Projekt nr 00006
Każdy ma swój Everest

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej z gminy Budzyń.

Everest – to nie tylko najwyższy szczyt Świata, to w przypadku założeń naszego projektu symbol pokonywania barier, zdobywania umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu: tolerancji, postaw altruistycznych, aktywności społecznej, wrażliwości na problemy środowiska lokalnego oraz drugiego człowieka.

Każde zadanie związane jest z liczbą 8848 lub jej wielokrotnością          ( wysokość Everestu ) np. zbieramy 8848 kasztanów, puszek, pokonujemy rowerem trasę 8848 metrów.

Aby zrealizować wszystkie zaplanowane cele projekt składa się z 3 modułów:

moduł ekologiczny:

* selektywna zbiórka surowców wtórnych (makulatura, puszki aluminiowe, baterie);

* zbiórka kasztanów i żołędzi ( współpraca z Kołem Łowieckim )

* proekologiczne akcje sprzątania środowiska lokalnego ( współpraca z Samorządem Lokalnym )

* zajęcia o tematyce proekologicznej (recykling, racjonalna gospodarka odpadami, rolnictwo ekologiczne);

moduł ekonomiczny:

* systematyczne oszczędzanie środków pieniężnych

* prelekcje z zakresu bankowości ( współpraca z bankami )

moduł kulturalno - sportowy:

* imprezy środowiskowe pod hasłem „Korona Ziemi”

* zbieranie informacji o Evereście, jego zdobywcach, o sukcesach i porażkach tej „góry”.

* lekcje otwarte o górach i zajęcia terenowe

* spotkanie z alpinistą, ratownikiem TOPR

* spotkanie z pierwszym człowiekiem, ktory przebiegł maraton na wszystkich kontynentach i zdobył Koronę Ziemi.

* współpraca z prasą lokalną oraz zamieszanie informacji w Internecie.

* Dzień Dziecka w górach jako podsumowanie projektu

Młodzież gimnazjalna do realizacji projektu została podzielona na 4 grupy dziesięcioosobowe. W ramach grup młodzież realizuje zadania opisane w modułach.

Mamy świadomość, że góry to miejsca w których człowiek czuje się w pełni wolny. Dostrzegając otaczające piękno uczy się wrażliwości, ciszy, nabywa umiejętność przebywania z innymi oraz okazywania życzliwości i pomocy. Dostrzega, że włożony trud i zmęczenie rekompensuje piękno widoków. Z czasem te cechy przenosi na grunt swojej codzienności stając się wartościowym człowiekiem bez względu na zdolności intelektualne. Ponadto nastąpi pobudzenie aktywności poznawczej dziecka, wyzwolenie i rozwój zainteresowań otaczającą rzeczywistością, zwiększenie chęci do badań i pracy zespołowej, sportu i rekreacji, do aktywnej percepcji i twórczej ekspresji. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości, motywacji do działania, otwartości i pewności siebie.

Osiągnąć to chcemy poprzez: przygotowanie młodzieży do autoprezentacji z naciskiem na mocne strony, jakimi są bez wątpienia talenty i pasje, wyposażenie w umiejętności oraz doświadczenia w organizowanie się w grupy i wspólne dążenie do zamierzonych celów, wyposażenie w umiejętność promowania swojej działalności w sposób ciekawy i nowoczesny, zachęcenie do dzielenia się swoimi sukcesami z otoczeniem. Wykorzystane zostaną miedzy innymi takie metody pracy jak: dyskusja, pokazy, próby, wystąpienia, tworzenie scenariusza, planowanie, projektowanie, organizacja wystaw i imprez środowiskowych

Cele projektu

Przewidywane korzyści z realizacji projektu:

* uczestnicy zdobywają umiejętność wyszukiwania informacji o Himalajach i himalaizmie, poznają biografię słynnych alpinistów.

* rozwijanie zainteresowań sportowych, zasady fair-play, kreowanie własnej wartości oraz zdrowego stylu życia

* kształtowanie przyjaźni, życzliwości oraz ukazanie, że trudy życia są po to by je pokonywać.

* nabycie umiejętności pracy w grupie.

* przełamywanie nieśmiałości i potwierdzanie wiary we własne możliwości,

* kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan

 

Elementy unikatowe

* pozyskanie patronatów honorowych i medialnych

* włączenie rodziców i rodzeństwa w realizacje projektu

* bal karnawałowy promujący projekt  w środowisku

* wykorzystanie portali społecznościowych do obustronnej komunikacji

* utworzenie strony projektu na dydacto.com

* lekcje otwarte o górach dla uczniów szkoły podstawowej przygotowane i prowadzone przez uczestników projektu oraz zajęcia terenowe.

* promowanie zajęć terenowych jako jednej z form edukacji formalnej (szkolnej).

 

 

 

Miejsce i czas realizacji

Harmonogram działań :

wrzesień 2011 – nabór młodzieży do udziału w projekcie i zapoznanie się z ich sytuacją rodzinną oraz potrzebami. Zebranie z rodzicami ( przedstawienie projektu oraz uzyskanie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w projekcie )

październik 2011 - rozmowy wstępne dotyczące współfinansowania projektu, rozmowy z osobami które poprowadzą zajęcia z młodzieżą.

25.10.2011– 30.05. 2012 – realizacja zajęć w ramach poszczególnych modułów ( m.in. zbiórka kasztanów, makulatury, puszek )

18.02.2012 - bal karnawałowy promujący projekt w środowisku

marzec 2012 - zajęcia terenowe w rezerwacie przyrody - "Śnieżycowy Jar"

kwiecień 2012 - lekcje otwarte o górach

17.04.2012 - spotkanie z pierwszym człowiekiem, który przebiegł maratony na wszystkich kontynentach i zdobył Koronę Ziemi ( Ireneusz Szpot )

28.05 – 2.06.2012 – warsztaty w Tatrach ( prowadzone we współpracy z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim )

1.06.2012 - Dzień Dziecka w górach – ewaluacja i zakończenie projektu

do 20 czerwca 2012 przygotowanie dodatku do prasy lokalnej oraz imprezy środowiskowej dla społeczeństwa Budzynia ukazującej efekty pracy młodzieży w trakcie realizacji projektu.

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dnia Dziecka w Zakopanym.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich, Budzyń

Adres szkoły:
Rogozińska 52, 64-840
Budzyń

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone