projektu są uczniowie klasy drugiej o profilu promedycznym liceum ogólnokształcącego.

           Planujemy dalej rozbudowywać bazę dydaktyczną pracowni biologicznej, by mogła ona posłużyć do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń biologicznych (przyrodniczych) oraz obserwacji mikroskopowych potwierdzających w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną w drugiej klasie.

     Dodatkowo w ramach projektu chcemy dalej wzbogacać utworzone mini-arboretum (ogród dendrologiczny) w ogrodzie szkolnym, aby przybliżyć uczniom nie tylko rodzime gatunki roślin, ale też rośliny obcego pochodzenia (np. miłorząb japoński), z którymi możemy mieć do czynienia na co dzień. Taki ogród może być wykorzystywany zarówno na lekcjach poglądowych biologii, jak i geografii.

Doświadczenia i obserwacje mikroskopowe zostaną opracowane pod kątem reformy programowej, która objęła pierwsze klasy szkół ponadgimnazjalnych.

"POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ,

POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM,

POZWÓL MI ZROBIĆ, A ZROZUMIEM."

Cele projektu

 1. Kształtowanie samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń przez uczniów.
 2. Rozwijanie umiejętności pracy w grupach.
 3. Rozwijanie i doskonalenie twórczego, logicznego oraz korelacyjnego myślenia, przez umiejętne wykorzystanie wiadomości z nauk przyrodniczych i zastosowanie wiedzy w praktyce.
 4. Czytanie ze zrozumieniem tekstu źródłowego i selekcja istotnych informacji.
 5. Opracowanie dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej kart pracy do wybranych działów biologii (cytologia, histologia, botanika, zoologia) omawianych w klasie drugiej.
 6. Rozpoznawanie rodzimych gatunków roślin oraz roślin obcego pochodzenia, które rosną w naszym klimacie.
 7. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy u uczniów, którzy zajmują się tworzonym mini-arboretum w ogrodzie szkolnym.

Elementy unikatowe

 1. Sprowadzenie do ogrodu szkolnego kolejnych drzew obcego pochodzenia - wzbogacanie istniejącego szkolnego mini-arboretum.
 2. Przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem zakupionych roślin.
 3. Wzbogacenie pracowni biologicznej o takie gatunki roślin, jak np. aloes, trzykrotka, wykorzystywanych do przedstawienia istotnych procesów biologicznych (np. transpiracja, fotosynteza).
 4. Przeprowadzanie obserwacji mikroskopowych wykonanych samodzielnie przez uczniów preparatów biologicznych.
 5. Opracowanie dla uczniów kart pracy do lekcji z działów cytologia, histologia, botanika i zoologia, z wykorzystaniem zdjęć wykonanych podczas zajęć.
 6. Utworzenie gazetki ściennej lub plakatu z wykonanymi zdjęciami mikroskopowymi wykonanymi podczas zajęć przez uczniów.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji:

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie


Czas realizacji:

maj 2013 - czerwiec 2014

Wykorzystanie grantu

Pozyskane środki zostałyby wykorzystane na zakup:

 • roślin do pracowni biologicznej,
 • laptopa i rzutnika.

Dodatkowo mielibyśmy możliwość:

 • doposażenie pracowni biologicznej w szkło laboratoryjne,
 • wzbogacenia pomocy naukowych wykorzystywanych na lekcjach z biologii w klasie II (nowa podstawa programowa),
 • zakupienia roślin do tworzonego mini-arboretum na terenie ogrodu szkolnego,
 • utworzenia plakatu z wykonanymi przez uczniów zdjęciami mikroskopowymi.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół w Sztumie im. Jana Kasprowicza, Sztum

Adres szkoły:
Kasprowicza 3, 82-400
Sztum

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone