Projekt nr 00065
500 lat od wyprawy Francisco Serrão na Wyspy Korzenne – Moluki. Azjatyckie przyprawy wczoraj i dziś (1512-2012)

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Uczestnikami projektu jest wyjątkowo kreatywna klasa humanistyczna 2E Gimnazjum nr 2 w Krakowie. Opiekunem – nauczyciel geografii.

Pomysł projektu zrodził się podczas przeglądania okrągłych dat z historii odkryć geograficznych. Chcielibyśmy przybliżyć pochodzenie przypraw z Azji, a szczególnie, tych wywodzących się z Wysp Korzennych. Czy zastanawialiście się nad tym, co dają nam egzotyczne przyprawy? Czy tylko efekty smakowe? A może stały się przyczyną konfliktów między państwami? Sięgniemy więc nie tylko do współczesności, ale i zagłębimy się w historii...

Wyspy Korzenne - Moluki

To najdalej na południowy wschód wysunięta część Archipelagu Malajskiego. Ok. 1512 na Moluki przybyli Portugalczycy z Francisco Serrão, przejmując handel korzeniami. Na początku XVII w. holenderska Kompania Wschodnioindyjska opanowała południową część Moluków.

Moluki zasłynęły z uprawy pieprzu, muszkatołowca i goździków. Te ostatnie uprawy spowodowały, że Moluki (jako Wyspy Korzenne) były znane w Europie już w XV w. Chęć dotarcia do nich, w celu zdobycia poszukiwanych w Europie przypraw ("korzeni"), była jedną z głównych przyczyn wielkich odkryć geograficznych. Moluki kolejno wchodziły w strefę wpływów: Portugalii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Japonii. Od 1949 należą do Indonezji.

Na całość przedsięwzięcia składają się dwa mniejsze projekty, które ostatecznie będą tworzyły całość:


1. Azjatyckie przyprawy wczoraj i dziś

 • historia przypraw z Moluków – co pochodzi z tych odległych wysp?

 • inne przyprawy wywodzące się z Azji Południowej i Południowo – Wschodniej

 • azjatyckie przyprawy dziś – charakterystyka najważniejszych przypraw współcześnie kojarzonych z Azją (pochodzenie, sposób zbierania, wykorzystanie)

 • wykorzystanie przypraw (kuchnia, medycyna itp.) - co dają nam przyprawy?

2. Dawne wyprawy na Wyspy Korzenne

 • ekspedycja Francisco Serrão na Moluki – prześledzenie trasy wyprawy

 • dlaczego Wysypy Korzenne były tak cenne? - szczypta historii, polityki i kultury

 • jak radzili sobie pionierzy wypraw na statkach w XVI wieku

 • współczesne wyprawy na Moluki – jak można się dostać na tak dalekie wyspy

Cele projektu

Celem projektu jest pokazanie jednego z najbardziej odległych, egzotycznych krańców naszego świata, gdzie większość informacji uzyskanych przez uczących się pochodzi z internetu, ale również:

 • poznanie historii przypraw z Azji i ich zastosowania, a także prześledzenie morskich wypraw na Wyspy Korzenne

 • spożytkowanie czasu ucznia, aby bardziej skupić się na użyciu informacji niż na ich szukaniu oraz aby wspomóc myślenie ucznia na poziomie analizy, syntezy i oceny.

 • poszukiwanie materiałów historycznych na temat dawnych wypraw morskich

 • rozwinięcie komunikacji, pracy w grupie, rozwiązywanie problemów, oraz krytycznego i twórczego myślenia.

 • współpraca w małych grupach wykaże korzyści wynikające ze zgodnej współpracy w celu osiągnięcia dobrych efektów. Korzystanie z bibliotek miejskich ma rozbudzić zainteresowania czytelnicze.

 • poszerzenie horyzontów i wzbudzenie chęci podróżowania i poznawania świata, odmiennych regionów i kultur

 • publiczna prezentacja tego projektu ma dać uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

Elementy unikatowe

Zakończeniem projektu może stać się pokaz w Dniu Otwartym szkoły w ramach, którego uczniowie klasy stworzą:

- prezentację multimedialną o azjatyckich przyprawach i ich zastosowaniu, a także o dawnych podróżnikach – odkrywcach.

- gablotę z najpopularniejszymi azjatyckimi przyprawami

- galerię fotograficzną azjatyckich przypraw

- ścienną gazetkę o Wyspach Korzennych

- w miarę możliwości zorganizujemy azjatycką kuchnię i „korzenną loterię” - konkurs wiedzy o przyprawach i Wyspach Korzennych

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji:

 • Gimnazjum nr 2 w Krakowie

Czas realizacji:

 • luty - marzec 2012 - wybór tematu projektu, ustalenie celów naszego przedsięwzięcia i planu pracy, harmonogram zadań poszczególnych grup tematycznych, rejestracja projektu na stronie wydawnictwa Nowa Era

 • marzec – kwiecień 2012 – gromadzenie materiałów przez poszczególne grupy w ramach swojego mini projektu

 • maj 2012 – przygotowanie cząstkowych prezentacji i następnie stworzenie wspólnej.

 • czerwiec 2012 – zaprezentowanie na forum szkoły projektu

 • wrzesień 2012 - przygotowanie wystawy fotograficznej, gabloty z azjatyckimi przyprawami, gazetki ściennej o wyspach

Wykorzystanie grantu

Pieniądze z grantu chcielibyśmy przeznaczyć na stworzenie gabloty z przyprawami oraz zorganizowanie galerii zdjęć. Marzy nam się również wzbogacić pracownię geograficzną w nowe mapy i inne pomoce naukowe, tak aby mogły służyć wszystkim uczniom naszej szkoły, przybliżając wszystkim odległe, egzotyczne lądy. Może dzięki temu rozbudzą w nas chęć podróżowania i poznawania świata.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza, Kraków

Adres szkoły:
Studencka 13, 31-116
Kraków

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone