Projekt nr 00088
Kocham Cię Warmio!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 Gimnazjum nr 1 w Łukcie położone jest w malowniczej  gminie oddalonej 40 km od Olsztyna. Gmina Łukta zajmuje obszar 185 km2 , lasy zajmują 53,1% obszaru gminy. Ludność liczy ok. 4400 osób- zamieszkuje w 36 miejscowościach, z których 18 to wsie sołeckie. Unikalne środowisko przyrodnicze i krajobrazowe są szczególnym bogactwem gminy, czyniąc z niej obszar niezwykle atrakcyjny dla turystyki i rekreacji. Ze względu na wybitne walory przyrodnicze- 90% obszaru gminy objęte jest strefą krajobrazu chronionego. Udział wód powierzchniowych wynosi 10% powierzchni, tj. ok. 18 km2 . Na terenie gminy znajdują się złoża surowców naturalnych dla budownictwa i nawożenia oraz złoża torfów leczniczych. Są tu dobre warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa „ekologicznego”. Uczniowie w zdecydowanej większości pochodzą ze środowisk popegeerowskich.  Jedyną rozrywką młodych ludzi są niedawno otwarte do użytku świetlice środowiskowe, gdzie mogą korzystać z komputerów i internetu, oglądać filmy czy słuchać muzyki.Trudna sytuacja finansowa gminy ma wpływ również na stan wyposażenia naszej szkoły w pomoce dydaktyczne. Dlatego też ewentualny grant chcemy przeznaczyć na wycieczkę po Warmii i zakup najważniejszych pomocy dydaktycznych.

Inspiracją do napisania projektu edukacyjnego pt. " Kocham Cię Warmio" stał się popularny program telewizyjny pt. ,,Kocham Cię Polsko''. Program ten nie tylko znakomicie bawi, ale również przekazuje w sposób bardzo ciekawy i prosty wiedzę o Polsce. Nasza szkoła leży na granicy dwóch krain historyczno-geograficznych Warmii i Mazur, wiedza o tych krainach nie jest duża wśród naszej młodzieży. Stąd pomysł przygotowania projektu, który zainteresowałby uczniów  ich  " małą ojczyzną". W ciekawy i oryginalny sposób ukazałby piękno, bogatą historię, dziedzictwo kulturowe, tradycje, obyczaje, przyrodę ziemi warmińskiej. A dzięki temu młodzi ludzie uświadomią sobie, że warto budować przyszłość w swojej małej ojczyźnie, dbać o dalszy jej rozwój, przekazywać następnym pokoleniom wiedzę o ważnych wydarzeniach, śladach z przeszłości, wielkich warmiakach i ich zasługach dla Warmii a nawet całej Europy. Bowiem Warmia to niewielki obszar liczący 4249 km kw. o bardzo bogatej historii np. około 1000 Warmiaków zginęło w bitwie pod Grunwaldem,przez ziemię warmińską   maszerował Napoleon ze swoją armią, Warmia nie poddawała się polityce germanizacyjnej  Bismarca, dawała schronienie powstańcom styczniowym. Wydała na świat papieża Piusa II 1457-1458, kandydata na papieża biskupa Stanisława Hozjusza, wielkiego biskupa Jana Olbrachta Wazę,  poetkę Marię Zientarę-Malewską, Warmiakiem był Mikołaj Kopernik (wprawdzie urodził sie w Toruniu, ale swego wielkiego odkrycia dokonał właśnie na Warmii).

Warmia ma swoją flagę i hymn. Zachował się  jeszcze język (gwara warmińska). Tradycyjny strój warmiński można podziwiać juz tylko w muzeach np. w Olsztynku. O bogatej przeszłości Warmii świadczą liczne zabytki architektury sakralnej: kościoły, sanktuaria, bazyliki i przeurocze kapliczki, zabytki archtektury obronnej: zamki krzyżackie np. w Olsztynie, Olsztynku, mury obronne, twierdze, grodziska i wały obronne, zabytki świeckie: pałacyki, dworki, młyny wodne, wiatraki, chałupy wiejskie, kużnie i spichlerze.

Chcemy bardzo solidnie przygotować się do tego przedsięwzięcia. Mamy zamiar zaprosić lokalną telewizję, rodziców i władze gminy. Pokazać w ten sposób walory Warmii.

W punktach przedstawię nasze działania:

1. Dekoracja sali rehabilitacyjno-sportowej na wzór chaty warmińskiej np.(papierowe malwy, wycinanki, rzeźby lokalnych artystów, obrazy, hafty, gliniane garnki, wiklinowe kosze i koszyki  itp.). Nawiązaliśmy już kontakt z osobami - artystami, które dostarczą nam swoje prace na czas programu. Rozwiesimy flagę Warmii, a na początku programu zaśpiewamy hymn Warmii :" O Warmio moja miła", którego kompozytorem był Feliks Nowowiejski.

2. Przygotowujemy, wraz z naszym szkolnym zespołem muzycznym piosenkę pt. Kocham Cię Warmio, do tego układ taneczny w wykonaniu naszej uczennicy.

3. przygotowujemy w ramach zajęć artystycznych taniec warmiński Pofajdok, zatańczą go wybrani  uczniowie kl.III gimn.

4.Bedą rywalizowały ze sobą dwie drużyny po 5 osób każda, na czele każdej z nich będzie stał kapitan , czyli wychowawca kl. I gimn.( akurat mamy 2 klasy pierwsze),2 uczniów, rodzic i przedstawiciel urzędu gminy. Klasy pierwsze kibicują swojemu wychowawcy.

5. Drużyny wezmą udział w 8 konkurencjach, (jeśli się uda to 9 konkurencją będą urodziny, ale nie mamy na razie pomysłu na wykonanie wybuchowego prezentu).

Na poczatku prowadzący (2 osoby ubrane w tradycyjne stroje warmińskie) opowie krótko o historii Warmii, przybliży najważniejsze wydarzenia z dziejów tego regionu.

 • konkurencja (są 2 rundy pytań, kto pierwszy odpowie, za poprawną odpowiedź - 2 pkt.)
 • przerywnik w postaci: jaka to piosenka? Za odgadnięcie mażna uzyskać 2 pkt.
 • konkurencja druga : kalambury, czas 2 min, do odgadnięcia 20 wyrazów związanych z Warmią
 • konkurencja 3 - wiedza ze sportu na Warmii (jedna runda pytań, kto pierwszy)
 • konkurencja 4 - rozpoznawanie największych zabytków na Warmii na podstawie slajdów (jedna runda , kto pierwszy)
 • przerywnik : jaka to piosenka?
 • konkurencja 5 : tłumaczenie tekstu z gwary warmińskiej na język polski, czas 6 min, 10 pkt do zdobycia
 • przerywnik: poczęstunek wszystkich zebranych na sali (pierogi po warmińsku dla kazdego).W tle piosenki Norbiego, zespołu Afromental
 • konkurencja 6: zgadnij kim jestem? Wchodzą na salę uczniowie przebrani za znane osoby związane z Warmią, drużyny mają za zadanie ich rozpoznać i powiedzieć co ich łączy z Warmią np. wydarzenie, dzieło itp. (Mikołaj Kopernik, Napoleon Bonaparte, Michał Kajka, Hołowczyc, Zbigniew Nienacki, Ignacy Krasicki,Afromental, Norbi, Maria Zientara -Malewska)
 • konkurencja 7 - co to za przedmiot. Drużyny otrzymują (wypożyczony z muzem w Olsztynku) przedmiot i na podstawie opisu odgadują do czego służył, tylko 1 opis z 4 jest prawdziwy.
 • Konkurencja 8 -koło fortuny - podobnie jak w programie Kocham Cię Polsko- do zdobycia 50 pkt po zakręceniu kołem - będa 2 rundy. Zaprosiliśmy do tej rundy pana, byłego ucznia naszej szkoły, który metodą origami wykonuje papierowe cuda, przy okazji robimy reklamę jego prac, może i kiermasz (mężczyzna jest inwalidą, porusza się od 2 lat na wózku, gdyż uległ ciężkiemu wypadkowi w pracy, a ma dopiero 21 lat), uzyskane fundusze przeznaczymy na rehabilitację pana Jana). Jedno z pytań np. Z ilu elementów składa się największe Pana dzieło przyniesione do nas dzisiaj?Drugie pytanie: Ile warmińskich kapliczek jest obecnie na Warmii?
 • Gdy się uda to na zakończenie konkurencja pt. urodziny (drużyny siadają w kółku i odpowiadają na pytania, po upływie 2 min wybucha prezent, 5 pkt otrzymuje ta drużyna, u której nie nastapił wybuch)
 • Na zakończenie podsumowanie punktów, ogłoszenie wyników, fanfary i rozdanie dla zwycięskiej drużyny nagród (gadżety podarowane od różnych instytucji np. z Fundacji Rozwoju Gminy Łukta, lokalnej  mleczarni , urzędu gminy, Banku Spółdzielczego, stacji paliw w Łukcie). Odśpiewanie piosenki: Kocham Cię Warmio!
 • zostanie przedstawiona  wykonana przez uczniów mapa turystyczna Warmii

Cele projektu

Cele projektu:

 • przygotowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów
 • kształtowanie sprawnego mówienia, emisji głosu, opanowania stresu
 • kształtowanie umiejętności dziennikarsko-aktorskich
 • rozwijanie i zaciesnianie więzi emocjonalnych ze swoim regionem
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych
 • wdrażanie do przedsiebiorczości

Cele operacyjne:

uczeń:

 • poznaje historię, kulturę , obyczaje, język, geografię, przyrodę Warmii
 • poznaje sławnych,wielkich ludzi związanych z Warmią
 • poznaje siebie i kieruje rozwojem własnej osobowości
 • uczy się odpowiedzialności za podjętą i wykonaną pracę
 • potrafi podejmować decyzje w grupie, rozwiązywać konflikty, wyrażać własne opinie
 • nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami, ludźmi
 • uczy się przedsiębiorczości poprzez pozyskiwanie sponsorów

Elementy unikatowe

Do elementów unikatowych projektu mozna zaliczyć zorganizowanie wystawy rękodzieła ludowego, poprzez nawiązanie współpracy z lokalnymi artystami oraz udział w przedsięwzięciu społeczności lokalnej: rodziców, władz gminy i lokalnej telewizji. Do projektu zaangażowaliśmy również szkolny zespół muzyczny Bolero, uczniów kl.III do zaprezentowania tańca ludowego Pofajdok.

Końcowym efektem tego projektu będzie  wykonana przez uczniów mapa turystyczna Warmii, którą powiesimy w głównym holu szkoły.

Elementem unikatowym jest oczywiście oryginalny i ciekawy przekaz wiedzy o Warmii w postaci programu edukacyjno-rozrywkowego. Jesteśmy przekonani , że po udziale w tym programie wiele osób spojrzy inaczej na swój region, zobaczy jego atrakcyjność geograficzną i historyczną. Wzmocni on więzi emocjonalne ze swoją "małą ojczyzną", co zaowocuje w przyszłości np.chęcią  budowania swojego dalszego życia  właśnie tutaj na Warmii.

 

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie, na sali rehabilitacyjno-sportowej. Mamy zamiar przedstawić go pod koniec maja 2012 roku i połączyć z obchodami Dnia Bez Przemocy.

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na trzy cele:

1.Wycieczkę 1-2 dniową  po Warmii (Olsztyn, Olsztynek, Dobre Miasto, Święta Lipka, Gietrzwałd,Frombork, Barczewo), zobaczenie i utrwalenie aparatem fotograficznym najciekawszych i najpiękniejszych miejsc, zabytków Warmii

2. Zakup aparatu fotograficznego i ewentualnie pomocy dydaktycznych do nauki historii, geografii.

3. Zakup  materiałów potrzebnych do wykonania mapy turystycznej Warmii, wystroju sali, pierogów warmińskich, ciasta dla zaproszonych gości.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespól Szkolno- Przedszkolny, Łukta

Adres szkoły:
Warszawska 17, 14-105
Łukta

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone