Projekt nr 00054
EKOPOJAZD

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Budujemy pojazd z zasilaniem ogniwami fotoelektrycznymi wykorzystując akumulatory do gromadzenia energii, opartego na ramach rowerowych.

Produktem finalnym ma być wehikuł zdolny przewieść jedna osobę imieć możliwości poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, przy zastosowaniu tyko elektrycznego napędu wspieranego panelami słonecznymi.  

Zobacz co i jak powstało do tej pory http://ekopojazd.mblog.pl/


 

 

Cele projektu

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów, wspierając ich uzdolnienia manualne. Pobudzając zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. Zastosowanie technik fotovoltanicznych powoduje brak skażenia środowiska, pokazuje możliwości, jakie daje nam sama natura.

Propagowanie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych wszystkim użytkownikom.Elementy unikatowe

Wykorzystanie energii słonecznej do wsparcia zasilania, samodzielnie zaprojektowanego i zbudowanego pojazdu.

Całość ramy pojazdu powstaje ze złomu, co dodatkowo dodaje projektowi proekologiczny charakter. Do obudowania szkieletu będą służyć zużyte opakowania w III etapie budowy. 


 

 

Miejsce i czas realizacji

Pomysł zbudowania „Pojazdu Eko” powstał już w listopadzie 2009 r. na zajęciach koła modelarskiego w Salezjańskim Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim dzięki przychylności dyrektora ks. Ryszarda Woźniaka. Do czerwca 2010 roku udało nam się stworzyć pojazd samodzielnie poruszający się po szkolnym boisku. Drugim etapem projektu jest rozbudowa pojazdu, przystosowanie go do poruszania po drogach publicznych. Przede wszystkim trudności lokalowe (przebudowa dotychczasowego pomieszczenia na salę lekcyjną) i brak funduszy (wszystko, co dotąd osiągnęliśmy pochodzi z głębi ludzkiego serca) spowodowały zastój w drugim etapie. W 2011 roku pojawiła się iskierka nadziei na dalszą realizację projektu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim dzięki przygarnięciu nas przez dyrektora Pana Tomasza Płochockiego. Zakończenie projektu przewidujemy na koniec czerwca 2012 roku pod warunkiem pozyskania odpowiedniej ilości funduszy. Sprawdzianem naszych osiągnięć miałby być rajd po okolicach Bornego Sulinowa (miasta, którego nie było na mapie), lub jeżeli możliwości terenowe okazały by się zbyt trudne dla naszej delikatnej konstrukcji przejazd ekopojazdem z Mińska Mazowieckiego do Warszawy w wakacje roku szkolnego 2011/2012.


Wykorzystanie grantu

Fundusze z grantu, w znaczny sposób zapewniłyby nam możliwość dokończenia projektu. Zamianę silnika wraz z osprzętem na jednostkę o większej mocy, umożliwiającą poruszanie się nie tylko po płaskim utwardzonym terenie. Zainwestowanie w hamulce i światła zwiększy bezpieczeństwo podróżowania i pozwoli na udział w ruchu drogowym, dzięki czemu będziemy mogli propagować ekologię wszędzie tam gzie dojedziemy.   

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki

Adres szkoły:
Gen.K.Sosnkowskiego 43, 05-300
Mińsk Mazowiecki

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone