Projekt nr 00094
I Einstein był kiedyś mały

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół w Rogowie, pracujący w trzech kołach zainteresowań: fizycznym, chemicznym i informatycznym, wpadli na pomysł, aby poprzez wykonane doświadczenia, przyrządy i zabawki edukacyjne pomóc młodszym kolegom ze szkoły podstawowej w zrozumieniu praw rządzących otaczającym ich światem. I tak zrodził się projekt interdyscyplinarny. 

Metodą burzy mózgów ustalono zakres działań. Uczniowie zaplanowali doświadczenia fizyczne i chemiczne, które - pogrupowane tematycznie - będą pokazane maluchom, wytłumaczone i sfilmowane.  Po nagraniu na płyty zostaną przekazane nauczycielom szkoły podstawowej jako multimedialne pomoce edukacyjne. Wykonane przez gimnazjalistów zabawki edukacyjne również posłużą nauczycielom w następnych latach. 

Podczas projektu kilkunastu uczniów gimnazjum będzie współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi uczniami szkoły podstawowej. Wierzymy, że "magiczne" eksperymenty przeprowadzone przez starszych kolegów do tego stopnia zafascynują maluchy, że te wyrosną na "dużych Einsteinów".

Oto tematy zaplanowanych zajęć:

 1. Sztuczki niezupełnie magiczne.
 2. Butelkowa orkiestra.
 3. Wróg ognia.
 4. Jak to działa?
 5. Kolorowo mi.
 6. Słońce, chmury,  deszcz, czyli różne oblicza atmosfery.
 7. Dlaczego włosy stają dęba?
 8. W żywiole Neptuna.

 W toku naszych działań oprócz metody projektów wykorzystamy przede wszystkim metodę eksperymentalną, problemową, sytuacyjną, a także burzę mózgów oraz gry dydaktyczne.


Cele projektu

 1. Rozwinięcie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi,
 2. Wyjaśnienie w przystępny sposób zjawisk obserwowanych w życiu codziennym,
 3. Kształcenie umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych,
 4. Kształcenie umiejętności:
 • precyzyjnego wypowiadania się,
 • wykorzystywania wiedzy w praktyce,
 • prezentowania na forum publicznym,
 • formułowania spójnych i jasnych wypowiedzi,
 • współpracy z uczniami w innym wieku,
 • współdziałania w zespole oraz pracy w grupie,
 • obserwowania i wyciągania wniosków,
 • nagrywania i montażu filmów,
 • budowania więzi międzyludzkich,
 • podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

     5.   Rozwijanie wrażliwości na potrzeby młodszych kolegów lub rodzeństwa.

Elementy unikatowe

 • objęcie projektem wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej,
 • współdziałanie uczniów o różnych zainteresowaniach, z różnych szkół, różnych klas, w różnym wieku,
 •  wykorzystanie wiedzy i umiejętności nastolatków do wyjaśniania zjawisk młodszym kolegom,
 • samodzielne wykonanie przez młodych ludzi pomocy edukacyjnych, które będą mogły być wykorzystywane na lekcjach przyrody oraz edukacji wczesnoszkolnej,
 • sfilmowanie doświadczeń i przekazanie nauczycielom jako pomocy multimedialnych.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizujemy w Zespole Szkół w Rogowie. Uczniowie gimnazjum już rozpoczęli pracę. Zaprojektowali logo projektu i wykonali broszurki informacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców. Przeanalizowali programy nauczania przyrody w klasach szkoły podstawowej, wybrali zagadnienia do realizacji, wyszukali odpowiednie doświadczenia. Obecnie montują zabawki edukacyjne, przygotowują scenariusze zajęć. Na zebraniach z rodzicami szkoły podstawowej przedstawiliśmy nasz projekt. Jest już odzew. Mamy wiele zgłoszeń zainteresowanych naszym projektem uczniów. Projekt planujemy zakończyć do końca roku szkolnego 2012/2013.

Wykorzystanie grantu

Nasz projekt zrealizujemy nawet wówczas, gdy grant nie zostanie nam przyznany, ale jeśli zakupimy niezbędne odczynniki chemiczne oraz urządzenia do ciekawych doświadczeń fizycznych (np. maszyna elektrostatyczna, miliamperomierz, woltomierz, zestaw do demonstracji zjawisk włoskowatości, skoczek-zasada zachowania energii, pompa próżniowa, itp.), "magia" eksperymentów pozwoli nam  odkryć  niejednego "małego Einsteina".
Zakupione do doświadczeń odczynniki i urządzenia posłużą też w następnych latach podczas lekcji chemii i fizyki.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum w Rogowie, Rogów

Adres szkoły:
Szkolna 4, 95-063
Rogów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone