Projekt nr 00056
Czy chemia jest trudna i nudna?

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Chemia jako przedmiot szkolny często uważana jest za naukę trudną, niezrozumiałą i nudną, a co się z tym wiąże - nielubianą. Co zrobić, by stała się dla gimnazjalistów dziedziną ciekawą, zadziwiającą, wręcz pasjonującą? Sposób postrzegania chemii zależy niewątpliwie od osobowości nauczyciela, sposobu prowadzenia przez niego lekcji czy zajęć pozalekcyjnych i posiadanych umiejętności rozbudzania w uczniach naturalnej ciekawości otaczającym światem substancji i przemian chemicznych. Niezmiernie istotną rolę odgrywa tu również eksperyment chemiczny. Wykonane doświadczenia (np. w ramach projektu edukacyjnego) zwłaszcza te efektowne, budzą wśród uczniów zainteresowanie, a nawet podziw i jak magnes przyciągają młodzież na zajęcia.

Cele projektu

  • rozbudzanie w uczniach naturalnej ciekawości otaczającego świata
  • wzbudzenie entuzjazmu, ciekawości i fascynacji chemią
  • umożliwienie uczniom realizacji zainteresowań chemicznych, osiągania osobistych sukcesów i wzmocnienie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie sprawności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i pracy z odczynnikami chemicznymi
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole, przestrzegania zasad pracy w laboratorium chemicznym
  • doskonalenie umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji
  • kształtowanie kreatywności i umiejętności prezentacji

Elementy unikatowe

Uczniowie realizujący zadania projektowe będą mieli możliwość wzięcia udziału w „Spotkaniach z ciekawą chemią” proponowanych przez Zakład Dydaktyki Chemii UJ, w czasie których zostaną przedstawione i omówione ciekawe doświadczenia chemiczne, mające na celu rozbudzenie zainteresowań tym  przedmiotem oraz rozszerzenie wiedzy uczniów o przebiegu reakcji chemicznych. Młodzież realizująca projekt skorzysta z przeprowadzonych warsztatów doświadczeń i pokazów efektownych eksperymentów organizowanych przez Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UMK (wycieczka do Torunia). Następnie uczniowie sami zaprojektują zestaw widowiskowych doświadczeń, które zaprezentują podczas Szkolnego Festiwalu Nauki koleżankom i kolegom ze swojej szkoły, rodzicom, uczniom okolicznych szkół podstawowych i zaproszonym gościom. Wykonywaniu pokazów towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna. Na zakończenie uczniowie zaproszą do wysłuchania „walca chemicznego”(Golec uOrkiestra) i poczęstują przybyłych gości napojami z suchym lodem.

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2013r. – luty 2014r

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup odczynników chemicznych i pokrycie części kosztów wycieczek naukowych do Krakowa i Torunia.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. Bł. M. Marceliny Darowskiej, Jarosław

Adres szkoły:
Głęboka 1, 37-500
Jarosław

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone