Projekt nr 00086
Od Linneusza do mikroskopu.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

     Genezą poniższego projektu były zajęcia dodatkowe z mikroskopowania, prowadzone przez nauczyciela biologii (chemii i fizyki), podczas których licealiści mieli możliwość zapoznania się z pracą z mikroskopem.


      Autorami projektu są uczniowie klasy pierwszej o profilu promedycznym liceum ogólnokształcącego.


        W ramach projektu chcemy utworzyć mini-arboretum (ogród dendrologiczny) w ogrodzie szkolnym, aby przybliżyć uczniom nie tylko rodzime gatunki roślin, ale też rośliny obcego pochodzenia (np. miłorząb japoński), z którymi możemy mieć do czynienia na co dzień. Taki ogród byłby wykorzystywany zarówno na lekcjach biologii, jak i geografii.

Dodatkowo zamierzamy stworzyć zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla uczniów ze szkoły podstawowej, realizowane w ramach przyrody.

Oprócz tego planujemy rozbudować bazę dydaktyczną pracowni biologicznej, by mogła ona posłużyć nam do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń biologicznych (przyrodniczych) oraz obserwacji mikroskopowych potwierdzających w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną.

Doświadczenia zostaną opracowane pod kątem nadchodzącej do szkół ponadgimnazjalnych reformy programowej.

BIOLOGIA NIE MUSI BYĆ NUDNA!!!

WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ ZROBIĆ COŚ WIĘCEJ!!!

Cele projektu

 1. Doskonalenie umiejętności łączenia wiedzy z nauk przyrodniczych i wykorzystywania ich w praktyce.
 2. Kształtowanie samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń przez uczniów.
 3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupach.
 4. Rozwijanie twórczego, logicznego i korelacyjnego myślenia, przez umiejętne wykorzystanie wiadomości z nauk przyrodniczych.
 5. Czytanie ze zrozumieniem tekstu źródłowego i selekcja istotnych informacji.
 6. Opracowanie dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej skryptu z doświadczeniami biologicznymi (i przyrodniczymi).
 7. Rozpoznawanie rodzimych gatunków roślin oraz roślin obcego pochodzenia, które rosną w naszym klimacie.
 8. Rozwijanie współpracy między nauczycielami i szkołami przez wykorzystanie tworzonego mini-arboretum i „sezonowego zegara roślinnego” przez nauczycieli przedmiotów: biologia, geografia i przyroda. 
 9. Utworzenie planu roślinności występującej w ogrodzie szkolnym i opracowanie kart pracy do zajęć dydaktycznych (na poziomie uczniów szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej).

Elementy unikatowe

 1. Utworzenie „sezonowego zegara roślinnego” na terenie ogrodu szkolnego.
 2. Sprowadzenie do ogrodu szkolnego drzew obcego pochodzenia - wzbogacanie istniejącego szkolnego mini-arboretum.
 3. Przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem zakupionych roślin.
 4. Wzbogacenie pracowni biologicznej o takie gatunki roślin, jak np. rosiczka, moczarka kanadyjska, wykorzystywane do przedstawienia istotnych procesów biologicznych (np. odżywianie, fotosynteza).
 5. Przeprowadzanie obserwacji mikroskopowych wykonanych samodzielnie przez uczniów preparatów biologicznych.
 6. Utworzenie gazetki ściennej lub plakatu z wykonanymi zdjęciami mikroskopowymi wykonanymi podczas zajęć przez uczniów.
 7. Opracowanie dla uczniów skryptu z doświadczeniami biologicznymi (i przyrodniczymi), z wykorzystaniem zdjęć wykonanych podczas zajęć dodatkowych.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji:

Zaspół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie


Czas realizacji:

marzec - czerwiec 2012

 

Wykorzystanie grantu

Pozyskane środki zostałyby wykorzystane na zakup:

 • roślin do pracowni biologicznej,
 • roślin do utworzenia „sezonowego zegara roślinnego” na terenie ogrodu szkolnego,
 • tabliczek z nazwami gatunkowymi roślin znajdujących się w ogrodzie szkolnym.

Dodatkowo mielibyśmy możliwość:

 • doposażenia pracowni biologicznej w szkło laboratoryjne,
 • wzbogacenia pomocy naukowych wykorzystywanych na lekcjach z biologii i w czasie zajęć dodatkowych "Mikroskopowanie",
 • dofinansowania sprzetu multimedialnego,
 • zakupić mikroskop z kamerą,
 • utworzenia plakatu z wykonanymi przez uczniów zdjęciami mikroskopowymi.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół w Sztumie im. Jana Kasprowicza, Sztum

Adres szkoły:
Kasprowicza 3, 82-400
Sztum

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone