Projekt nr 00057
Zużyta opona – cenny surowiec!!!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Stara, wytarta i nikomu już niepotrzebna…Co z nią zrobić, jak się pozbyć tego niewygodnego balastu? Spalić, a może zrobić z niej kwietnik? NIE!! Zużytą oponę zgodnie z prawem należy oddać do punktu zbiórki – tam już będą wiedzieli komu ją przekazać, aby została wykorzystana w sposób nieszkodliwy dla nas i środowiska przyrodniczego Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne. W branży oponiarskiej mówi się, że opona została stworzona po to, aby trwać. Oznacza to, że te cechy opony, które określają jej walory użytkowe, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków panujących na drogach (woda, temperatura), są jednocześnie odpowiedzialne za trudności związane z jej zagospodarowaniem po zakończeniu użytkowania. Opony nie ulegają rozkładowi, a z uwagi na ich objętość składowanie opon wymaga zajęcia dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie. Z kolei dla rozdrobnienia opony należy wydatkować znaczącą ilość energii. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, własne doświadczenia i historie zużytych opon znane z najbliższego otoczenia postanowiliśmy stworzyć projekt i zrobić coś dobrego dla nas wszystkich – przedstawić nieświadomym zagrożenia i szkody jakie wyrządzają zużyte opony i uprzątnąć nasze otoczenie z jak największej ilości gumowego surowca !

Zapraszamy na stronę www.eko-kolobrzeg.yoyo.pl

http://pl-pl.facebook.com/pages/Gumowy-Surowiec-w-ko%C5%82obrzeskim-Ekonomie/124113427710412

Cele projektu

Celem projektu jest promocja zalet płynących z właściwego sposobu utylizacji zużytych opon oraz popularyzacja odpowiedzialnego postępowania z odpadami poprzez rozwój uczestnictwa w

gminnych programach selektywnej zbiórki.

Projekt ma również na celu zachęcanie młodzieży do działania na rzecz środowiska na własnych podwórkach i we własnych domach, a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

Projekt obejmuje zagadnienia rozpropagowania wśród dzieci i młodzieży konieczności ochrony środowiska oraz sposobów i form ochrony środowiska. Wiedząc, jak ważne jest wykształcenie odpowiednich nawyków, zgodnie z przysłowiem Czym skorupka za młodu kierujemy naszą akcję do najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Elementy unikatowe

1. Zorganizowanie w szkole debaty, której tematem przewodnim będzie segregacja odpadów (w tym opon) i jej wpływ na środowisko

2. Przygotowanie przez uczniów  ulotki o tematyce ekologicznej

3. Promocja właściwych sposobów zagospodarowania odpadów, zużytych opon w szczególności,  poprzez:

  •  inwentaryzację wybranego obszaru swojej gminy w celu zlokalizowania miejsc zalegania zużytych opon.
  • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie swojej gminy, która przedstawi lokalny system selektywnej zbiórki odpadów

 

Miejsce i czas realizacji

14 grudnia 2011  – 15 czerwiec 2012 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im..Emilii Gierczak  w Kołobrzegu

Wykorzystanie grantu

Pieniądze z grantu zostaną przeznaczone na realizację projektu m. in:

-wyjazd grupy uczniów do miejscowości Podczele pod Kołobrzegiem celem zebrania porozrzucanych opon i złożenia  ich w jednym miejscu ,a następnie zorganizowanie środka transportu do przewiezienia tych opon do Gminnej Zbiornicy Odpadów

-zakup pomocy dydaktycznych do sali biologiczno-chemicznej

- wyjazd do zakładu utylizacji opon w Łodzi.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak, Kołobrzeg

Adres szkoły:
Łopuskiego 13, 78-100
Kołobrzeg

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone