Projekt nr 00110
Chemia z jajem

Projekt edukacyjny

Opis projektu

  Od dzwonka do dzwonka nauczyciel stara się przekazać wiedzę swym uczniom, wykorzystując różne metody nauczania. Czasami uczeń chce wiedzieć więcej! Jak zaspokoić jego ciekawość lub zainspirować do samodzielnych poszukiwań? Eksperyment chemiczny i doświadczenie fizyczne, frapująca informacja mogą być przyczynkiem do dyskusji i jednym z wariantów urozmaicenia każdej lekcji fizyki czy też chemii, dwóch przedmiotów uważanych przez wielu uczniów za trudne, ale na tyle ciekawe, aby się nimi zająć i  zainteresować.

     Nowa informacja podana w ciekawy sposób sprawia, że uczeń staje się kreatywny i sam zaczyna poszukiwać wiedzy oraz odkrywać na nowo to, co znał, ale z innej strony. Dlatego już na lekcji zaczyna się proces „budowy”, odkrywania talentów tkwiących w uczniach i samorealizacji młodego odkrywcy - ucznia, który sam po zajęciach sprawdza prawidłowość procesów zachodzących  w przyrodzie i w jego najbliższym otoczeniu. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do poznania tajników fizyki i chemii poprzez organizowanie ciekawych pokazów, prezentacji i spotkań z naukami przyrodniczymi. Niech one będą ziarnem i małym krokiem do popularyzacji nauki jako źródła wiedzy i kopalni umiejętności. To, co robimy dzisiaj, wpływa na to, co będzie jutro - dzisiejsze wysiłki tworzą jutrzejsze wyniki zgodnie z przysłowiem: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Spotkanie z jajem

( czyli jajko obiektem badań chemika i fizyka)

„Ty nie możesz nikogo niczego nauczyć.

                      Możesz pomóc mu  samodzielnie to odkryć”    Galileusz

    Inspiracją i głównym tematem naszego projektu oraz obiektem badań stało się wielkanocne jajko, które interesuje, inspiruje i ciekawi przedstawicieli różnych nauk od starożytności, chociażby jajko Ledy, z którego wykluła się Helena Trojańska. Czy słyszeliście o jajku Kolumba i o zwyczaju obrzucania się jajkami nie tylko tymi zepsutymi z zapachem siarkowodoru? Dlaczego czerwone jajka są  tak ważne w kulturze chrześcijańskiej i dlaczego właśnie ten kolor przeważa na pisankach, kraszankach? Projekt ten to również zbiór doświadczeń na temat wykorzystania zjawisk chemicznych i fizycznych podczas przygotowania potraw jajecznych i ich efektu końcowego widzianego na talerzach: jajka poszetowe z wystającymi koszulkami, jajka po wiedeńsku, jajka po francusku, jajka ugotowane z dodatkiem piwa.

    Czy do przygotowania  potraw z jajek jest potrzebna H2O? Czy można ugotować jajko na twardo bez wody, np. w piaskach Sahary? Czy można jajko wsadzić do butelki bez jego rozbijania? Czy można sprawić, aby jajko pływało w połowie objętości słoika wypełnionego solanką? I tam można zadawać sobie różne pytania w nieskończoność.

Cele projektu


  • kształcenie badawczego sposobu myślenia, właściwego dla nauk przyrodniczych (korelacja międzyprzedmiotowa);
  • rozwijanie umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji wyników doświadczeń;
  • powiązanie przemian chemicznych i zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie z życiem codziennym;
  • kształcenie umiejętności stosowania teorii chemicznej i fizycznej w praktyce, w życiu codziennym;
  • rozwijanie wyobraźni i myślenia dywergencyjnego, czyli              uświadomienie możliwości istnienia wielu rozwiązań dla „problemu otwartego”;
  • pobudzanie aktywności poszukiwawczej,a tym samym kształcenie postaw kreatywnych;
  • kształcenie umiejętności poszukiwania, zbierania i analizowania informacji na określony temat;
  • wykorzystanie TI do wyszukiwania informacji oraz prezentacji wyników projektu.

Elementy unikatowe

   Projekt edukacyjny  Chemia z jajem”  to projekt, który przez zabawę prowadzi do odkrywania tajników nauk przyrodniczych i poszukiwania informacji na temat jaj. Obserwacja, poznawanie i analiza to nieodzowne czynności stosowane w nauczaniu chemii i fizyki, które czynią te dwa przedmioty szkolne bardziej przyjazne uczniom i nie tak straszne, jak diabeł je maluje. Chemia z jajem to pomysł na ukazanie jaja jako obiektu do doświadczeń z chemii i fizyki i niepoddawania dyskusji odwiecznego dylematu, co było pierwsze Kura czy Jajo? Celem projektu jest zaszczepienie wśród młodych ludzi bakcyla do poszukiwania, eksperymentowania oraz stworzenia okazji do spotkań, poznawania się i podejmowania wspólnych działań na terenie szkoły. A wszystko to w atmosferze zabawy prowadzącej do poznawania nauki eksperymentu.             

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Wołowie. 

Okres realizacji projektu luty- czerwiec 2013 r.

Wykorzystanie grantu

  W przypadku wygranej w konkursie grant przeznaczymy na zakup materiałów do przygotowania pokazu dla uczniów szkół podstawowych pt.: Chemia z jajem oraz sfinansowanie wyjazdu uczniów na Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu. Mam nadzieję, że obcowanie z naukami przyrodniczymi stanie się dla uczniów kopalnią pomysłów, inspiracji oraz studnią bez dna pełną niebanalnych zdarzeń i doświadczeń nie tylko tych naukowych. 

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Publiczne Gimnazjum im. ks. Jan Twardowski w Wołowie, Wołów

Adres szkoły:
Komuny Paryskiej 18, 56-100
Wołów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone